Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 3 563 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Luty 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Marzec 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Kwiecień 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Maj 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Czerwiec 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Lipiec 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Sierpień 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Wrzesień 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Październik 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Listopad 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Grudzień 3 563,00 347,75 53,45 87,29 276,71 2 825,00 198,00 2 599,80
Rocznie 42 756,00 4 173,00 641,40 1 047,48 3 320,52 33 900,00 2 376,00 31 197,60
Wynagrodzenie pracownika 3 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Luty 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Marzec 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Kwiecień 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Maj 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Czerwiec 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Lipiec 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Sierpień 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Wrzesień 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Październik 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Listopad 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Grudzień 3 563,00 347,75 231,60 59,50 90,85 4 292,70 zł
Rocznie 42 756,00 4 173,00 2 779,20 714,00 1 090,20 51 512,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 563 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 3 441 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Luty 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Marzec 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Kwiecień 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Maj 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Czerwiec 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Lipiec 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Sierpień 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Wrzesień 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Październik 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Listopad 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Grudzień 3 441,00 335,84 51,62 0,00 274,82 2 443,00 179,00 2 599,72
Rocznie 41 292,00 4 030,08 619,44 0,00 3 297,84 29 316,00 2 148,00 31 196,64
Wynagrodzenie pracownika 3 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Luty 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Marzec 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Kwiecień 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Maj 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Czerwiec 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Lipiec 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Sierpień 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Wrzesień 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Październik 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Listopad 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Grudzień 3 441,00 335,84 223,67 0,00 87,74 4 088,25 zł
Rocznie 41 292,00 4 030,08 2 684,04 0,00 1 052,88 49 059,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 3 009 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Luty 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Marzec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Kwiecień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Maj 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Czerwiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Lipiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Sierpień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Wrzesień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Październik 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Listopad 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Grudzień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Rocznie 36 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 884,00 4 908,00 31 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Luty 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Marzec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Kwiecień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Maj 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Czerwiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Lipiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Sierpień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Wrzesień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Październik 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Listopad 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Grudzień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Rocznie 36 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 009 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Luty 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Marzec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Kwiecień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Maj 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Czerwiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 178,00 0,00 2 599,66
Lipiec 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Sierpień 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Wrzesień 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Październik 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Listopad 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Grudzień 3 140,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 139,00 0,00 2 410,97
Rocznie 37 680,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 902,00 0,00 30 063,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ