Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 570 zł
Ubezpieczenie chorobowe 931 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 952 zł
Zaliczka na podatek 2 948 zł
Całość - kwota brutto 38 011 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 011,00 3 709,87 570,17 931,27 2 951,97 32 550,00 2 948,00 26 899,72
Luty 38 011,00 3 709,87 570,17 931,27 2 951,97 32 550,00 2 948,00 26 899,72
Marzec 38 011,00 3 709,87 570,17 931,27 2 951,97 32 550,00 4 766,00 25 081,72
Kwiecień 38 011,00 3 709,87 570,17 931,27 2 951,97 32 550,00 7 874,00 21 973,72
Maj 38 011,00 558,87 85,87 931,27 3 279,15 36 185,00 8 755,00 24 400,84
Czerwiec 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Lipiec 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Sierpień 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Wrzesień 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Październik 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Listopad 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Grudzień 38 011,00 0,00 0,00 931,27 3 337,18 36 830,00 8 912,00 24 830,55
Rocznie 456 132,00 15 398,35 2 366,55 11 175,24 38 447,29 424 195,00 89 675,00 299 069,57
Wynagrodzenie pracownika 38 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 635 zł
Fundusz Pracy (FP) 931 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 011,00 3 709,87 2 470,72 634,78 969,28 45 795,65 zł
Luty 38 011,00 3 709,87 2 470,72 634,78 969,28 45 795,65 zł
Marzec 38 011,00 3 709,87 2 470,72 634,78 969,28 45 795,65 zł
Kwiecień 38 011,00 3 709,87 2 470,72 634,78 969,28 45 795,65 zł
Maj 38 011,00 558,87 372,17 634,78 969,28 40 546,10 zł
Czerwiec 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Lipiec 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Sierpień 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Wrzesień 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Październik 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Listopad 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Grudzień 38 011,00 0,00 0,00 634,78 969,28 39 615,06 zł
Rocznie 456 132,00 15 398,35 10 255,05 7 617,36 11 631,36 501 034,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 843 zł
Zaliczka na podatek 1 848 zł
Całość - kwota brutto 35 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 600,00 3 474,56 534,00 0,00 2 843,23 25 273,00 1 848,00 26 900,21
Luty 35 600,00 3 474,56 534,00 0,00 2 843,23 25 273,00 1 848,00 26 900,21
Marzec 35 600,00 3 474,56 534,00 0,00 2 843,23 25 273,00 1 848,00 26 900,21
Kwiecień 35 600,00 3 474,56 534,00 0,00 2 843,23 25 273,00 1 848,00 26 900,21
Maj 35 600,00 1 500,11 230,55 0,00 3 048,24 27 095,00 1 981,00 28 840,10
Czerwiec 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Lipiec 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Sierpień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Wrzesień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Październik 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Listopad 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Grudzień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 28 480,00 2 083,00 30 313,00
Rocznie 427 200,00 15 398,35 2 366,55 0,00 36 849,16 327 547,00 23 954,00 348 631,94
Wynagrodzenie pracownika 35 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 872 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 600,00 3 474,56 2 314,00 0,00 907,80 42 296,36 zł
Luty 35 600,00 3 474,56 2 314,00 0,00 907,80 42 296,36 zł
Marzec 35 600,00 3 474,56 2 314,00 0,00 907,80 42 296,36 zł
Kwiecień 35 600,00 3 474,56 2 314,00 0,00 907,80 42 296,36 zł
Maj 35 600,00 1 500,11 999,05 0,00 907,80 39 006,96 zł
Czerwiec 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Lipiec 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Sierpień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Wrzesień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Październik 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Listopad 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Grudzień 35 600,00 0,00 0,00 0,00 907,80 36 507,80 zł
Rocznie 427 200,00 15 398,35 10 255,05 0,00 10 893,60 463 747,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 234 zł
Całość - kwota brutto 31 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Luty 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Marzec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Kwiecień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Maj 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Czerwiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Lipiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Sierpień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Wrzesień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Październik 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Listopad 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Grudzień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Rocznie 373 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 884,00 50 808,00 322 800,00
Wynagrodzenie pracownika 31 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Luty 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Marzec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Kwiecień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Maj 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Czerwiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Lipiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Sierpień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Wrzesień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Październik 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Listopad 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Grudzień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Rocznie 373 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 139 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 421 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 139,00 0,00 26 900,19
Luty 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 139,00 0,00 26 900,19
Marzec 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 899,00 0,00 25 140,19
Kwiecień 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 002,00 0,00 22 037,19
Maj 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 002,00 0,00 22 037,19
Czerwiec 32 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 002,00 0,00 22 037,19
Lipiec 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Sierpień 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Wrzesień 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Październik 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Listopad 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Grudzień 32 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 924,00 0,00 21 869,99
Rocznie 389 052,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 106 727,00 0,00 276 272,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ