Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Całość - kwota brutto 3 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Luty 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Marzec 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Kwiecień 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Maj 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Czerwiec 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Lipiec 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Sierpień 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Wrzesień 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Październik 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Listopad 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Grudzień 3 545,00 345,99 53,18 86,85 275,31 2 809,00 37,00 2 746,67
Rocznie 42 540,00 4 151,88 638,16 1 042,20 444,96 33 708,00 0,00 32 960,04
Wynagrodzenie pracownika 3 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Luty 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Marzec 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Kwiecień 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Maj 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Czerwiec 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Lipiec 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Sierpień 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Wrzesień 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Październik 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Listopad 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Grudzień 3 545,00 345,99 230,43 59,20 90,40 4 271,02 zł
Rocznie 42 540,00 4 151,88 2 765,16 710,40 1 084,80 51 252,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 747 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 747 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 292 zł
Całość - kwota brutto 3 432 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Luty 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Marzec 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Kwiecień 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Maj 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Czerwiec 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Lipiec 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Sierpień 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Wrzesień 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Październik 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Listopad 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Grudzień 3 432,00 334,96 51,48 0,00 274,10 2 436,00 292,00 2 479,14
Rocznie 41 184,00 4 019,52 617,76 0,00 3 289,20 29 232,00 216,00 29 749,68
Wynagrodzenie pracownika 3 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 223 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Luty 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Marzec 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Kwiecień 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Maj 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Czerwiec 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Lipiec 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Sierpień 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Wrzesień 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Październik 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Listopad 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Grudzień 3 432,00 334,96 223,08 0,00 87,51 4 077,55 zł
Rocznie 41 184,00 4 019,52 2 676,96 0,00 1 050,12 48 930,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 432 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 479 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 479 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 2 998 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Luty 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Marzec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Kwiecień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Maj 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Czerwiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Lipiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Sierpień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Wrzesień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Październik 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Listopad 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Grudzień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,00 408,00 2 590,00
Rocznie 35 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 776,00 4 896,00 31 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Luty 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Marzec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Kwiecień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Maj 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Czerwiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Lipiec 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Sierpień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Wrzesień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Październik 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Listopad 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Grudzień 2 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,00 zł
Rocznie 35 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 998 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 281 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 124 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 106,00 0,00 2 736,84
Luty 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 106,00 0,00 2 736,84
Marzec 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 106,00 0,00 2 736,84
Kwiecień 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 180,00 0,00 2 662,84
Maj 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 575,00 0,00 2 267,84
Czerwiec 3 124,00 0,00 0,00 0,00 281,16 0,00 575,00 0,00 2 267,84
Lipiec 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Sierpień 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Wrzesień 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Październik 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Listopad 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Grudzień 3 124,00 176,27 72,24 0,00 281,16 15,08 490,00 0,00 2 089,25
Rocznie 37 488,00 1 057,62 433,44 0,00 3 373,92 0,00 4 588,00 0,00 27 944,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 737 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.