Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 3 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Luty 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Marzec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Kwiecień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Maj 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Czerwiec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Lipiec 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Sierpień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Wrzesień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Październik 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Listopad 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Grudzień 3 602,00 351,56 54,03 88,25 279,73 2 858,00 43,00 2 785,43
Rocznie 43 224,00 4 218,72 648,36 1 059,00 515,52 34 296,00 0,00 33 425,16
Wynagrodzenie pracownika 3 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Luty 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Marzec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Kwiecień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Maj 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Czerwiec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Lipiec 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Sierpień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Wrzesień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Październik 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Listopad 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Grudzień 3 602,00 351,56 234,13 60,15 91,85 4 339,69 zł
Rocznie 43 224,00 4 218,72 2 809,56 721,80 1 102,20 52 076,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 785 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 785 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość - kwota brutto 3 485 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Luty 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Marzec 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Kwiecień 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Maj 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Czerwiec 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Lipiec 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Sierpień 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Wrzesień 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Październik 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Listopad 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Grudzień 3 485,00 340,14 52,28 0,00 278,33 2 474,00 297,00 2 517,37
Rocznie 41 820,00 4 081,68 627,36 0,00 3 339,96 29 688,00 228,00 30 208,44
Wynagrodzenie pracownika 3 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 141 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Luty 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Marzec 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Kwiecień 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Maj 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Czerwiec 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Lipiec 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Sierpień 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Wrzesień 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Październik 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Listopad 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Grudzień 3 485,00 340,14 226,53 0,00 88,87 4 140,54 zł
Rocznie 41 820,00 4 081,68 2 718,36 0,00 1 066,44 49 686,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 485 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 517 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 141 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 414 zł
Całość - kwota brutto 3 044 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Luty 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Marzec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Kwiecień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Maj 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Czerwiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Lipiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Sierpień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Wrzesień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Październik 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Listopad 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Grudzień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435,00 414,00 2 630,00
Rocznie 36 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 220,00 4 968,00 31 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Luty 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Marzec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Kwiecień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Maj 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Czerwiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Lipiec 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Sierpień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Wrzesień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Październik 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Listopad 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Grudzień 3 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,00 zł
Rocznie 36 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 044 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 173 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 114,00 0,00 2 773,43
Luty 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 114,00 0,00 2 773,43
Marzec 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 114,00 0,00 2 773,43
Kwiecień 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 218,00 0,00 2 669,43
Maj 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 590,00 0,00 2 297,43
Czerwiec 3 173,00 0,00 0,00 0,00 285,57 0,00 590,00 0,00 2 297,43
Lipiec 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Sierpień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Wrzesień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Październik 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Listopad 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Grudzień 3 173,00 176,27 72,24 0,00 285,57 15,08 506,00 0,00 2 117,84
Rocznie 38 076,00 1 057,62 433,44 0,00 3 426,84 0,00 4 776,00 0,00 28 291,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 773 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.