Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 840 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Całość - kwota brutto 3 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Luty 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Marzec 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Kwiecień 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Maj 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Czerwiec 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Lipiec 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Sierpień 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Wrzesień 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Październik 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Listopad 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Grudzień 3 900,00 380,64 58,50 95,55 302,88 3 115,00 74,00 2 988,43
Rocznie 46 800,00 4 567,68 702,00 1 146,60 885,60 37 380,00 0,00 35 861,16
Wynagrodzenie pracownika 3 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Luty 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Marzec 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Kwiecień 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Maj 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Czerwiec 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Lipiec 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Sierpień 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Wrzesień 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Październik 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Listopad 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Grudzień 3 900,00 380,64 253,50 65,13 99,45 4 698,72 zł
Rocznie 46 800,00 4 567,68 3 042,00 781,56 1 193,40 56 384,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 988 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 988 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 3 762 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Luty 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Marzec 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Kwiecień 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Maj 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Czerwiec 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Lipiec 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Sierpień 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Wrzesień 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Październik 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Listopad 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Grudzień 3 762,00 367,17 56,43 0,00 300,46 2 671,00 321,00 2 717,42
Rocznie 45 144,00 4 406,04 677,16 0,00 3 605,52 32 052,00 240,00 32 609,04
Wynagrodzenie pracownika 3 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Luty 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Marzec 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Kwiecień 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Maj 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Czerwiec 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Lipiec 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Sierpień 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Wrzesień 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Październik 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Listopad 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Grudzień 3 762,00 367,17 244,53 0,00 95,93 4 469,63 zł
Rocznie 45 144,00 4 406,04 2 934,36 0,00 1 151,16 53 635,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 762 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 717 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 717 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 3 287 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Luty 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Marzec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Kwiecień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Maj 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Czerwiec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Lipiec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Sierpień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Wrzesień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Październik 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Listopad 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Grudzień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 447,00 2 840,00
Rocznie 39 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 560,00 5 364,00 34 080,00
Wynagrodzenie pracownika 3 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Luty 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Marzec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Kwiecień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Maj 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Czerwiec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Lipiec 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Sierpień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Wrzesień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Październik 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Listopad 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Grudzień 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 zł
Rocznie 39 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 426 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 157,00 0,00 2 960,66
Luty 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 157,00 0,00 2 960,66
Marzec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 157,00 0,00 2 960,66
Kwiecień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 413,00 0,00 2 704,66
Maj 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 671,00 0,00 2 446,66
Czerwiec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 308,34 0,00 671,00 0,00 2 446,66
Lipiec 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Sierpień 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Wrzesień 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Październik 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Listopad 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Grudzień 3 426,00 176,27 72,24 0,00 308,34 15,08 587,00 0,00 2 267,07
Rocznie 41 112,00 1 057,62 433,44 0,00 3 700,08 0,00 5 748,00 0,00 30 082,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 961 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.