Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 555 zł
Ubezpieczenie chorobowe 907 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 875 zł
Zaliczka na podatek 2 088 zł
Całość - kwota brutto 37 015 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 015,00 3 612,66 555,23 906,87 2 874,62 31 690,00 2 088,00 26 977,62
Luty 37 015,00 3 612,66 555,23 906,87 2 874,62 31 690,00 2 088,00 26 977,62
Marzec 37 015,00 3 612,66 555,23 906,87 2 874,62 31 690,00 2 088,00 26 977,62
Kwiecień 37 015,00 3 612,66 555,23 906,87 2 874,62 31 690,00 3 102,00 25 963,62
Maj 37 015,00 2 888,98 443,98 906,87 2 949,77 32 525,00 7 458,00 22 367,40
Czerwiec 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Lipiec 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Sierpień 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Wrzesień 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Październik 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Listopad 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Grudzień 37 015,00 0,00 0,00 906,87 3 249,73 35 858,00 8 225,00 24 633,40
Rocznie 444 180,00 17 339,62 2 664,90 10 882,44 37 196,36 410 291,00 74 399,00 301 697,68
Wynagrodzenie pracownika 37 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 406 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 618 zł
Fundusz Pracy (FP) 907 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 015,00 3 612,66 2 405,98 618,15 943,89 44 595,68 zł
Luty 37 015,00 3 612,66 2 405,98 618,15 943,89 44 595,68 zł
Marzec 37 015,00 3 612,66 2 405,98 618,15 943,89 44 595,68 zł
Kwiecień 37 015,00 3 612,66 2 405,98 618,15 943,89 44 595,68 zł
Maj 37 015,00 2 888,98 1 923,98 618,15 943,89 43 390,00 zł
Czerwiec 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Lipiec 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Sierpień 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Wrzesień 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Październik 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Listopad 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Grudzień 37 015,00 0,00 0,00 618,15 943,89 38 577,04 zł
Rocznie 444 180,00 17 339,62 11 547,90 7 417,80 11 326,68 491 812,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 015 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 978 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 978 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 520 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 769 zł
Zaliczka na podatek 1 800 zł
Całość - kwota brutto 34 673 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 673,00 3 384,08 520,10 0,00 2 769,19 24 615,00 1 800,00 26 199,63
Luty 34 673,00 3 384,08 520,10 0,00 2 769,19 24 615,00 1 800,00 26 199,63
Marzec 34 673,00 3 384,08 520,10 0,00 2 769,19 24 615,00 1 800,00 26 199,63
Kwiecień 34 673,00 3 384,08 520,10 0,00 2 769,19 24 615,00 1 800,00 26 199,63
Maj 34 673,00 3 384,08 520,10 0,00 2 769,19 24 615,00 1 800,00 26 199,63
Czerwiec 34 673,00 419,22 64,40 0,00 3 077,04 27 352,00 2 000,00 29 112,34
Lipiec 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Sierpień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Wrzesień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Październik 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Listopad 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Grudzień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 3 120,57 27 738,00 2 028,00 29 524,43
Rocznie 416 076,00 17 339,62 2 664,90 0,00 35 646,41 316 855,00 23 168,00 337 257,07
Wynagrodzenie pracownika 34 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 849 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 195 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 673,00 3 384,08 2 253,75 0,00 884,16 41 194,99 zł
Luty 34 673,00 3 384,08 2 253,75 0,00 884,16 41 194,99 zł
Marzec 34 673,00 3 384,08 2 253,75 0,00 884,16 41 194,99 zł
Kwiecień 34 673,00 3 384,08 2 253,75 0,00 884,16 41 194,99 zł
Maj 34 673,00 3 384,08 2 253,75 0,00 884,16 41 194,99 zł
Czerwiec 34 673,00 419,22 279,15 0,00 884,16 36 255,53 zł
Lipiec 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Sierpień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Wrzesień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Październik 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Listopad 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Grudzień 34 673,00 0,00 0,00 0,00 884,16 35 557,16 zł
Rocznie 416 076,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 609,92 455 573,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 673 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 195 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 124 zł
Całość - kwota brutto 30 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Luty 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Marzec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Kwiecień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Maj 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Czerwiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Lipiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Sierpień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Wrzesień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Październik 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Listopad 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Grudzień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Rocznie 363 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 108,00 49 488,00 314 400,00
Wynagrodzenie pracownika 30 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Luty 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Marzec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Kwiecień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Maj 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Czerwiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Lipiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Sierpień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Wrzesień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Październik 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Listopad 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Grudzień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Rocznie 363 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 880 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 880,00 0,00 23 698,00
Luty 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 0,00 21 898,00
Marzec 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 0,00 21 898,00
Kwiecień 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 0,00 21 898,00
Maj 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 0,00 21 898,00
Czerwiec 31 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 0,00 21 898,00
Lipiec 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Sierpień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Wrzesień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Październik 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Listopad 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Grudzień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 595,00 0,00 21 719,41
Rocznie 378 936,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 113 850,00 0,00 263 504,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 698 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.