Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 568 zł
Ubezpieczenie chorobowe 928 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 941 zł
Zaliczka na podatek 3 592 zł
Całość - kwota brutto 37 873 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 873,00 3 696,40 568,10 927,89 2 941,25 32 431,00 3 592,00 26 147,36
Luty 37 873,00 3 696,40 568,10 927,89 2 941,25 32 431,00 3 592,00 26 147,36
Marzec 37 873,00 3 696,40 568,10 927,89 2 941,25 32 431,00 3 592,00 26 147,36
Kwiecień 37 873,00 3 696,40 568,10 927,89 2 941,25 32 431,00 5 537,00 24 202,36
Maj 37 873,00 3 696,40 568,10 927,89 2 941,25 32 431,00 10 378,00 19 361,36
Czerwiec 37 873,00 1 823,68 280,25 927,89 3 135,71 34 591,00 11 069,00 20 636,47
Lipiec 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Sierpień 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Wrzesień 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Październik 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Listopad 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Grudzień 37 873,00 0,00 0,00 927,89 3 325,06 36 695,00 11 742,00 21 878,05
Rocznie 454 476,00 20 305,68 3 120,75 11 134,68 37 792,32 416 916,00 70 417,00 273 910,57
Wynagrodzenie pracownika 37 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 632 zł
Fundusz Pracy (FP) 928 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 629 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 873,00 3 696,40 2 461,75 632,48 965,76 45 629,39 zł
Luty 37 873,00 3 696,40 2 461,75 632,48 965,76 45 629,39 zł
Marzec 37 873,00 3 696,40 2 461,75 632,48 965,76 45 629,39 zł
Kwiecień 37 873,00 3 696,40 2 461,75 632,48 965,76 45 629,39 zł
Maj 37 873,00 3 696,40 2 461,75 632,48 965,76 45 629,39 zł
Czerwiec 37 873,00 1 823,68 1 214,50 632,48 965,76 42 509,42 zł
Lipiec 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Sierpień 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Wrzesień 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Październik 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Listopad 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Grudzień 37 873,00 0,00 0,00 632,48 965,76 39 471,24 zł
Rocznie 454 476,00 20 305,68 13 523,25 7 589,76 11 589,12 507 483,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 147 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 147 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 629 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 532 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 833 zł
Zaliczka na podatek 3 022 zł
Całość - kwota brutto 35 472 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 472,00 3 462,07 532,08 0,00 2 833,01 25 182,00 3 022,00 25 623,00
Luty 35 472,00 3 462,07 532,08 0,00 2 833,01 25 182,00 3 022,00 25 623,00
Marzec 35 472,00 3 462,07 532,08 0,00 2 833,01 25 182,00 3 022,00 25 623,00
Kwiecień 35 472,00 3 462,07 532,08 0,00 2 833,01 25 182,00 3 022,00 25 623,00
Maj 35 472,00 3 462,07 532,08 0,00 2 833,01 25 182,00 3 022,00 25 623,00
Czerwiec 35 472,00 2 995,33 460,35 0,00 2 881,47 25 613,00 3 074,00 26 061,29
Lipiec 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Sierpień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Wrzesień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Październik 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Listopad 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Grudzień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 3 192,48 28 378,00 3 405,00 28 874,16
Rocznie 425 664,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 201,40 321 791,00 2 415,00 327 421,25
Wynagrodzenie pracownika 35 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 869 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 472,00 3 462,07 2 305,68 0,00 904,53 42 144,28 zł
Luty 35 472,00 3 462,07 2 305,68 0,00 904,53 42 144,28 zł
Marzec 35 472,00 3 462,07 2 305,68 0,00 904,53 42 144,28 zł
Kwiecień 35 472,00 3 462,07 2 305,68 0,00 904,53 42 144,28 zł
Maj 35 472,00 3 462,07 2 305,68 0,00 904,53 42 144,28 zł
Czerwiec 35 472,00 2 995,33 1 994,85 0,00 904,53 41 366,71 zł
Lipiec 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Sierpień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Wrzesień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Październik 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Listopad 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Grudzień 35 472,00 0,00 0,00 0,00 904,53 36 376,53 zł
Rocznie 425 664,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 854,36 470 347,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 472 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 623 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 219 zł
Całość - kwota brutto 31 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Luty 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Marzec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Kwiecień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Maj 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Czerwiec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Lipiec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Sierpień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Wrzesień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Październik 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Listopad 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Grudzień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 815,00 4 219,00 26 800,00
Rocznie 372 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 780,00 50 628,00 321 600,00
Wynagrodzenie pracownika 31 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Luty 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Marzec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Kwiecień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Maj 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Czerwiec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Lipiec 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Sierpień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Wrzesień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Październik 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Listopad 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Grudzień 31 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 019,00 zł
Rocznie 372 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 907 zł
Zaliczka na podatek 8 111 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 8 111,00 0,00 21 282,91
Luty 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 9 911,00 0,00 19 482,91
Marzec 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 9 911,00 0,00 19 482,91
Kwiecień 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 9 911,00 0,00 19 482,91
Maj 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 9 911,00 0,00 19 482,91
Czerwiec 32 301,00 0,00 0,00 0,00 2 907,09 0,00 9 911,00 0,00 19 482,91
Lipiec 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Sierpień 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Wrzesień 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Październik 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Listopad 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Grudzień 32 301,00 176,27 72,24 0,00 2 907,09 15,08 9 827,00 0,00 19 303,32
Rocznie 387 612,00 1 057,62 433,44 0,00 34 885,08 0,00 116 628,00 0,00 234 517,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 283 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.