Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 3 559 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Luty 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Marzec 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Kwiecień 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Maj 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Czerwiec 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Lipiec 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Sierpień 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Wrzesień 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Październik 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Listopad 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Grudzień 3 559,00 347,36 53,39 87,20 276,39 2 821,00 39,00 2 755,66
Rocznie 42 708,00 4 168,32 640,68 1 046,40 462,24 33 852,00 0,00 33 067,92
Wynagrodzenie pracownika 3 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Luty 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Marzec 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Kwiecień 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Maj 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Czerwiec 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Lipiec 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Sierpień 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Wrzesień 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Październik 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Listopad 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Grudzień 3 559,00 347,36 231,34 59,44 90,76 4 287,90 zł
Rocznie 42 708,00 4 168,32 2 776,08 713,28 1 089,12 51 454,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 756 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 756 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 3 445 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Luty 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Marzec 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Kwiecień 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Maj 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Czerwiec 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Lipiec 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Sierpień 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Wrzesień 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Październik 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Listopad 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Grudzień 3 445,00 336,23 51,68 0,00 275,14 2 446,00 294,00 2 488,43
Rocznie 41 340,00 4 034,76 620,16 0,00 3 301,68 29 352,00 216,00 29 861,16
Wynagrodzenie pracownika 3 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Luty 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Marzec 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Kwiecień 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Maj 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Czerwiec 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Lipiec 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Sierpień 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Wrzesień 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Październik 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Listopad 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Grudzień 3 445,00 336,23 223,93 0,00 87,85 4 093,01 zł
Rocznie 41 340,00 4 034,76 2 687,16 0,00 1 054,20 49 116,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 445 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 488 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 3 009 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Luty 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Marzec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Kwiecień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Maj 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Czerwiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Lipiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Sierpień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Wrzesień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Październik 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Listopad 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Grudzień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 409,00 2 600,00
Rocznie 36 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 884,00 4 908,00 31 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Luty 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Marzec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Kwiecień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Maj 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Czerwiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Lipiec 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Sierpień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Wrzesień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Październik 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Listopad 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Grudzień 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,00 zł
Rocznie 36 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 009 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 108 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 108,00 0,00 2 745,76
Luty 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 108,00 0,00 2 745,76
Marzec 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 108,00 0,00 2 745,76
Kwiecień 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 190,00 0,00 2 663,76
Maj 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 579,00 0,00 2 274,76
Czerwiec 3 136,00 0,00 0,00 0,00 282,24 0,00 579,00 0,00 2 274,76
Lipiec 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Sierpień 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Wrzesień 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Październik 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Listopad 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Grudzień 3 136,00 176,27 72,24 0,00 282,24 15,08 494,00 0,00 2 096,17
Rocznie 37 632,00 1 057,62 433,44 0,00 3 386,88 0,00 4 636,00 0,00 28 027,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 746 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.