Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 017 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 3 942 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Luty 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Marzec 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Kwiecień 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Maj 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Czerwiec 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Lipiec 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Sierpień 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Wrzesień 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Październik 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Listopad 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Grudzień 3 942,00 384,74 59,13 96,58 306,14 3 152,00 78,00 3 017,41
Rocznie 47 304,00 4 616,88 709,56 1 158,96 938,88 37 824,00 0,00 36 208,92
Wynagrodzenie pracownika 3 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 749 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Luty 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Marzec 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Kwiecień 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Maj 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Czerwiec 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Lipiec 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Sierpień 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Wrzesień 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Październik 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Listopad 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Grudzień 3 942,00 384,74 256,23 65,83 100,52 4 749,32 zł
Rocznie 47 304,00 4 616,88 3 074,76 789,96 1 206,24 56 991,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 017 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 017 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 749 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 3 802 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Luty 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Marzec 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Kwiecień 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Maj 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Czerwiec 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Lipiec 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Sierpień 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Wrzesień 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Październik 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Listopad 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Grudzień 3 802,00 371,08 57,03 0,00 303,65 2 699,00 324,00 2 746,36
Rocznie 45 624,00 4 452,96 684,36 0,00 3 643,80 32 388,00 240,00 32 956,32
Wynagrodzenie pracownika 3 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 517 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Luty 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Marzec 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Kwiecień 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Maj 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Czerwiec 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Lipiec 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Sierpień 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Wrzesień 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Październik 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Listopad 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Grudzień 3 802,00 371,08 247,13 0,00 96,95 4 517,16 zł
Rocznie 45 624,00 4 452,96 2 965,56 0,00 1 163,40 54 205,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 802 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 746 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 746 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 517 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Całość - kwota brutto 3 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Luty 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Marzec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Kwiecień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Maj 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Czerwiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Lipiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Sierpień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Wrzesień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Październik 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Listopad 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Grudzień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 658,00 452,00 2 870,00
Rocznie 39 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 896,00 5 424,00 34 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 322 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Luty 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Marzec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Kwiecień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Maj 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Czerwiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Lipiec 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Sierpień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Wrzesień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Październik 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Listopad 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Grudzień 3 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 322,00 zł
Rocznie 39 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 322 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 462 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 164,00 0,00 2 986,42
Luty 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 164,00 0,00 2 986,42
Marzec 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 164,00 0,00 2 986,42
Kwiecień 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 441,00 0,00 2 709,42
Maj 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 683,00 0,00 2 467,42
Czerwiec 3 462,00 0,00 0,00 0,00 311,58 0,00 683,00 0,00 2 467,42
Lipiec 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Sierpień 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Wrzesień 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Październik 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Listopad 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Grudzień 3 462,00 176,27 72,24 0,00 311,58 15,08 598,00 0,00 2 288,83
Rocznie 41 544,00 1 057,62 433,44 0,00 3 738,96 0,00 5 887,00 0,00 30 336,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 986 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.