Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 3 592 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Luty 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Marzec 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Kwiecień 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Maj 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Czerwiec 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Lipiec 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Sierpień 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Wrzesień 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Październik 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Listopad 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Grudzień 3 592,00 350,58 53,88 88,00 278,96 2 850,00 201,00 2 619,58
Rocznie 43 104,00 4 206,96 646,56 1 056,00 3 347,52 34 200,00 2 412,00 31 434,96
Wynagrodzenie pracownika 3 592 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Luty 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Marzec 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Kwiecień 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Maj 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Czerwiec 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Lipiec 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Sierpień 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Wrzesień 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Październik 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Listopad 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Grudzień 3 592,00 350,58 233,48 59,99 91,59 4 327,64 zł
Rocznie 43 104,00 4 206,96 2 801,76 719,88 1 099,08 51 931,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 592 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 3 467 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Luty 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Marzec 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Kwiecień 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Maj 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Czerwiec 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Lipiec 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Sierpień 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Wrzesień 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Październik 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Listopad 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Grudzień 3 467,00 338,38 52,01 0,00 276,89 2 461,00 180,00 2 619,72
Rocznie 41 604,00 4 060,56 624,12 0,00 3 322,68 29 532,00 2 160,00 31 436,64
Wynagrodzenie pracownika 3 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Luty 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Marzec 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Kwiecień 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Maj 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Czerwiec 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Lipiec 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Sierpień 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Wrzesień 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Październik 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Listopad 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Grudzień 3 467,00 338,38 225,36 0,00 88,41 4 119,15 zł
Rocznie 41 604,00 4 060,56 2 704,32 0,00 1 060,92 49 429,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 467 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 3 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Luty 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Marzec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Kwiecień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Maj 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Czerwiec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Lipiec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Sierpień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Wrzesień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Październik 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Listopad 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Grudzień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00 412,00 2 620,00
Rocznie 36 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 112,00 4 944,00 31 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Luty 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Marzec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Kwiecień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Maj 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Czerwiec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Lipiec 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Sierpień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Wrzesień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Październik 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Listopad 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Grudzień 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 zł
Rocznie 36 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 168 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Luty 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Marzec 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Kwiecień 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Maj 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Czerwiec 3 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 166,00 0,00 2 620,19
Lipiec 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Sierpień 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Wrzesień 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Październik 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Listopad 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Grudzień 3 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 124,00 0,00 2 416,99
Rocznie 38 016,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 740,00 0,00 30 223,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ