Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Całość - kwota brutto 3 517 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Luty 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Marzec 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Kwiecień 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Maj 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Czerwiec 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Lipiec 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Sierpień 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Wrzesień 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Październik 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Listopad 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Grudzień 3 517,00 343,26 52,76 86,17 273,13 2 785,00 34,00 2 727,68
Rocznie 42 204,00 4 119,12 633,12 1 034,04 410,40 33 420,00 0,00 32 732,16
Wynagrodzenie pracownika 3 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 237 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Luty 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Marzec 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Kwiecień 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Maj 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Czerwiec 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Lipiec 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Sierpień 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Wrzesień 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Październik 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Listopad 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Grudzień 3 517,00 343,26 228,61 58,73 89,69 4 237,29 zł
Rocznie 42 204,00 4 119,12 2 743,32 704,76 1 076,28 50 847,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 728 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 237 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 3 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Luty 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Marzec 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Kwiecień 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Maj 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Czerwiec 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Lipiec 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Sierpień 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Wrzesień 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Październik 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Listopad 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Grudzień 3 405,00 332,33 51,08 0,00 271,94 2 417,00 290,00 2 459,61
Rocznie 40 860,00 3 987,96 612,96 0,00 3 263,28 29 004,00 216,00 29 515,32
Wynagrodzenie pracownika 3 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 045 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Luty 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Marzec 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Kwiecień 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Maj 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Czerwiec 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Lipiec 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Sierpień 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Wrzesień 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Październik 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Listopad 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Grudzień 3 405,00 332,33 221,33 0,00 86,83 4 045,49 zł
Rocznie 40 860,00 3 987,96 2 655,96 0,00 1 041,96 48 545,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 045 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 2 975 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Luty 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Marzec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Kwiecień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Maj 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Czerwiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Lipiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Sierpień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Wrzesień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Październik 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Listopad 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Grudzień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 405,00 2 570,00
Rocznie 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 560,00 4 860,00 30 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Luty 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Marzec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Kwiecień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Maj 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Czerwiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Lipiec 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Sierpień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Wrzesień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Październik 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Listopad 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Grudzień 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 zł
Rocznie 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 975 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Luty 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Marzec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Kwiecień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 162,00 0,00 2 659,00
Maj 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 567,00 0,00 2 254,00
Czerwiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 567,00 0,00 2 254,00
Lipiec 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Sierpień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Wrzesień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Październik 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Listopad 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Grudzień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Rocznie 37 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 348,00 0,00 4 500,00 0,00 27 770,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 719 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.