Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 560 zł
Ubezpieczenie chorobowe 914 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 897 zł
Zaliczka na podatek 3 533 zł
Całość - kwota brutto 37 306 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 306,00 3 641,07 559,59 914,00 2 897,22 31 941,00 3 533,00 25 761,12
Luty 37 306,00 3 641,07 559,59 914,00 2 897,22 31 941,00 3 533,00 25 761,12
Marzec 37 306,00 3 641,07 559,59 914,00 2 897,22 31 941,00 3 533,00 25 761,12
Kwiecień 37 306,00 3 641,07 559,59 914,00 2 897,22 31 941,00 5 086,00 24 208,12
Maj 37 306,00 3 641,07 559,59 914,00 2 897,22 31 941,00 10 221,00 19 073,12
Czerwiec 37 306,00 2 100,33 322,80 914,00 3 057,20 33 719,00 10 790,00 20 121,67
Lipiec 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Sierpień 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Wrzesień 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Październik 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Listopad 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Grudzień 37 306,00 0,00 0,00 914,00 3 275,28 36 142,00 11 565,00 21 551,72
Rocznie 447 672,00 20 305,68 3 120,75 10 968,00 37 194,98 410 276,00 68 894,00 269 996,59
Wynagrodzenie pracownika 37 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 623 zł
Fundusz Pracy (FP) 914 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 946 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 306,00 3 641,07 2 424,89 623,01 951,31 44 946,28 zł
Luty 37 306,00 3 641,07 2 424,89 623,01 951,31 44 946,28 zł
Marzec 37 306,00 3 641,07 2 424,89 623,01 951,31 44 946,28 zł
Kwiecień 37 306,00 3 641,07 2 424,89 623,01 951,31 44 946,28 zł
Maj 37 306,00 3 641,07 2 424,89 623,01 951,31 44 946,28 zł
Czerwiec 37 306,00 2 100,33 1 398,80 623,01 951,31 42 379,45 zł
Lipiec 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Sierpień 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Wrzesień 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Październik 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Listopad 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Grudzień 37 306,00 0,00 0,00 623,01 951,31 38 880,32 zł
Rocznie 447 672,00 20 305,68 13 523,25 7 476,12 11 415,72 500 392,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 761 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 761 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 946 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 524 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 791 zł
Zaliczka na podatek 2 977 zł
Całość - kwota brutto 34 942 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 942,00 3 410,34 524,13 0,00 2 790,68 24 806,00 2 977,00 25 240,13
Luty 34 942,00 3 410,34 524,13 0,00 2 790,68 24 806,00 2 977,00 25 240,13
Marzec 34 942,00 3 410,34 524,13 0,00 2 790,68 24 806,00 2 977,00 25 240,13
Kwiecień 34 942,00 3 410,34 524,13 0,00 2 790,68 24 806,00 2 977,00 25 240,13
Maj 34 942,00 3 410,34 524,13 0,00 2 790,68 24 806,00 2 977,00 25 240,13
Czerwiec 34 942,00 3 253,98 500,10 0,00 2 806,91 24 950,00 2 994,00 25 387,01
Lipiec 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Sierpień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Wrzesień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Październik 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Listopad 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Grudzień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 3 144,78 27 954,00 3 354,00 28 442,74
Rocznie 419 304,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 628,99 316 704,00 2 377,00 322 244,10
Wynagrodzenie pracownika 34 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 856 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 515 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 942,00 3 410,34 2 271,23 0,00 891,02 41 514,59 zł
Luty 34 942,00 3 410,34 2 271,23 0,00 891,02 41 514,59 zł
Marzec 34 942,00 3 410,34 2 271,23 0,00 891,02 41 514,59 zł
Kwiecień 34 942,00 3 410,34 2 271,23 0,00 891,02 41 514,59 zł
Maj 34 942,00 3 410,34 2 271,23 0,00 891,02 41 514,59 zł
Czerwiec 34 942,00 3 253,98 2 167,10 0,00 891,02 41 254,10 zł
Lipiec 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Sierpień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Wrzesień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Październik 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Listopad 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Grudzień 34 942,00 0,00 0,00 0,00 891,02 35 833,02 zł
Rocznie 419 304,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 692,24 463 825,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 515 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 156 zł
Całość - kwota brutto 30 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Luty 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Marzec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Kwiecień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Maj 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Czerwiec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Lipiec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Sierpień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Wrzesień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Październik 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Listopad 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Grudzień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 4 156,00 26 400,00
Rocznie 366 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 340,00 49 872,00 316 800,00
Wynagrodzenie pracownika 30 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Luty 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Marzec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Kwiecień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Maj 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Czerwiec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Lipiec 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Sierpień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Wrzesień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Październik 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Listopad 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Grudzień 30 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 556,00 zł
Rocznie 366 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 864 zł
Zaliczka na podatek 7 957 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 7 957,00 0,00 20 998,29
Luty 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 9 757,00 0,00 19 198,29
Marzec 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 9 757,00 0,00 19 198,29
Kwiecień 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 9 757,00 0,00 19 198,29
Maj 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 9 757,00 0,00 19 198,29
Czerwiec 31 819,00 0,00 0,00 0,00 2 863,71 0,00 9 757,00 0,00 19 198,29
Lipiec 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Sierpień 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Wrzesień 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Październik 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Listopad 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Grudzień 31 819,00 176,27 72,24 0,00 2 863,71 15,08 9 673,00 0,00 19 018,70
Rocznie 381 828,00 1 057,62 433,44 0,00 34 364,52 0,00 114 780,00 0,00 231 101,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 998 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.