Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 3 531 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Luty 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Marzec 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Kwiecień 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Maj 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Czerwiec 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Lipiec 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Sierpień 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Wrzesień 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Październik 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Listopad 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Grudzień 3 531,00 344,63 52,97 86,51 274,22 2 797,00 36,00 2 736,67
Rocznie 42 372,00 4 135,56 635,64 1 038,12 427,68 33 564,00 0,00 32 840,04
Wynagrodzenie pracownika 3 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 254 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Luty 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Marzec 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Kwiecień 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Maj 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Czerwiec 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Lipiec 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Sierpień 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Wrzesień 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Październik 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Listopad 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Grudzień 3 531,00 344,63 229,52 58,97 90,04 4 254,16 zł
Rocznie 42 372,00 4 135,56 2 754,24 707,64 1 080,48 51 049,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 531 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 737 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 737 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 254 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 3 418 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Luty 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Marzec 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Kwiecień 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Maj 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Czerwiec 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Lipiec 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Sierpień 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Wrzesień 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Październik 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Listopad 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Grudzień 3 418,00 333,60 51,27 0,00 272,98 2 427,00 291,00 2 468,91
Rocznie 41 016,00 4 003,20 615,24 0,00 3 275,76 29 124,00 216,00 29 626,92
Wynagrodzenie pracownika 3 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 061 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Luty 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Marzec 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Kwiecień 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Maj 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Czerwiec 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Lipiec 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Sierpień 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Wrzesień 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Październik 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Listopad 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Grudzień 3 418,00 333,60 222,17 0,00 87,16 4 060,93 zł
Rocznie 41 016,00 4 003,20 2 666,04 0,00 1 045,92 48 731,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 418 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 469 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 061 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Całość - kwota brutto 2 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Luty 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Marzec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Kwiecień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Maj 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Czerwiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Lipiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Sierpień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Wrzesień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Październik 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Listopad 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Grudzień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,00 406,00 2 580,00
Rocznie 35 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 668,00 4 872,00 30 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Luty 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Marzec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Kwiecień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Maj 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Czerwiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Lipiec 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Sierpień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Wrzesień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Październik 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Listopad 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Grudzień 2 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 zł
Rocznie 35 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 112 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 104,00 0,00 2 727,92
Luty 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 104,00 0,00 2 727,92
Marzec 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 104,00 0,00 2 727,92
Kwiecień 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 171,00 0,00 2 660,92
Maj 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 571,00 0,00 2 260,92
Czerwiec 3 112,00 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 571,00 0,00 2 260,92
Lipiec 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Sierpień 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Wrzesień 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Październik 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Listopad 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Grudzień 3 112,00 176,27 72,24 0,00 280,08 15,08 486,00 0,00 2 082,33
Rocznie 37 344,00 1 057,62 433,44 0,00 3 360,96 0,00 4 541,00 0,00 27 860,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 112 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.