Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 564 zł
Ubezpieczenie chorobowe 921 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 919 zł
Zaliczka na podatek 3 562 zł
Całość - kwota brutto 37 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 590,00 3 668,78 563,85 920,96 2 919,28 32 186,00 3 562,00 25 955,13
Luty 37 590,00 3 668,78 563,85 920,96 2 919,28 32 186,00 3 562,00 25 955,13
Marzec 37 590,00 3 668,78 563,85 920,96 2 919,28 32 186,00 3 562,00 25 955,13
Kwiecień 37 590,00 3 668,78 563,85 920,96 2 919,28 32 186,00 5 311,00 24 206,13
Maj 37 590,00 3 668,78 563,85 920,96 2 919,28 32 186,00 10 300,00 19 217,13
Czerwiec 37 590,00 1 961,78 301,50 920,96 3 096,52 34 156,00 10 930,00 20 379,24
Lipiec 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Sierpień 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Wrzesień 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Październik 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Listopad 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Grudzień 37 590,00 0,00 0,00 920,96 3 300,21 36 419,00 11 654,00 21 714,83
Rocznie 451 080,00 20 305,68 3 120,75 11 051,52 37 494,18 413 600,00 69 658,00 271 956,87
Wynagrodzenie pracownika 37 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 628 zł
Fundusz Pracy (FP) 921 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 590,00 3 668,78 2 443,35 627,75 958,55 45 288,43 zł
Luty 37 590,00 3 668,78 2 443,35 627,75 958,55 45 288,43 zł
Marzec 37 590,00 3 668,78 2 443,35 627,75 958,55 45 288,43 zł
Kwiecień 37 590,00 3 668,78 2 443,35 627,75 958,55 45 288,43 zł
Maj 37 590,00 3 668,78 2 443,35 627,75 958,55 45 288,43 zł
Czerwiec 37 590,00 1 961,78 1 306,50 627,75 958,55 42 444,58 zł
Lipiec 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Sierpień 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Wrzesień 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Październik 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Listopad 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Grudzień 37 590,00 0,00 0,00 627,75 958,55 39 176,30 zł
Rocznie 451 080,00 20 305,68 13 523,25 7 533,00 11 502,60 503 944,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 955 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 955 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 528 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 812 zł
Zaliczka na podatek 2 999 zł
Całość - kwota brutto 35 207 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 207,00 3 436,20 528,11 0,00 2 811,84 24 994,00 2 999,00 25 431,57
Luty 35 207,00 3 436,20 528,11 0,00 2 811,84 24 994,00 2 999,00 25 431,57
Marzec 35 207,00 3 436,20 528,11 0,00 2 811,84 24 994,00 2 999,00 25 431,57
Kwiecień 35 207,00 3 436,20 528,11 0,00 2 811,84 24 994,00 2 999,00 25 431,57
Maj 35 207,00 3 436,20 528,11 0,00 2 811,84 24 994,00 2 999,00 25 431,57
Czerwiec 35 207,00 3 124,68 480,20 0,00 2 844,19 25 282,00 3 034,00 25 724,09
Lipiec 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Sierpień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Wrzesień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Październik 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Listopad 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Grudzień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 3 168,63 28 166,00 3 380,00 28 658,45
Rocznie 422 484,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 915,17 319 248,00 2 391,00 324 832,64
Wynagrodzenie pracownika 35 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 863 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 207,00 3 436,20 2 288,46 0,00 897,78 41 829,44 zł
Luty 35 207,00 3 436,20 2 288,46 0,00 897,78 41 829,44 zł
Marzec 35 207,00 3 436,20 2 288,46 0,00 897,78 41 829,44 zł
Kwiecień 35 207,00 3 436,20 2 288,46 0,00 897,78 41 829,44 zł
Maj 35 207,00 3 436,20 2 288,46 0,00 897,78 41 829,44 zł
Czerwiec 35 207,00 3 124,68 2 080,95 0,00 897,78 41 310,41 zł
Lipiec 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Sierpień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Wrzesień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Październik 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Listopad 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Grudzień 35 207,00 0,00 0,00 0,00 897,78 36 104,78 zł
Rocznie 422 484,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 773,36 467 086,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 207 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 432 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 432 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 187 zł
Całość - kwota brutto 30 787 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Luty 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Marzec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Kwiecień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Maj 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Czerwiec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Lipiec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Sierpień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Wrzesień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Październik 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Listopad 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Grudzień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 4 187,00 26 600,00
Rocznie 369 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 560,00 50 244,00 319 200,00
Wynagrodzenie pracownika 30 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 787 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Luty 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Marzec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Kwiecień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Maj 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Czerwiec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Lipiec 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Sierpień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Wrzesień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Październik 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Listopad 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Grudzień 30 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 787,00 zł
Rocznie 369 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 787 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 885 zł
Zaliczka na podatek 8 034 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 8 034,00 0,00 21 140,60
Luty 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 9 834,00 0,00 19 340,60
Marzec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 9 834,00 0,00 19 340,60
Kwiecień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 9 834,00 0,00 19 340,60
Maj 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 9 834,00 0,00 19 340,60
Czerwiec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 2 885,40 0,00 9 834,00 0,00 19 340,60
Lipiec 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Sierpień 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Wrzesień 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Październik 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Listopad 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Grudzień 32 060,00 176,27 72,24 0,00 2 885,40 15,08 9 750,00 0,00 19 161,01
Rocznie 384 720,00 1 057,62 433,44 0,00 34 624,80 0,00 115 704,00 0,00 232 809,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 141 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.