Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 3 946 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Luty 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Marzec 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Kwiecień 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Maj 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Czerwiec 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Lipiec 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Sierpień 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Wrzesień 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Październik 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Listopad 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Grudzień 3 946,00 385,13 59,19 96,68 306,45 3 155,00 229,00 2 869,55
Rocznie 47 352,00 4 621,56 710,28 1 160,16 3 677,40 37 860,00 2 748,00 34 434,60
Wynagrodzenie pracownika 3 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 754 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Luty 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Marzec 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Kwiecień 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Maj 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Czerwiec 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Lipiec 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Sierpień 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Wrzesień 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Październik 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Listopad 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Grudzień 3 946,00 385,13 256,49 65,90 100,63 4 754,15 zł
Rocznie 47 352,00 4 621,56 3 077,88 790,80 1 207,56 57 049,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 946 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 754 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 3 798 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Luty 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Marzec 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Kwiecień 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Maj 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Czerwiec 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Lipiec 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Sierpień 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Wrzesień 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Październik 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Listopad 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Grudzień 3 798,00 370,68 56,97 0,00 303,33 2 696,00 197,00 2 870,02
Rocznie 45 576,00 4 448,16 683,64 0,00 3 639,96 32 352,00 2 364,00 34 440,24
Wynagrodzenie pracownika 3 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 512 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Luty 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Marzec 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Kwiecień 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Maj 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Czerwiec 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Lipiec 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Sierpień 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Wrzesień 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Październik 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Listopad 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Grudzień 3 798,00 370,68 246,87 0,00 96,85 4 512,40 zł
Rocznie 45 576,00 4 448,16 2 962,44 0,00 1 162,20 54 148,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 798 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 512 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Całość - kwota brutto 3 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Luty 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Marzec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Kwiecień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Maj 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Czerwiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Lipiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Sierpień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Wrzesień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Październik 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Listopad 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Grudzień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Rocznie 39 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 896,00 5 424,00 34 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 322 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Luty 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Marzec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Kwiecień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Maj 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Czerwiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Lipiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Sierpień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Wrzesień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Październik 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Listopad 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Grudzień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Rocznie 39 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 322 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 469 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Luty 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Marzec 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Kwiecień 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Maj 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Czerwiec 3 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 870,19
Lipiec 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Sierpień 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Wrzesień 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Październik 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Listopad 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Grudzień 3 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 665,99
Rocznie 41 628,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 358,00 0,00 33 217,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 469 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 870 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ