Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 195 zł
Całość - kwota brutto 3 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Luty 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Marzec 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Kwiecień 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Maj 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Czerwiec 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Lipiec 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Sierpień 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Wrzesień 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Październik 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Listopad 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Grudzień 3 521,00 343,65 52,82 86,26 273,44 2 788,00 195,00 2 569,83
Rocznie 42 252,00 4 123,80 633,84 1 035,12 3 281,28 33 456,00 2 340,00 30 837,96
Wynagrodzenie pracownika 3 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 242 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Luty 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Marzec 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Kwiecień 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Maj 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Czerwiec 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Lipiec 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Sierpień 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Wrzesień 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Październik 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Listopad 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Grudzień 3 521,00 343,65 228,87 58,80 89,78 4 242,10 zł
Rocznie 42 252,00 4 123,80 2 746,44 705,60 1 077,36 50 905,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 242 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Całość - kwota brutto 3 401 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Luty 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Marzec 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Kwiecień 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Maj 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Czerwiec 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Lipiec 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Sierpień 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Wrzesień 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Październik 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Listopad 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Grudzień 3 401,00 331,94 51,02 0,00 271,62 2 414,00 176,00 2 570,42
Rocznie 40 812,00 3 983,28 612,24 0,00 3 259,44 28 968,00 2 112,00 30 845,04
Wynagrodzenie pracownika 3 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 041 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Luty 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Marzec 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Kwiecień 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Maj 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Czerwiec 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Lipiec 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Sierpień 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Wrzesień 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Październik 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Listopad 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Grudzień 3 401,00 331,94 221,07 0,00 86,72 4 040,73 zł
Rocznie 40 812,00 3 983,28 2 652,84 0,00 1 040,64 48 488,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 041 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 2 975 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Luty 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Marzec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Kwiecień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Maj 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Czerwiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Lipiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Sierpień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Wrzesień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Październik 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Listopad 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Grudzień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Rocznie 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 560,00 4 860,00 30 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Luty 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Marzec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Kwiecień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Maj 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Czerwiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Lipiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Sierpień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Wrzesień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Październik 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Listopad 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Grudzień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Rocznie 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 975 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 108 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Luty 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Marzec 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Kwiecień 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Maj 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Czerwiec 3 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 156,00 0,00 2 570,19
Lipiec 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Sierpień 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Wrzesień 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Październik 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Listopad 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Grudzień 3 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 114,00 0,00 2 366,99
Rocznie 37 296,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 620,00 0,00 29 623,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ