Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 189 zł
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Luty 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Marzec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Kwiecień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Maj 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Czerwiec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Lipiec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Sierpień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Wrzesień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Październik 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Listopad 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Grudzień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 189,00 2 520,07
Rocznie 41 400,00 4 040,64 621,00 1 014,36 3 215,16 32 724,00 2 268,00 30 240,84
Wynagrodzenie pracownika 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Luty 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Marzec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Kwiecień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Maj 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Czerwiec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Lipiec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Sierpień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Wrzesień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Październik 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Listopad 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Grudzień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Rocznie 41 400,00 4 040,64 2 691,00 691,44 1 055,76 49 878,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 266 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 3 335 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Luty 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Marzec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Kwiecień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Maj 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Czerwiec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Lipiec 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Sierpień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Wrzesień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Październik 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Listopad 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Grudzień 3 335,00 325,50 50,03 0,00 266,35 2 368,00 173,00 2 520,12
Rocznie 40 020,00 3 906,00 600,36 0,00 3 196,20 28 416,00 2 076,00 30 241,44
Wynagrodzenie pracownika 3 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 962 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Luty 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Marzec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Kwiecień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Maj 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Czerwiec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Lipiec 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Sierpień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Wrzesień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Październik 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Listopad 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Grudzień 3 335,00 325,50 216,78 0,00 85,05 3 962,33 zł
Rocznie 40 020,00 3 906,00 2 601,36 0,00 1 020,60 47 547,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 335 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 962 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 2 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 008,00 4 764,00 30 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 047 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Luty 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Marzec 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Kwiecień 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Maj 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Czerwiec 3 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 145,00 0,00 2 520,19
Lipiec 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Sierpień 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Wrzesień 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Październik 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Listopad 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Grudzień 3 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 104,00 0,00 2 315,99
Rocznie 36 564,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 494,00 0,00 29 017,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 047 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ