Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 553 zł
Ubezpieczenie chorobowe 903 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 864 zł
Zaliczka na podatek 2 078 zł
Całość - kwota brutto 36 873 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 873,00 3 598,80 553,10 903,39 2 863,59 31 568,00 2 078,00 26 876,12
Luty 36 873,00 3 598,80 553,10 903,39 2 863,59 31 568,00 2 078,00 26 876,12
Marzec 36 873,00 3 598,80 553,10 903,39 2 863,59 31 568,00 2 078,00 26 876,12
Kwiecień 36 873,00 3 598,80 553,10 903,39 2 863,59 31 568,00 3 019,00 25 935,12
Maj 36 873,00 2 944,42 452,50 903,39 2 931,54 32 323,00 7 412,00 22 229,15
Czerwiec 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Lipiec 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Sierpień 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Wrzesień 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Październik 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Listopad 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Grudzień 36 873,00 0,00 0,00 903,39 3 237,26 35 720,00 8 193,00 24 539,35
Rocznie 442 476,00 17 339,62 2 664,90 10 840,68 37 046,72 408 635,00 74 016,00 300 568,08
Wynagrodzenie pracownika 36 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 616 zł
Fundusz Pracy (FP) 903 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 425 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 873,00 3 598,80 2 396,75 615,78 940,26 44 424,59 zł
Luty 36 873,00 3 598,80 2 396,75 615,78 940,26 44 424,59 zł
Marzec 36 873,00 3 598,80 2 396,75 615,78 940,26 44 424,59 zł
Kwiecień 36 873,00 3 598,80 2 396,75 615,78 940,26 44 424,59 zł
Maj 36 873,00 2 944,42 1 960,90 615,78 940,26 43 334,36 zł
Czerwiec 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Lipiec 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Sierpień 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Wrzesień 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Październik 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Listopad 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Grudzień 36 873,00 0,00 0,00 615,78 940,26 38 429,04 zł
Rocznie 442 476,00 17 339,62 11 547,90 7 389,36 11 283,12 490 036,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 876 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 876 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 425 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 518 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 759 zł
Zaliczka na podatek 1 793 zł
Całość - kwota brutto 34 541 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 541,00 3 371,20 518,12 0,00 2 758,65 24 521,00 1 793,00 26 100,03
Luty 34 541,00 3 371,20 518,12 0,00 2 758,65 24 521,00 1 793,00 26 100,03
Marzec 34 541,00 3 371,20 518,12 0,00 2 758,65 24 521,00 1 793,00 26 100,03
Kwiecień 34 541,00 3 371,20 518,12 0,00 2 758,65 24 521,00 1 793,00 26 100,03
Maj 34 541,00 3 371,20 518,12 0,00 2 758,65 24 521,00 1 793,00 26 100,03
Czerwiec 34 541,00 483,62 74,30 0,00 3 058,48 27 186,00 1 988,00 28 936,60
Lipiec 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Sierpień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Wrzesień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Październik 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Listopad 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Grudzień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 3 108,69 27 633,00 2 021,00 29 411,31
Rocznie 414 492,00 17 339,62 2 664,90 0,00 35 503,87 315 589,00 23 079,00 335 904,61
Wynagrodzenie pracownika 34 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 846 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 541,00 3 371,20 2 245,17 0,00 880,79 41 038,16 zł
Luty 34 541,00 3 371,20 2 245,17 0,00 880,79 41 038,16 zł
Marzec 34 541,00 3 371,20 2 245,17 0,00 880,79 41 038,16 zł
Kwiecień 34 541,00 3 371,20 2 245,17 0,00 880,79 41 038,16 zł
Maj 34 541,00 3 371,20 2 245,17 0,00 880,79 41 038,16 zł
Czerwiec 34 541,00 483,62 322,05 0,00 880,79 36 227,46 zł
Lipiec 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Sierpień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Wrzesień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Październik 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Listopad 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Grudzień 34 541,00 0,00 0,00 0,00 880,79 35 421,79 zł
Rocznie 414 492,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 569,48 453 949,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 108 zł
Całość - kwota brutto 30 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Luty 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Marzec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Kwiecień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Maj 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Czerwiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Lipiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Sierpień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Wrzesień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Październik 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Listopad 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Grudzień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 166,00 4 108,00 26 100,00
Rocznie 362 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 992,00 49 296,00 313 200,00
Wynagrodzenie pracownika 30 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Luty 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Marzec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Kwiecień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Maj 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Czerwiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Lipiec 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Sierpień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Wrzesień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Październik 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Listopad 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Grudzień 30 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 208,00 zł
Rocznie 362 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 842 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 842,00 0,00 23 616,00
Luty 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 642,00 0,00 21 816,00
Marzec 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 642,00 0,00 21 816,00
Kwiecień 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 642,00 0,00 21 816,00
Maj 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 642,00 0,00 21 816,00
Czerwiec 31 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 642,00 0,00 21 816,00
Lipiec 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Sierpień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Wrzesień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Październik 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Listopad 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Grudzień 31 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 557,00 0,00 21 637,41
Rocznie 377 496,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 113 394,00 0,00 262 520,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 616 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.