Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 570 zł
Ubezpieczenie chorobowe 931 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 952 zł
Zaliczka na podatek 3 606 zł
Całość - kwota brutto 38 015 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 015,00 3 710,26 570,23 931,37 2 952,28 32 553,00 3 606,00 26 244,86
Luty 38 015,00 3 710,26 570,23 931,37 2 952,28 32 553,00 3 606,00 26 244,86
Marzec 38 015,00 3 710,26 570,23 931,37 2 952,28 32 553,00 3 606,00 26 244,86
Kwiecień 38 015,00 3 710,26 570,23 931,37 2 952,28 32 553,00 5 649,00 24 201,86
Maj 38 015,00 3 710,26 570,23 931,37 2 952,28 32 553,00 10 417,00 19 433,86
Czerwiec 38 015,00 1 754,38 269,60 931,37 3 155,37 34 810,00 11 139,00 20 765,28
Lipiec 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Sierpień 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Wrzesień 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Październik 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Listopad 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Grudzień 38 015,00 0,00 0,00 931,37 3 337,53 36 834,00 11 787,00 21 959,10
Rocznie 456 180,00 20 305,68 3 120,75 11 176,44 37 941,95 418 579,00 70 801,00 274 890,18
Wynagrodzenie pracownika 38 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 635 zł
Fundusz Pracy (FP) 931 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 015,00 3 710,26 2 470,98 634,85 969,39 45 800,48 zł
Luty 38 015,00 3 710,26 2 470,98 634,85 969,39 45 800,48 zł
Marzec 38 015,00 3 710,26 2 470,98 634,85 969,39 45 800,48 zł
Kwiecień 38 015,00 3 710,26 2 470,98 634,85 969,39 45 800,48 zł
Maj 38 015,00 3 710,26 2 470,98 634,85 969,39 45 800,48 zł
Czerwiec 38 015,00 1 754,38 1 168,35 634,85 969,39 42 541,97 zł
Lipiec 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Sierpień 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Wrzesień 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Październik 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Listopad 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Grudzień 38 015,00 0,00 0,00 634,85 969,39 39 619,24 zł
Rocznie 456 180,00 20 305,68 13 523,25 7 618,20 11 632,68 509 259,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 015 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 245 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 245 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 844 zł
Zaliczka na podatek 3 033 zł
Całość - kwota brutto 35 604 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 604,00 3 474,95 534,06 0,00 2 843,55 25 276,00 3 033,00 25 718,32
Luty 35 604,00 3 474,95 534,06 0,00 2 843,55 25 276,00 3 033,00 25 718,32
Marzec 35 604,00 3 474,95 534,06 0,00 2 843,55 25 276,00 3 033,00 25 718,32
Kwiecień 35 604,00 3 474,95 534,06 0,00 2 843,55 25 276,00 3 033,00 25 718,32
Maj 35 604,00 3 474,95 534,06 0,00 2 843,55 25 276,00 3 033,00 25 718,32
Czerwiec 35 604,00 2 930,93 450,45 0,00 2 900,04 25 778,00 3 093,00 26 229,22
Lipiec 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Sierpień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Wrzesień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Październik 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Listopad 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Grudzień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 3 204,36 28 483,00 3 418,00 28 981,68
Rocznie 427 248,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 343,95 323 056,00 2 427,00 328 710,90
Wynagrodzenie pracownika 35 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 872 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 604,00 3 474,95 2 314,26 0,00 907,90 42 301,11 zł
Luty 35 604,00 3 474,95 2 314,26 0,00 907,90 42 301,11 zł
Marzec 35 604,00 3 474,95 2 314,26 0,00 907,90 42 301,11 zł
Kwiecień 35 604,00 3 474,95 2 314,26 0,00 907,90 42 301,11 zł
Maj 35 604,00 3 474,95 2 314,26 0,00 907,90 42 301,11 zł
Czerwiec 35 604,00 2 930,93 1 951,95 0,00 907,90 41 394,78 zł
Lipiec 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Sierpień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Wrzesień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Październik 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Listopad 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Grudzień 35 604,00 0,00 0,00 0,00 907,90 36 511,90 zł
Rocznie 427 248,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 894,80 471 971,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 604 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 718 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 718 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 234 zł
Całość - kwota brutto 31 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Luty 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Marzec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Kwiecień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Maj 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Czerwiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Lipiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Sierpień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Wrzesień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Październik 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Listopad 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Grudzień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,00 4 234,00 26 900,00
Rocznie 373 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 884,00 50 808,00 322 800,00
Wynagrodzenie pracownika 31 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Luty 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Marzec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Kwiecień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Maj 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Czerwiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Lipiec 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Sierpień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Wrzesień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Październik 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Listopad 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Grudzień 31 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,00 zł
Rocznie 373 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 918 zł
Zaliczka na podatek 8 150 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 8 150,00 0,00 21 354,02
Luty 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 9 950,00 0,00 19 554,02
Marzec 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 9 950,00 0,00 19 554,02
Kwiecień 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 9 950,00 0,00 19 554,02
Maj 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 9 950,00 0,00 19 554,02
Czerwiec 32 422,00 0,00 0,00 0,00 2 917,98 0,00 9 950,00 0,00 19 554,02
Lipiec 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Sierpień 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Wrzesień 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Październik 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Listopad 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Grudzień 32 422,00 176,27 72,24 0,00 2 917,98 15,08 9 866,00 0,00 19 374,43
Rocznie 389 064,00 1 057,62 433,44 0,00 35 015,76 0,00 117 096,00 0,00 235 370,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 354 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.