Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 3 535 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Luty 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Marzec 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Kwiecień 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Maj 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Czerwiec 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Lipiec 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Sierpień 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Wrzesień 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Październik 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Listopad 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Grudzień 3 535,00 345,02 53,03 86,61 274,53 2 800,00 196,00 2 579,81
Rocznie 42 420,00 4 140,24 636,36 1 039,32 3 294,36 33 600,00 2 352,00 30 957,72
Wynagrodzenie pracownika 3 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Luty 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Marzec 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Kwiecień 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Maj 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Czerwiec 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Lipiec 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Sierpień 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Wrzesień 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Październik 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Listopad 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Grudzień 3 535,00 345,02 229,78 59,03 90,15 4 258,98 zł
Rocznie 42 420,00 4 140,24 2 757,36 708,36 1 081,80 51 107,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 535 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 177 zł
Całość - kwota brutto 3 414 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Luty 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Marzec 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Kwiecień 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Maj 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Czerwiec 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Lipiec 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Sierpień 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Wrzesień 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Październik 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Listopad 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Grudzień 3 414,00 333,21 51,21 0,00 272,66 2 424,00 177,00 2 579,92
Rocznie 40 968,00 3 998,52 614,52 0,00 3 271,92 29 088,00 2 124,00 30 959,04
Wynagrodzenie pracownika 3 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Luty 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Marzec 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Kwiecień 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Maj 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Czerwiec 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Lipiec 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Sierpień 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Wrzesień 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Październik 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Listopad 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Grudzień 3 414,00 333,21 221,91 0,00 87,05 4 056,17 zł
Rocznie 40 968,00 3 998,52 2 662,92 0,00 1 044,60 48 674,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Całość - kwota brutto 2 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Luty 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Marzec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Kwiecień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Maj 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Czerwiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Lipiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Sierpień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Wrzesień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Październik 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Listopad 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Grudzień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Rocznie 35 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 668,00 4 872,00 30 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Luty 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Marzec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Kwiecień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Maj 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Czerwiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Lipiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Sierpień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Wrzesień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Październik 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Listopad 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Grudzień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Rocznie 35 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Luty 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Marzec 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Kwiecień 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Maj 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Czerwiec 3 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 158,00 0,00 2 580,19
Lipiec 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Sierpień 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Wrzesień 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Październik 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Listopad 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Grudzień 3 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 116,00 0,00 2 376,99
Rocznie 37 440,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 644,00 0,00 29 743,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ