Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 46 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Luty 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Marzec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Kwiecień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Maj 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Czerwiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Lipiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Sierpień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Wrzesień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Październik 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Listopad 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Grudzień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Rocznie 43 560,00 4 251,48 653,40 1 067,28 550,08 34 584,00 0,00 33 652,92
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Luty 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Marzec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Kwiecień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Maj 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Czerwiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Lipiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Sierpień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Wrzesień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Październik 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Listopad 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Grudzień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Rocznie 43 560,00 4 251,48 2 831,40 727,44 1 110,84 52 481,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 804 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Całość - kwota brutto 3 511 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Luty 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Marzec 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Kwiecień 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Maj 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Czerwiec 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Lipiec 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Sierpień 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Wrzesień 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Październik 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Listopad 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Grudzień 3 511,00 342,67 52,67 0,00 280,41 2 493,00 299,00 2 536,09
Rocznie 42 132,00 4 112,04 632,04 0,00 3 364,92 29 916,00 228,00 30 433,08
Wynagrodzenie pracownika 3 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Luty 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Marzec 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Kwiecień 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Maj 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Czerwiec 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Lipiec 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Sierpień 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Wrzesień 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Październik 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Listopad 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Grudzień 3 511,00 342,67 228,22 0,00 89,53 4 171,42 zł
Rocznie 42 132,00 4 112,04 2 738,64 0,00 1 074,36 50 057,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 511 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 536 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 536 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 3 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 417,00 2 650,00
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 448,00 5 004,00 31 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 067 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Luty 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Marzec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Kwiecień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Maj 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Czerwiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Lipiec 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Sierpień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Wrzesień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Październik 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Listopad 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Grudzień 3 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,00 zł
Rocznie 36 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 067 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 197 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 118,00 0,00 2 791,27
Luty 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 118,00 0,00 2 791,27
Marzec 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 118,00 0,00 2 791,27
Kwiecień 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 237,00 0,00 2 672,27
Maj 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 598,00 0,00 2 311,27
Czerwiec 3 197,00 0,00 0,00 0,00 287,73 0,00 598,00 0,00 2 311,27
Lipiec 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Sierpień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Wrzesień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Październik 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Listopad 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Grudzień 3 197,00 176,27 72,24 0,00 287,73 15,08 514,00 0,00 2 131,68
Rocznie 38 364,00 1 057,62 433,44 0,00 3 452,76 0,00 4 871,00 0,00 28 458,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 791 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.