Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 61 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Luty 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Marzec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Kwiecień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Maj 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Czerwiec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Lipiec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Sierpień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Wrzesień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Październik 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Listopad 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Grudzień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 60,86 2 858,00 0,00 3 047,30
Rocznie 43 224,00 4 218,72 648,36 1 059,00 730,32 34 296,00 0,00 36 567,60
Wynagrodzenie pracownika 3 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Luty 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Marzec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Kwiecień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Maj 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Czerwiec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Lipiec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Sierpień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Wrzesień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Październik 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Listopad 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Grudzień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Rocznie 43 224,00 4 218,72 2 809,56 721,80 1 102,20 52 076,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 047 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 047 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 3 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Luty 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Marzec 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Kwiecień 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Maj 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Czerwiec 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Lipiec 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Sierpień 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Wrzesień 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Październik 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Listopad 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Grudzień 3 481,00 339,75 52,22 0,00 278,01 2 471,00 181,00 2 630,02
Rocznie 41 772,00 4 077,00 626,64 0,00 3 336,12 29 652,00 2 172,00 31 560,24
Wynagrodzenie pracownika 3 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 136 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Luty 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Marzec 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Kwiecień 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Maj 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Czerwiec 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Lipiec 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Sierpień 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Wrzesień 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Październik 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Listopad 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Grudzień 3 481,00 339,75 226,27 0,00 88,76 4 135,78 zł
Rocznie 41 772,00 4 077,00 2 715,24 0,00 1 065,12 49 629,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 136 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 414 zł
Całość - kwota brutto 3 044 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Luty 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Marzec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Kwiecień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Maj 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Czerwiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Lipiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Sierpień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Wrzesień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Październik 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Listopad 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Grudzień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Rocznie 36 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 220,00 4 968,00 31 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Luty 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Marzec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Kwiecień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Maj 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Czerwiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Lipiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Sierpień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Wrzesień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Październik 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Listopad 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Grudzień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Rocznie 36 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 044 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 173 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 3 059,00
Luty 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 3 059,00
Marzec 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 3 059,00
Kwiecień 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 2 955,00
Maj 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 2 583,00
Czerwiec 3 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 2 583,00
Lipiec 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Sierpień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Wrzesień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Październik 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Listopad 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Grudzień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 506,00 0,00 2 403,41
Rocznie 38 076,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 776,00 0,00 31 718,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 059 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.