Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 3 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Luty 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Marzec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Kwiecień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Maj 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Czerwiec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Lipiec 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Sierpień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Wrzesień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Październik 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Listopad 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Grudzień 3 574,00 348,82 53,61 87,56 277,56 2 834,00 40,00 2 766,45
Rocznie 42 888,00 4 185,84 643,32 1 050,72 480,96 34 008,00 0,00 33 197,40
Wynagrodzenie pracownika 3 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Luty 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Marzec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Kwiecień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Maj 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Czerwiec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Lipiec 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Sierpień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Wrzesień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Październik 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Listopad 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Grudzień 3 574,00 348,82 232,31 59,69 91,13 4 305,95 zł
Rocznie 42 888,00 4 185,84 2 787,72 716,28 1 093,56 51 671,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 766 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 766 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 3 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Luty 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Marzec 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Kwiecień 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Maj 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Czerwiec 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Lipiec 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Sierpień 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Wrzesień 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Październik 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Listopad 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Grudzień 3 458,00 337,50 51,87 0,00 276,18 2 455,00 295,00 2 497,85
Rocznie 41 496,00 4 050,00 622,44 0,00 3 314,16 29 460,00 216,00 29 974,20
Wynagrodzenie pracownika 3 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Luty 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Marzec 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Kwiecień 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Maj 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Czerwiec 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Lipiec 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Sierpień 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Wrzesień 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Październik 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Listopad 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Grudzień 3 458,00 337,50 224,77 0,00 88,18 4 108,45 zł
Rocznie 41 496,00 4 050,00 2 697,24 0,00 1 058,16 49 301,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 498 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 498 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 3 021 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Luty 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Marzec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Kwiecień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Maj 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Czerwiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Lipiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Sierpień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Wrzesień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Październik 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Listopad 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Grudzień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 417,00 411,00 2 610,00
Rocznie 36 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 004,00 4 932,00 31 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 021 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Luty 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Marzec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Kwiecień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Maj 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Czerwiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Lipiec 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Sierpień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Wrzesień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Październik 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Listopad 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Grudzień 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 zł
Rocznie 36 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 021 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 021 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 283 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 110,00 0,00 2 754,68
Luty 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 110,00 0,00 2 754,68
Marzec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 110,00 0,00 2 754,68
Kwiecień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 199,00 0,00 2 665,68
Maj 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 582,00 0,00 2 282,68
Czerwiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 283,32 0,00 582,00 0,00 2 282,68
Lipiec 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Sierpień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Wrzesień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Październik 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Listopad 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Grudzień 3 148,00 176,27 72,24 0,00 283,32 15,08 498,00 0,00 2 103,09
Rocznie 37 776,00 1 057,62 433,44 0,00 3 399,84 0,00 4 681,00 0,00 28 113,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 755 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.