Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 566 zł
Ubezpieczenie chorobowe 924 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 930 zł
Zaliczka na podatek 2 137 zł
Całość - kwota brutto 37 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 723,00 3 681,76 565,85 924,21 2 929,61 32 301,00 2 137,00 27 484,57
Luty 37 723,00 3 681,76 565,85 924,21 2 929,61 32 301,00 2 137,00 27 484,57
Marzec 37 723,00 3 681,76 565,85 924,21 2 929,61 32 301,00 2 137,00 27 484,57
Kwiecień 37 723,00 3 681,76 565,85 924,21 2 929,61 32 301,00 3 517,00 26 104,57
Maj 37 723,00 2 612,58 401,50 924,21 3 040,62 33 535,00 7 691,00 23 053,09
Czerwiec 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Lipiec 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Sierpień 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Wrzesień 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Październik 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Listopad 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Grudzień 37 723,00 0,00 0,00 924,21 3 311,89 36 549,00 8 384,00 25 102,90
Rocznie 452 676,00 17 339,62 2 664,90 11 090,52 37 942,29 418 582,00 76 307,00 307 331,67
Wynagrodzenie pracownika 37 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 630 zł
Fundusz Pracy (FP) 924 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 723,00 3 681,76 2 452,00 629,97 961,93 45 448,66 zł
Luty 37 723,00 3 681,76 2 452,00 629,97 961,93 45 448,66 zł
Marzec 37 723,00 3 681,76 2 452,00 629,97 961,93 45 448,66 zł
Kwiecień 37 723,00 3 681,76 2 452,00 629,97 961,93 45 448,66 zł
Maj 37 723,00 2 612,58 1 739,90 629,97 961,93 43 667,38 zł
Czerwiec 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Lipiec 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Sierpień 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Wrzesień 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Październik 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Listopad 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Grudzień 37 723,00 0,00 0,00 629,97 961,93 39 314,90 zł
Rocznie 452 676,00 17 339,62 11 547,90 7 559,64 11 543,16 500 666,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 485 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 485 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 530 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 822 zł
Zaliczka na podatek 1 834 zł
Całość - kwota brutto 35 335 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 335,00 3 448,70 530,03 0,00 2 822,06 25 085,00 1 834,00 26 700,21
Luty 35 335,00 3 448,70 530,03 0,00 2 822,06 25 085,00 1 834,00 26 700,21
Marzec 35 335,00 3 448,70 530,03 0,00 2 822,06 25 085,00 1 834,00 26 700,21
Kwiecień 35 335,00 3 448,70 530,03 0,00 2 822,06 25 085,00 1 834,00 26 700,21
Maj 35 335,00 3 448,70 530,03 0,00 2 822,06 25 085,00 1 834,00 26 700,21
Czerwiec 35 335,00 96,12 14,75 0,00 3 170,17 28 179,00 2 061,00 29 992,96
Lipiec 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Sierpień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Wrzesień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Październik 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Listopad 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Grudzień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 3 180,15 28 268,00 2 067,00 30 087,85
Rocznie 424 020,00 17 339,62 2 664,90 0,00 36 361,37 323 212,00 23 633,00 344 021,11
Wynagrodzenie pracownika 35 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 866 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 982 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 335,00 3 448,70 2 296,78 0,00 901,05 41 981,53 zł
Luty 35 335,00 3 448,70 2 296,78 0,00 901,05 41 981,53 zł
Marzec 35 335,00 3 448,70 2 296,78 0,00 901,05 41 981,53 zł
Kwiecień 35 335,00 3 448,70 2 296,78 0,00 901,05 41 981,53 zł
Maj 35 335,00 3 448,70 2 296,78 0,00 901,05 41 981,53 zł
Czerwiec 35 335,00 96,12 64,00 0,00 901,05 36 396,17 zł
Lipiec 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Sierpień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Wrzesień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Październik 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Listopad 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Grudzień 35 335,00 0,00 0,00 0,00 901,05 36 236,05 zł
Rocznie 424 020,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 812,60 463 720,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 335 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 982 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 203 zł
Całość - kwota brutto 30 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Luty 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Marzec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Kwiecień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Maj 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Czerwiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Lipiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Sierpień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Wrzesień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Październik 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Listopad 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Grudzień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Rocznie 370 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 664,00 50 436,00 320 400,00
Wynagrodzenie pracownika 30 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Luty 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Marzec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Kwiecień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Maj 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Czerwiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Lipiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Sierpień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Wrzesień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Październik 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Listopad 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Grudzień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Rocznie 370 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 073 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 073,00 0,00 24 108,00
Luty 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 873,00 0,00 22 308,00
Marzec 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 873,00 0,00 22 308,00
Kwiecień 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 873,00 0,00 22 308,00
Maj 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 873,00 0,00 22 308,00
Czerwiec 32 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 873,00 0,00 22 308,00
Lipiec 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Sierpień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Wrzesień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Październik 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Listopad 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Grudzień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 788,00 0,00 22 129,41
Rocznie 386 172,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 116 166,00 0,00 268 424,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 108 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.