Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 3 493 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Luty 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Marzec 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Kwiecień 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Maj 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Czerwiec 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Lipiec 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Sierpień 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Wrzesień 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Październik 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Listopad 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Grudzień 3 493,00 340,92 52,40 85,58 271,27 2 764,00 193,00 2 549,83
Rocznie 41 916,00 4 091,04 628,80 1 026,96 3 255,24 33 168,00 2 316,00 30 597,96
Wynagrodzenie pracownika 3 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Luty 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Marzec 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Kwiecień 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Maj 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Czerwiec 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Lipiec 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Sierpień 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Wrzesień 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Październik 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Listopad 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Grudzień 3 493,00 340,92 227,05 58,33 89,07 4 208,37 zł
Rocznie 41 916,00 4 091,04 2 724,60 699,96 1 068,84 50 500,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 3 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Luty 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Marzec 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Kwiecień 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Maj 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Czerwiec 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Lipiec 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Sierpień 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Wrzesień 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Październik 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Listopad 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Grudzień 3 375,00 329,40 50,63 0,00 269,55 2 396,00 175,00 2 550,42
Rocznie 40 500,00 3 952,80 607,56 0,00 3 234,60 28 752,00 2 100,00 30 605,04
Wynagrodzenie pracownika 3 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Luty 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Marzec 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Kwiecień 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Maj 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Czerwiec 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Lipiec 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Sierpień 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Wrzesień 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Październik 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Listopad 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Grudzień 3 375,00 329,40 219,38 0,00 86,07 4 009,85 zł
Rocznie 40 500,00 3 952,80 2 632,56 0,00 1 032,84 48 118,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 2 951 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Luty 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Marzec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Kwiecień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Maj 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Czerwiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Lipiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Sierpień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Wrzesień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Październik 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Listopad 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Grudzień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Rocznie 35 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 332,00 4 812,00 30 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Luty 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Marzec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Kwiecień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Maj 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Czerwiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Lipiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Sierpień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Wrzesień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Październik 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Listopad 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Grudzień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Rocznie 35 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 080 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Luty 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Marzec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Kwiecień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Maj 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Czerwiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 168,00 0,00 2 549,66
Lipiec 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Sierpień 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Wrzesień 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Październik 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Listopad 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Grudzień 3 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 129,00 0,00 2 360,97
Rocznie 36 960,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 782,00 0,00 29 463,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ