Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 204 zł
Całość - kwota brutto 3 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Luty 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Marzec 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Kwiecień 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Maj 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Czerwiec 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Lipiec 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Sierpień 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Wrzesień 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Październik 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Listopad 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Grudzień 3 634,00 354,68 54,51 89,03 282,22 2 886,00 204,00 2 649,56
Rocznie 43 608,00 4 256,16 654,12 1 068,36 3 386,64 34 632,00 2 448,00 31 794,72
Wynagrodzenie pracownika 3 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Luty 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Marzec 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Kwiecień 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Maj 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Czerwiec 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Lipiec 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Sierpień 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Wrzesień 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Październik 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Listopad 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Grudzień 3 634,00 354,68 236,21 60,69 92,66 4 378,24 zł
Rocznie 43 608,00 4 256,16 2 834,52 728,28 1 111,92 52 538,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 3 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Luty 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Marzec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Kwiecień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Maj 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Czerwiec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Lipiec 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Sierpień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Wrzesień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Październik 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Listopad 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Grudzień 3 507,00 342,28 52,61 0,00 280,09 2 490,00 182,00 2 650,02
Rocznie 42 084,00 4 107,36 631,32 0,00 3 361,08 29 880,00 2 184,00 31 800,24
Wynagrodzenie pracownika 3 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Luty 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Marzec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Kwiecień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Maj 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Czerwiec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Lipiec 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Sierpień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Wrzesień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Październik 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Listopad 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Grudzień 3 507,00 342,28 227,96 0,00 89,43 4 166,67 zł
Rocznie 42 084,00 4 107,36 2 735,52 0,00 1 073,16 50 000,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 3 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 448,00 5 004,00 31 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 067 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 067 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 204 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Luty 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Marzec 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Kwiecień 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Maj 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Czerwiec 3 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 172,00 0,00 2 650,19
Lipiec 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Sierpień 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Wrzesień 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Październik 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Listopad 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Grudzień 3 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 446,99
Rocznie 38 448,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 812,00 0,00 30 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ