Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 65 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Luty 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Marzec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Kwiecień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Maj 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Czerwiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Lipiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Sierpień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Wrzesień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Październik 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Listopad 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Grudzień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 64,94 2 882,00 0,00 3 067,38
Rocznie 43 560,00 4 251,48 653,40 1 067,28 779,28 34 584,00 0,00 36 808,56
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Luty 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Marzec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Kwiecień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Maj 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Czerwiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Lipiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Sierpień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Wrzesień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Październik 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Listopad 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Grudzień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Rocznie 43 560,00 4 251,48 2 831,40 727,44 1 110,84 52 481,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 067 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 3 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Luty 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Marzec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Kwiecień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Maj 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Czerwiec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Lipiec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Sierpień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Wrzesień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Październik 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Listopad 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Grudzień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Rocznie 42 084,00 4 107,36 631,32 0,00 3 361,08 29 880,00 2 184,00 31 800,24
Wynagrodzenie pracownika 3 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Luty 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Marzec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Kwiecień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Maj 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Czerwiec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Lipiec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Sierpień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Wrzesień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Październik 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Listopad 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Grudzień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Rocznie 42 084,00 4 107,36 2 735,52 0,00 1 073,16 50 000,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 3 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 448,00 5 004,00 31 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 067 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 067 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 197 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 3 079,00
Luty 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 3 079,00
Marzec 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 3 079,00
Kwiecień 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 2 960,00
Maj 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 0,00 2 599,00
Czerwiec 3 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 0,00 2 599,00
Lipiec 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Sierpień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Wrzesień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Październik 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Listopad 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Grudzień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 514,00 0,00 2 419,41
Rocznie 38 364,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 871,00 0,00 31 911,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 079 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.