Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 566 zł
Ubezpieczenie chorobowe 924 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 930 zł
Zaliczka na podatek 3 577 zł
Całość - kwota brutto 37 731 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 731,00 3 682,55 565,97 924,41 2 930,23 32 308,00 3 577,00 26 050,84
Luty 37 731,00 3 682,55 565,97 924,41 2 930,23 32 308,00 3 577,00 26 050,84
Marzec 37 731,00 3 682,55 565,97 924,41 2 930,23 32 308,00 3 577,00 26 050,84
Kwiecień 37 731,00 3 682,55 565,97 924,41 2 930,23 32 308,00 5 423,00 24 204,84
Maj 37 731,00 3 682,55 565,97 924,41 2 930,23 32 308,00 10 339,00 19 288,84
Czerwiec 37 731,00 1 892,93 290,90 924,41 3 116,05 34 373,00 10 999,00 20 507,71
Lipiec 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Sierpień 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Wrzesień 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Październik 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Listopad 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Grudzień 37 731,00 0,00 0,00 924,41 3 312,59 36 557,00 11 698,00 21 796,00
Rocznie 452 772,00 20 305,68 3 120,75 11 092,92 37 642,74 415 255,00 70 041,00 272 929,91
Wynagrodzenie pracownika 37 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 453 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 630 zł
Fundusz Pracy (FP) 924 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 731,00 3 682,55 2 452,52 630,11 962,14 45 458,32 zł
Luty 37 731,00 3 682,55 2 452,52 630,11 962,14 45 458,32 zł
Marzec 37 731,00 3 682,55 2 452,52 630,11 962,14 45 458,32 zł
Kwiecień 37 731,00 3 682,55 2 452,52 630,11 962,14 45 458,32 zł
Maj 37 731,00 3 682,55 2 452,52 630,11 962,14 45 458,32 zł
Czerwiec 37 731,00 1 892,93 1 260,65 630,11 962,14 42 476,83 zł
Lipiec 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Sierpień 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Wrzesień 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Październik 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Listopad 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Grudzień 37 731,00 0,00 0,00 630,11 962,14 39 323,25 zł
Rocznie 452 772,00 20 305,68 13 523,25 7 561,32 11 545,68 505 707,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 051 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 051 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 530 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 822 zł
Zaliczka na podatek 3 011 zł
Całość - kwota brutto 35 339 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 339,00 3 449,09 530,09 0,00 2 822,38 25 088,00 3 011,00 25 526,88
Luty 35 339,00 3 449,09 530,09 0,00 2 822,38 25 088,00 3 011,00 25 526,88
Marzec 35 339,00 3 449,09 530,09 0,00 2 822,38 25 088,00 3 011,00 25 526,88
Kwiecień 35 339,00 3 449,09 530,09 0,00 2 822,38 25 088,00 3 011,00 25 526,88
Maj 35 339,00 3 449,09 530,09 0,00 2 822,38 25 088,00 3 011,00 25 526,88
Czerwiec 35 339,00 3 060,23 470,30 0,00 2 862,76 25 447,00 3 054,00 25 892,07
Lipiec 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Sierpień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Wrzesień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Październik 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Listopad 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Grudzień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 3 180,51 28 271,00 3 393,00 28 765,97
Rocznie 424 068,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 057,72 320 513,00 2 403,00 326 122,29
Wynagrodzenie pracownika 35 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 866 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 339,00 3 449,09 2 297,04 0,00 901,15 41 986,28 zł
Luty 35 339,00 3 449,09 2 297,04 0,00 901,15 41 986,28 zł
Marzec 35 339,00 3 449,09 2 297,04 0,00 901,15 41 986,28 zł
Kwiecień 35 339,00 3 449,09 2 297,04 0,00 901,15 41 986,28 zł
Maj 35 339,00 3 449,09 2 297,04 0,00 901,15 41 986,28 zł
Czerwiec 35 339,00 3 060,23 2 038,05 0,00 901,15 41 338,43 zł
Lipiec 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Sierpień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Wrzesień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Październik 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Listopad 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Grudzień 35 339,00 0,00 0,00 0,00 901,15 36 240,15 zł
Rocznie 424 068,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 813,80 468 710,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 339 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 527 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 527 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 203 zł
Całość - kwota brutto 30 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Luty 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Marzec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Kwiecień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Maj 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Czerwiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Lipiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Sierpień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Wrzesień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Październik 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Listopad 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Grudzień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722,00 4 203,00 26 700,00
Rocznie 370 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 664,00 50 436,00 320 400,00
Wynagrodzenie pracownika 30 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Luty 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Marzec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Kwiecień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Maj 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Czerwiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Lipiec 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Sierpień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Wrzesień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Październik 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Listopad 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Grudzień 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,00 zł
Rocznie 370 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 896 zł
Zaliczka na podatek 8 073 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 8 073,00 0,00 21 211,71
Luty 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 9 873,00 0,00 19 411,71
Marzec 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 9 873,00 0,00 19 411,71
Kwiecień 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 9 873,00 0,00 19 411,71
Maj 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 9 873,00 0,00 19 411,71
Czerwiec 32 181,00 0,00 0,00 0,00 2 896,29 0,00 9 873,00 0,00 19 411,71
Lipiec 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Sierpień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Wrzesień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Październik 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Listopad 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Grudzień 32 181,00 176,27 72,24 0,00 2 896,29 15,08 9 788,00 0,00 19 233,12
Rocznie 386 172,00 1 057,62 433,44 0,00 34 755,48 0,00 116 166,00 0,00 233 668,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 212 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.