Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 640 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 795 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 281 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Całość - kwota brutto 3 616 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Luty 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Marzec 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Kwiecień 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Maj 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Czerwiec 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Lipiec 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Sierpień 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Wrzesień 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Październik 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Listopad 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Grudzień 3 616,00 352,92 54,24 88,59 280,82 2 870,00 44,00 2 795,43
Rocznie 43 392,00 4 235,04 650,88 1 063,08 532,80 34 440,00 0,00 33 545,16
Wynagrodzenie pracownika 3 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 357 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Luty 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Marzec 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Kwiecień 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Maj 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Czerwiec 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Lipiec 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Sierpień 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Wrzesień 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Październik 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Listopad 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Grudzień 3 616,00 352,92 235,04 60,39 92,21 4 356,56 zł
Rocznie 43 392,00 4 235,04 2 820,48 724,68 1 106,52 52 278,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 795 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 795 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 357 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 3 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Luty 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Marzec 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Kwiecień 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Maj 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Czerwiec 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Lipiec 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Sierpień 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Wrzesień 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Październik 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Listopad 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Grudzień 3 498,00 341,40 52,47 0,00 279,37 2 483,00 298,00 2 526,80
Rocznie 41 976,00 4 096,80 629,64 0,00 3 352,44 29 796,00 228,00 30 321,60
Wynagrodzenie pracownika 3 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Luty 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Marzec 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Kwiecień 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Maj 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Czerwiec 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Lipiec 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Sierpień 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Wrzesień 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Październik 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Listopad 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Grudzień 3 498,00 341,40 227,37 0,00 89,20 4 155,97 zł
Rocznie 41 976,00 4 096,80 2 728,44 0,00 1 070,40 49 871,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 527 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 527 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 3 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Luty 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Marzec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Kwiecień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Maj 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Czerwiec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Lipiec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Sierpień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Wrzesień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Październik 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Listopad 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Grudzień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 445,00 416,00 2 640,00
Rocznie 36 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 340,00 4 992,00 31 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Luty 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Marzec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Kwiecień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Maj 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Czerwiec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Lipiec 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Sierpień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Wrzesień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Październik 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Listopad 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Grudzień 3 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 zł
Rocznie 36 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 185 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 116,00 0,00 2 782,35
Luty 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 116,00 0,00 2 782,35
Marzec 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 116,00 0,00 2 782,35
Kwiecień 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 227,00 0,00 2 671,35
Maj 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 594,00 0,00 2 304,35
Czerwiec 3 185,00 0,00 0,00 0,00 286,65 0,00 594,00 0,00 2 304,35
Lipiec 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Sierpień 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Wrzesień 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Październik 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Listopad 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Grudzień 3 185,00 176,27 72,24 0,00 286,65 15,08 510,00 0,00 2 124,76
Rocznie 38 220,00 1 057,62 433,44 0,00 3 439,80 0,00 4 823,00 0,00 28 375,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 782 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.