Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 555 zł
Ubezpieczenie chorobowe 907 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 875 zł
Zaliczka na podatek 3 504 zł
Całość - kwota brutto 37 023 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 023,00 3 613,44 555,35 907,06 2 875,24 31 697,00 3 504,00 25 567,91
Luty 37 023,00 3 613,44 555,35 907,06 2 875,24 31 697,00 3 504,00 25 567,91
Marzec 37 023,00 3 613,44 555,35 907,06 2 875,24 31 697,00 3 504,00 25 567,91
Kwiecień 37 023,00 3 613,44 555,35 907,06 2 875,24 31 697,00 4 861,00 24 210,91
Maj 37 023,00 3 613,44 555,35 907,06 2 875,24 31 697,00 10 143,00 18 928,91
Czerwiec 37 023,00 2 238,48 344,00 907,06 3 018,01 33 283,00 10 651,00 19 864,45
Lipiec 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Sierpień 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Wrzesień 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Październik 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Listopad 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Grudzień 37 023,00 0,00 0,00 907,06 3 250,43 35 866,00 11 477,00 21 388,51
Rocznie 444 276,00 20 305,68 3 120,75 10 884,72 36 896,79 406 964,00 68 133,00 268 039,06
Wynagrodzenie pracownika 37 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 407 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 618 zł
Fundusz Pracy (FP) 907 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 023,00 3 613,44 2 406,50 618,28 944,08 44 605,30 zł
Luty 37 023,00 3 613,44 2 406,50 618,28 944,08 44 605,30 zł
Marzec 37 023,00 3 613,44 2 406,50 618,28 944,08 44 605,30 zł
Kwiecień 37 023,00 3 613,44 2 406,50 618,28 944,08 44 605,30 zł
Maj 37 023,00 3 613,44 2 406,50 618,28 944,08 44 605,30 zł
Czerwiec 37 023,00 2 238,48 1 490,75 618,28 944,08 42 314,59 zł
Lipiec 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Sierpień 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Wrzesień 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Październik 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Listopad 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Grudzień 37 023,00 0,00 0,00 618,28 944,08 38 585,36 zł
Rocznie 444 276,00 20 305,68 13 523,25 7 419,36 11 328,96 496 853,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 568 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 568 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 520 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 770 zł
Zaliczka na podatek 2 954 zł
Całość - kwota brutto 34 677 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 677,00 3 384,48 520,16 0,00 2 769,51 24 618,00 2 954,00 25 048,69
Luty 34 677,00 3 384,48 520,16 0,00 2 769,51 24 618,00 2 954,00 25 048,69
Marzec 34 677,00 3 384,48 520,16 0,00 2 769,51 24 618,00 2 954,00 25 048,69
Kwiecień 34 677,00 3 384,48 520,16 0,00 2 769,51 24 618,00 2 954,00 25 048,69
Maj 34 677,00 3 384,48 520,16 0,00 2 769,51 24 618,00 2 954,00 25 048,69
Czerwiec 34 677,00 3 383,28 519,95 0,00 2 769,64 24 619,00 2 954,00 25 049,85
Lipiec 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Sierpień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Wrzesień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Październik 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Listopad 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Grudzień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 3 120,93 27 742,00 3 329,00 28 227,03
Rocznie 416 124,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 342,77 314 161,00 2 358,00 319 655,48
Wynagrodzenie pracownika 34 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 850 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 677,00 3 384,48 2 254,01 0,00 884,27 41 199,76 zł
Luty 34 677,00 3 384,48 2 254,01 0,00 884,27 41 199,76 zł
Marzec 34 677,00 3 384,48 2 254,01 0,00 884,27 41 199,76 zł
Kwiecień 34 677,00 3 384,48 2 254,01 0,00 884,27 41 199,76 zł
Maj 34 677,00 3 384,48 2 254,01 0,00 884,27 41 199,76 zł
Czerwiec 34 677,00 3 383,28 2 253,20 0,00 884,27 41 197,75 zł
Lipiec 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Sierpień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Wrzesień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Październik 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Listopad 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Grudzień 34 677,00 0,00 0,00 0,00 884,27 35 561,27 zł
Rocznie 416 124,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 611,24 460 564,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 049 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 049 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 124 zł
Całość - kwota brutto 30 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Luty 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Marzec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Kwiecień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Maj 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Czerwiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Lipiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Sierpień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Wrzesień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Październik 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Listopad 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Grudzień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 259,00 4 124,00 26 200,00
Rocznie 363 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 108,00 49 488,00 314 400,00
Wynagrodzenie pracownika 30 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Luty 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Marzec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Kwiecień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Maj 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Czerwiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Lipiec 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Sierpień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Wrzesień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Październik 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Listopad 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Grudzień 30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 324,00 zł
Rocznie 363 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 842 zł
Zaliczka na podatek 7 880 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 7 880,00 0,00 20 855,98
Luty 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 9 680,00 0,00 19 055,98
Marzec 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 9 680,00 0,00 19 055,98
Kwiecień 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 9 680,00 0,00 19 055,98
Maj 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 9 680,00 0,00 19 055,98
Czerwiec 31 578,00 0,00 0,00 0,00 2 842,02 0,00 9 680,00 0,00 19 055,98
Lipiec 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Sierpień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Wrzesień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Październik 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Listopad 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Grudzień 31 578,00 176,27 72,24 0,00 2 842,02 15,08 9 595,00 0,00 18 877,39
Rocznie 378 936,00 1 057,62 433,44 0,00 34 104,24 0,00 113 850,00 0,00 229 400,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 856 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.