Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 3 446 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Luty 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Marzec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Kwiecień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Maj 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Czerwiec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Lipiec 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Sierpień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Wrzesień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Październik 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Listopad 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Grudzień 3 446,00 336,33 51,69 84,43 267,62 2 724,00 27,00 2 678,93
Rocznie 41 352,00 4 035,96 620,28 1 013,16 322,56 32 688,00 0,00 32 147,16
Wynagrodzenie pracownika 3 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 152 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Luty 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Marzec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Kwiecień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Maj 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Czerwiec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Lipiec 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Sierpień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Wrzesień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Październik 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Listopad 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Grudzień 3 446,00 336,33 223,99 57,55 87,88 4 151,75 zł
Rocznie 41 352,00 4 035,96 2 687,88 690,60 1 054,56 49 821,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 679 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 679 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 152 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 267 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 3 339 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Luty 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Marzec 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Kwiecień 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Maj 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Czerwiec 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Lipiec 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Sierpień 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Wrzesień 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Październik 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Listopad 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Grudzień 3 339,00 325,89 50,09 0,00 266,67 2 370,00 284,00 2 411,95
Rocznie 40 068,00 3 910,68 601,08 0,00 3 200,04 28 440,00 216,00 28 943,40
Wynagrodzenie pracownika 3 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 967 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Luty 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Marzec 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Kwiecień 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Maj 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Czerwiec 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Lipiec 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Sierpień 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Wrzesień 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Październik 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Listopad 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Grudzień 3 339,00 325,89 217,04 0,00 85,15 3 967,08 zł
Rocznie 40 068,00 3 910,68 2 604,48 0,00 1 021,80 47 604,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 339 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 412 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 412 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 967 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 2 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 334,00 397,00 2 520,00
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 008,00 4 764,00 30 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Luty 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Marzec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Kwiecień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Maj 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Czerwiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Lipiec 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Sierpień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Wrzesień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Październik 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Listopad 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Grudzień 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 zł
Rocznie 35 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Luty 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Marzec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Kwiecień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 116,00 0,00 2 650,40
Maj 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 548,00 0,00 2 218,40
Czerwiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 548,00 0,00 2 218,40
Lipiec 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Sierpień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Wrzesień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Październik 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Listopad 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Grudzień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Rocznie 36 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 283,20 0,00 4 266,00 0,00 27 349,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 674 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.