Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 553 zł
Ubezpieczenie chorobowe 904 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 864 zł
Zaliczka na podatek 3 489 zł
Całość - kwota brutto 36 881 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 881,00 3 599,59 553,22 903,58 2 864,21 31 575,00 3 489,00 25 471,40
Luty 36 881,00 3 599,59 553,22 903,58 2 864,21 31 575,00 3 489,00 25 471,40
Marzec 36 881,00 3 599,59 553,22 903,58 2 864,21 31 575,00 3 489,00 25 471,40
Kwiecień 36 881,00 3 599,59 553,22 903,58 2 864,21 31 575,00 4 749,00 24 211,40
Maj 36 881,00 3 599,59 553,22 903,58 2 864,21 31 575,00 10 104,00 18 856,40
Czerwiec 36 881,00 2 307,73 354,65 903,58 2 998,35 33 065,00 10 581,00 19 735,69
Lipiec 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Sierpień 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Wrzesień 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Październik 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Listopad 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Grudzień 36 881,00 0,00 0,00 903,58 3 237,97 35 727,00 11 433,00 21 306,45
Rocznie 442 572,00 20 305,68 3 120,75 10 842,96 36 747,22 405 302,00 67 752,00 267 056,39
Wynagrodzenie pracownika 36 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 616 zł
Fundusz Pracy (FP) 904 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 881,00 3 599,59 2 397,27 615,91 940,46 44 434,23 zł
Luty 36 881,00 3 599,59 2 397,27 615,91 940,46 44 434,23 zł
Marzec 36 881,00 3 599,59 2 397,27 615,91 940,46 44 434,23 zł
Kwiecień 36 881,00 3 599,59 2 397,27 615,91 940,46 44 434,23 zł
Maj 36 881,00 3 599,59 2 397,27 615,91 940,46 44 434,23 zł
Czerwiec 36 881,00 2 307,73 1 536,90 615,91 940,46 42 282,00 zł
Lipiec 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Sierpień 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Wrzesień 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Październik 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Listopad 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Grudzień 36 881,00 0,00 0,00 615,91 940,46 38 437,37 zł
Rocznie 442 572,00 20 305,68 13 523,25 7 390,92 11 285,52 495 077,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 881 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 471 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 471 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 518 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 759 zł
Zaliczka na podatek 2 943 zł
Całość - kwota brutto 34 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Luty 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Marzec 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Kwiecień 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Maj 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Czerwiec 34 545,00 3 371,59 518,18 0,00 2 758,97 24 524,00 2 943,00 24 953,38
Lipiec 34 545,00 76,14 11,67 0,00 3 101,15 27 566,00 3 308,00 28 048,12
Sierpień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 3 109,05 27 636,00 3 316,00 28 119,63
Wrzesień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 3 109,05 27 636,00 3 316,00 28 119,63
Październik 34 545,00 0,00 0,00 0,00 3 109,05 27 636,00 3 316,00 28 119,63
Listopad 34 545,00 0,00 0,00 0,00 3 109,05 27 636,00 3 316,00 28 119,63
Grudzień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 3 109,05 27 636,00 3 316,00 28 119,63
Rocznie 414 540,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 200,22 312 890,00 2 346,00 318 366,55
Wynagrodzenie pracownika 34 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 846 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 043 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Luty 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Marzec 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Kwiecień 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Maj 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Czerwiec 34 545,00 3 371,59 2 245,43 0,00 880,90 41 042,92 zł
Lipiec 34 545,00 76,14 50,67 0,00 880,90 35 552,71 zł
Sierpień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 880,90 35 425,90 zł
Wrzesień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 880,90 35 425,90 zł
Październik 34 545,00 0,00 0,00 0,00 880,90 35 425,90 zł
Listopad 34 545,00 0,00 0,00 0,00 880,90 35 425,90 zł
Grudzień 34 545,00 0,00 0,00 0,00 880,90 35 425,90 zł
Rocznie 414 540,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 570,80 458 939,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 953 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 953 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 043 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 108 zł
Całość - kwota brutto 30 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Luty 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Marzec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Kwiecień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Maj 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Czerwiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Lipiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Sierpień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Wrzesień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Październik 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Listopad 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Grudzień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Rocznie 362 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 992,00 49 296,00 313 200,00
Wynagrodzenie pracownika 30 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Luty 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Marzec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Kwiecień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Maj 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Czerwiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Lipiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Sierpień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Wrzesień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Październik 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Listopad 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Grudzień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Rocznie 362 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 831 zł
Zaliczka na podatek 7 842 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 7 842,00 0,00 20 784,78
Luty 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 9 642,00 0,00 18 984,78
Marzec 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 9 642,00 0,00 18 984,78
Kwiecień 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 9 642,00 0,00 18 984,78
Maj 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 9 642,00 0,00 18 984,78
Czerwiec 31 458,00 0,00 0,00 0,00 2 831,22 0,00 9 642,00 0,00 18 984,78
Lipiec 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Sierpień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Wrzesień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Październik 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Listopad 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Grudzień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 2 831,22 15,08 9 557,00 0,00 18 806,19
Rocznie 377 496,00 1 057,62 433,44 0,00 33 974,64 0,00 113 394,00 0,00 228 545,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 785 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.