Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 562 zł
Ubezpieczenie chorobowe 917 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 908 zł
Zaliczka na podatek 3 548 zł
Całość - kwota brutto 37 448 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 448,00 3 654,92 561,72 917,48 2 908,25 32 064,00 3 548,00 25 857,63
Luty 37 448,00 3 654,92 561,72 917,48 2 908,25 32 064,00 3 548,00 25 857,63
Marzec 37 448,00 3 654,92 561,72 917,48 2 908,25 32 064,00 3 548,00 25 857,63
Kwiecień 37 448,00 3 654,92 561,72 917,48 2 908,25 32 064,00 5 199,00 24 206,63
Maj 37 448,00 3 654,92 561,72 917,48 2 908,25 32 064,00 10 260,00 19 145,63
Czerwiec 37 448,00 2 031,08 312,15 917,48 3 076,86 33 937,00 10 860,00 20 250,43
Lipiec 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Sierpień 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Wrzesień 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Październik 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Listopad 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Grudzień 37 448,00 0,00 0,00 917,48 3 287,75 36 281,00 11 610,00 21 632,77
Rocznie 449 376,00 20 305,68 3 120,75 11 009,76 37 344,61 411 943,00 69 275,00 270 972,20
Wynagrodzenie pracownika 37 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 625 zł
Fundusz Pracy (FP) 917 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 45 117 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 448,00 3 654,92 2 434,12 625,38 954,93 45 117,35 zł
Luty 37 448,00 3 654,92 2 434,12 625,38 954,93 45 117,35 zł
Marzec 37 448,00 3 654,92 2 434,12 625,38 954,93 45 117,35 zł
Kwiecień 37 448,00 3 654,92 2 434,12 625,38 954,93 45 117,35 zł
Maj 37 448,00 3 654,92 2 434,12 625,38 954,93 45 117,35 zł
Czerwiec 37 448,00 2 031,08 1 352,65 625,38 954,93 42 412,04 zł
Lipiec 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Sierpień 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Wrzesień 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Październik 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Listopad 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Grudzień 37 448,00 0,00 0,00 625,38 954,93 39 028,31 zł
Rocznie 449 376,00 20 305,68 13 523,25 7 504,56 11 459,16 502 168,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 448 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 858 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 117 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 526 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 801 zł
Zaliczka na podatek 2 988 zł
Całość - kwota brutto 35 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 074,00 3 423,22 526,11 0,00 2 801,22 24 900,00 2 988,00 25 335,45
Luty 35 074,00 3 423,22 526,11 0,00 2 801,22 24 900,00 2 988,00 25 335,45
Marzec 35 074,00 3 423,22 526,11 0,00 2 801,22 24 900,00 2 988,00 25 335,45
Kwiecień 35 074,00 3 423,22 526,11 0,00 2 801,22 24 900,00 2 988,00 25 335,45
Maj 35 074,00 3 423,22 526,11 0,00 2 801,22 24 900,00 2 988,00 25 335,45
Czerwiec 35 074,00 3 189,58 490,20 0,00 2 825,48 25 115,00 3 014,00 25 554,94
Lipiec 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Sierpień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Wrzesień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Październik 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Listopad 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Grudzień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 3 156,66 28 059,00 3 367,00 28 550,26
Rocznie 420 888,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 771,54 317 969,00 2 383,00 323 533,75
Wynagrodzenie pracownika 35 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 859 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 074,00 3 423,22 2 279,81 0,00 894,38 41 671,41 zł
Luty 35 074,00 3 423,22 2 279,81 0,00 894,38 41 671,41 zł
Marzec 35 074,00 3 423,22 2 279,81 0,00 894,38 41 671,41 zł
Kwiecień 35 074,00 3 423,22 2 279,81 0,00 894,38 41 671,41 zł
Maj 35 074,00 3 423,22 2 279,81 0,00 894,38 41 671,41 zł
Czerwiec 35 074,00 3 189,58 2 124,20 0,00 894,38 41 282,16 zł
Lipiec 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Sierpień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Wrzesień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Październik 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Listopad 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Grudzień 35 074,00 0,00 0,00 0,00 894,38 35 968,38 zł
Rocznie 420 888,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 732,56 465 449,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 335 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 335 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 171 zł
Całość - kwota brutto 30 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Luty 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Marzec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Kwiecień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Maj 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Czerwiec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Lipiec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Sierpień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Wrzesień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Październik 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Listopad 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Grudzień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 4 171,00 26 500,00
Rocznie 368 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 444,00 50 052,00 318 000,00
Wynagrodzenie pracownika 30 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Luty 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Marzec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Kwiecień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Maj 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Czerwiec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Lipiec 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Sierpień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Wrzesień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Październik 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Listopad 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Grudzień 30 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 671,00 zł
Rocznie 368 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 875 zł
Zaliczka na podatek 7 996 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 7 996,00 0,00 21 069,40
Luty 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 9 796,00 0,00 19 269,40
Marzec 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 9 796,00 0,00 19 269,40
Kwiecień 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 9 796,00 0,00 19 269,40
Maj 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 9 796,00 0,00 19 269,40
Czerwiec 31 940,00 0,00 0,00 0,00 2 874,60 0,00 9 796,00 0,00 19 269,40
Lipiec 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Sierpień 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Wrzesień 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Październik 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Listopad 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Grudzień 31 940,00 176,27 72,24 0,00 2 874,60 15,08 9 711,00 0,00 19 090,81
Rocznie 383 280,00 1 057,62 433,44 0,00 34 495,20 0,00 115 242,00 0,00 231 961,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 069 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.