Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 3 549 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Luty 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Marzec 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Kwiecień 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Maj 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Czerwiec 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Lipiec 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Sierpień 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Wrzesień 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Październik 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Listopad 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Grudzień 3 549,00 346,38 53,24 86,95 275,62 2 812,00 197,00 2 589,81
Rocznie 42 588,00 4 156,56 638,88 1 043,40 3 307,44 33 744,00 2 364,00 31 077,72
Wynagrodzenie pracownika 3 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Luty 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Marzec 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Kwiecień 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Maj 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Czerwiec 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Lipiec 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Sierpień 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Wrzesień 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Październik 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Listopad 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Grudzień 3 549,00 346,38 230,69 59,27 90,50 4 275,84 zł
Rocznie 42 588,00 4 156,56 2 768,28 711,24 1 086,00 51 310,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 549 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 3 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Luty 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Marzec 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Kwiecień 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Maj 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Czerwiec 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Lipiec 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Sierpień 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Wrzesień 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Październik 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Listopad 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Grudzień 3 428,00 334,57 51,42 0,00 273,78 2 434,00 178,00 2 590,23
Rocznie 41 136,00 4 014,84 617,04 0,00 3 285,36 29 208,00 2 136,00 31 082,76
Wynagrodzenie pracownika 3 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 223 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 073 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Luty 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Marzec 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Kwiecień 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Maj 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Czerwiec 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Lipiec 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Sierpień 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Wrzesień 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Październik 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Listopad 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Grudzień 3 428,00 334,57 222,82 0,00 87,42 4 072,81 zł
Rocznie 41 136,00 4 014,84 2 673,84 0,00 1 049,04 48 873,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 073 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 2 998 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Luty 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Marzec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Kwiecień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Maj 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Czerwiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Lipiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Sierpień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Wrzesień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Październik 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Listopad 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Grudzień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Rocznie 35 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 776,00 4 896,00 31 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Luty 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Marzec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Kwiecień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Maj 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Czerwiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Lipiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Sierpień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Wrzesień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Październik 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Listopad 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Grudzień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Rocznie 35 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 998 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 128 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Luty 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Marzec 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Kwiecień 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Maj 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Czerwiec 3 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 176,00 0,00 2 589,66
Lipiec 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Sierpień 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Wrzesień 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Październik 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Listopad 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Grudzień 3 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 137,00 0,00 2 400,97
Rocznie 37 536,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 878,00 0,00 29 943,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 128 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 590 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ