Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 557 zł
Ubezpieczenie chorobowe 911 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 886 zł
Zaliczka na podatek 3 518 zł
Całość - kwota brutto 37 164 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 164,00 3 627,21 557,46 910,52 2 886,19 31 819,00 3 518,00 25 664,62
Luty 37 164,00 3 627,21 557,46 910,52 2 886,19 31 819,00 3 518,00 25 664,62
Marzec 37 164,00 3 627,21 557,46 910,52 2 886,19 31 819,00 3 518,00 25 664,62
Kwiecień 37 164,00 3 627,21 557,46 910,52 2 886,19 31 819,00 4 973,00 24 209,62
Maj 37 164,00 3 627,21 557,46 910,52 2 886,19 31 819,00 10 182,00 19 000,62
Czerwiec 37 164,00 2 169,63 333,45 910,52 3 037,54 33 500,00 10 720,00 19 992,86
Lipiec 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Sierpień 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Wrzesień 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Październik 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Listopad 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Grudzień 37 164,00 0,00 0,00 910,52 3 262,81 36 003,00 11 521,00 21 469,67
Rocznie 445 968,00 20 305,68 3 120,75 10 926,24 37 045,35 408 613,00 68 509,00 269 014,98
Wynagrodzenie pracownika 37 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 621 zł
Fundusz Pracy (FP) 911 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 164,00 3 627,21 2 415,66 620,64 947,68 44 775,19 zł
Luty 37 164,00 3 627,21 2 415,66 620,64 947,68 44 775,19 zł
Marzec 37 164,00 3 627,21 2 415,66 620,64 947,68 44 775,19 zł
Kwiecień 37 164,00 3 627,21 2 415,66 620,64 947,68 44 775,19 zł
Maj 37 164,00 3 627,21 2 415,66 620,64 947,68 44 775,19 zł
Czerwiec 37 164,00 2 169,63 1 444,95 620,64 947,68 42 346,90 zł
Lipiec 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Sierpień 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Wrzesień 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Październik 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Listopad 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Grudzień 37 164,00 0,00 0,00 620,64 947,68 38 732,32 zł
Rocznie 445 968,00 20 305,68 13 523,25 7 447,68 11 372,16 498 616,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 665 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 665 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 522 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 780 zł
Zaliczka na podatek 2 965 zł
Całość - kwota brutto 34 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 810,00 3 397,46 522,15 0,00 2 780,14 24 712,00 2 965,00 25 144,81
Luty 34 810,00 3 397,46 522,15 0,00 2 780,14 24 712,00 2 965,00 25 144,81
Marzec 34 810,00 3 397,46 522,15 0,00 2 780,14 24 712,00 2 965,00 25 144,81
Kwiecień 34 810,00 3 397,46 522,15 0,00 2 780,14 24 712,00 2 965,00 25 144,81
Maj 34 810,00 3 397,46 522,15 0,00 2 780,14 24 712,00 2 965,00 25 144,81
Czerwiec 34 810,00 3 318,38 510,00 0,00 2 788,35 24 785,00 2 974,00 25 219,07
Lipiec 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Sierpień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Wrzesień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Październik 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Listopad 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Grudzień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 3 132,90 27 848,00 3 342,00 28 335,34
Rocznie 417 720,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 486,45 315 433,00 2 365,00 320 955,16
Wynagrodzenie pracownika 34 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 853 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 810,00 3 397,46 2 262,65 0,00 887,66 41 357,77 zł
Luty 34 810,00 3 397,46 2 262,65 0,00 887,66 41 357,77 zł
Marzec 34 810,00 3 397,46 2 262,65 0,00 887,66 41 357,77 zł
Kwiecień 34 810,00 3 397,46 2 262,65 0,00 887,66 41 357,77 zł
Maj 34 810,00 3 397,46 2 262,65 0,00 887,66 41 357,77 zł
Czerwiec 34 810,00 3 318,38 2 210,00 0,00 887,66 41 226,04 zł
Lipiec 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Sierpień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Wrzesień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Październik 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Listopad 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Grudzień 34 810,00 0,00 0,00 0,00 887,66 35 697,66 zł
Rocznie 417 720,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 651,92 462 200,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 145 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 145 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 140 zł
Całość - kwota brutto 30 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Luty 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Marzec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Kwiecień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Maj 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Czerwiec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Lipiec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Sierpień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Wrzesień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Październik 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Listopad 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Grudzień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 352,00 4 140,00 26 300,00
Rocznie 365 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 224,00 49 680,00 315 600,00
Wynagrodzenie pracownika 30 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Luty 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Marzec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Kwiecień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Maj 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Czerwiec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Lipiec 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Sierpień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Wrzesień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Październik 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Listopad 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Grudzień 30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 440,00 zł
Rocznie 365 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 853 zł
Zaliczka na podatek 7 919 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 7 919,00 0,00 20 927,09
Luty 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 9 719,00 0,00 19 127,09
Marzec 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 9 719,00 0,00 19 127,09
Kwiecień 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 9 719,00 0,00 19 127,09
Maj 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 9 719,00 0,00 19 127,09
Czerwiec 31 699,00 0,00 0,00 0,00 2 852,91 0,00 9 719,00 0,00 19 127,09
Lipiec 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Sierpień 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Wrzesień 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Październik 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Listopad 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Grudzień 31 699,00 176,27 72,24 0,00 2 852,91 15,08 9 634,00 0,00 18 948,50
Rocznie 380 388,00 1 057,62 433,44 0,00 34 234,92 0,00 114 318,00 0,00 230 253,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 927 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.