Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 3 975 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Luty 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Marzec 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Kwiecień 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Maj 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Czerwiec 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Lipiec 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Sierpień 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Wrzesień 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Październik 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Listopad 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Grudzień 3 975,00 387,96 59,63 97,39 308,70 3 180,00 231,00 2 890,32
Rocznie 47 700,00 4 655,52 715,56 1 168,68 3 704,40 38 160,00 2 772,00 34 683,84
Wynagrodzenie pracownika 3 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 789 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Luty 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Marzec 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Kwiecień 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Maj 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Czerwiec 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Lipiec 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Sierpień 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Wrzesień 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Październik 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Listopad 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Grudzień 3 975,00 387,96 258,38 66,38 101,37 4 789,09 zł
Rocznie 47 700,00 4 655,52 3 100,56 796,56 1 216,44 57 469,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 975 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 789 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 3 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Luty 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Marzec 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Kwiecień 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Maj 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Czerwiec 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Lipiec 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Sierpień 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Wrzesień 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Październik 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Listopad 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Grudzień 3 829,00 373,71 57,44 0,00 305,81 2 718,00 199,00 2 893,04
Rocznie 45 948,00 4 484,52 689,28 0,00 3 669,72 32 616,00 2 388,00 34 716,48
Wynagrodzenie pracownika 3 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 549 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Luty 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Marzec 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Kwiecień 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Maj 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Czerwiec 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Lipiec 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Sierpień 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Wrzesień 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Październik 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Listopad 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Grudzień 3 829,00 373,71 248,89 0,00 97,64 4 549,24 zł
Rocznie 45 948,00 4 484,52 2 986,68 0,00 1 171,68 54 590,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 893 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 549 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 455 zł
Całość - kwota brutto 3 345 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Luty 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Marzec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Kwiecień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Maj 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Czerwiec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Lipiec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Sierpień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Wrzesień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Październik 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Listopad 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Grudzień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 676,00 455,00 2 890,00
Rocznie 40 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 112,00 5 460,00 34 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 345 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Luty 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Marzec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Kwiecień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Maj 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Czerwiec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Lipiec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Sierpień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Wrzesień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Październik 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Listopad 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Grudzień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345,00 zł
Rocznie 40 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 345 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 493 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Luty 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Marzec 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Kwiecień 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Maj 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Czerwiec 3 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 221,00 0,00 2 890,19
Lipiec 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Sierpień 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Wrzesień 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Październik 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Listopad 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Grudzień 3 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 180,00 0,00 2 685,99
Rocznie 41 916,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 406,00 0,00 33 457,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 890 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ