Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 57 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Luty 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Marzec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Kwiecień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Maj 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Czerwiec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Lipiec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Sierpień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Wrzesień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Październik 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Listopad 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Grudzień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 56,78 2 834,00 0,00 3 027,23
Rocznie 42 888,00 4 185,84 643,32 1 050,72 681,36 34 008,00 0,00 36 326,76
Wynagrodzenie pracownika 3 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Luty 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Marzec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Kwiecień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Maj 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Czerwiec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Lipiec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Sierpień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Wrzesień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Październik 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Listopad 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Grudzień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Rocznie 42 888,00 4 185,84 2 787,72 716,28 1 093,56 51 671,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 027 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 3 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Luty 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Marzec 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Kwiecień 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Maj 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Czerwiec 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Lipiec 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Sierpień 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Wrzesień 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Październik 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Listopad 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Grudzień 3 454,00 337,11 51,81 0,00 275,86 2 452,00 179,00 2 610,22
Rocznie 41 448,00 4 045,32 621,72 0,00 3 310,32 29 424,00 2 148,00 31 322,64
Wynagrodzenie pracownika 3 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 104 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Luty 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Marzec 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Kwiecień 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Maj 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Czerwiec 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Lipiec 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Sierpień 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Wrzesień 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Październik 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Listopad 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Grudzień 3 454,00 337,11 224,51 0,00 88,07 4 103,69 zł
Rocznie 41 448,00 4 045,32 2 694,12 0,00 1 056,84 49 244,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 104 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 3 021 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Luty 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Marzec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Kwiecień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Maj 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Czerwiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Lipiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Sierpień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Wrzesień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Październik 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Listopad 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Grudzień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Rocznie 36 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 004,00 4 932,00 31 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 021 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Luty 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Marzec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Kwiecień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Maj 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Czerwiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Lipiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Sierpień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Wrzesień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Październik 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Listopad 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Grudzień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Rocznie 36 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 021 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 021 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 038,00
Luty 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 038,00
Marzec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 038,00
Kwiecień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 2 949,00
Maj 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 0,00 2 566,00
Czerwiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 0,00 2 566,00
Lipiec 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Sierpień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Wrzesień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Październik 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Listopad 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Grudzień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 498,00 0,00 2 386,41
Rocznie 37 776,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 681,00 0,00 31 513,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 038 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ