Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 38 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 446 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Luty 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Marzec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Kwiecień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Maj 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Czerwiec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Lipiec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Sierpień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Wrzesień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Październik 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Listopad 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Grudzień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 38,08 2 724,00 0,00 2 935,47
Rocznie 41 352,00 4 035,96 620,28 1 013,16 456,96 32 688,00 0,00 35 225,64
Wynagrodzenie pracownika 3 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 152 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Luty 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Marzec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Kwiecień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Maj 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Czerwiec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Lipiec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Sierpień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Wrzesień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Październik 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Listopad 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Grudzień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Rocznie 41 352,00 4 035,96 2 687,88 690,60 1 054,56 49 821,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 935 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 935 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 152 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 266 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 3 335 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Luty 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Marzec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Kwiecień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Maj 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Czerwiec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Lipiec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Sierpień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Wrzesień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Październik 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Listopad 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Grudzień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Rocznie 40 020,00 3 906,00 600,36 0,00 3 196,20 28 416,00 2 076,00 30 241,44
Wynagrodzenie pracownika 3 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 962 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Luty 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Marzec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Kwiecień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Maj 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Czerwiec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Lipiec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Sierpień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Wrzesień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Październik 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Listopad 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Grudzień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Rocznie 40 020,00 3 906,00 2 601,36 0,00 1 020,60 47 547,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 335 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 962 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 2 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 008,00 4 764,00 30 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 2 948,00
Luty 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 2 948,00
Marzec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 2 948,00
Kwiecień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 2 924,00
Maj 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00 2 492,00
Czerwiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00 2 492,00
Lipiec 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Sierpień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Wrzesień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Październik 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Listopad 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Grudzień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 463,00 0,00 2 313,41
Rocznie 36 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 266,00 0,00 30 632,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 948 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ