Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 3 489 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Luty 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Marzec 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Kwiecień 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Maj 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Czerwiec 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Lipiec 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Sierpień 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Wrzesień 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Październik 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Listopad 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Grudzień 3 489,00 340,53 52,34 85,48 270,96 2 761,00 31,00 2 708,69
Rocznie 41 868,00 4 086,36 628,08 1 025,76 375,84 33 132,00 0,00 32 504,28
Wynagrodzenie pracownika 3 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Luty 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Marzec 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Kwiecień 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Maj 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Czerwiec 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Lipiec 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Sierpień 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Wrzesień 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Październik 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Listopad 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Grudzień 3 489,00 340,53 226,79 58,27 88,97 4 203,56 zł
Rocznie 41 868,00 4 086,36 2 721,48 699,24 1 067,64 50 442,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 489 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 709 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 3 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Luty 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Marzec 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Kwiecień 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Maj 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Czerwiec 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Lipiec 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Sierpień 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Wrzesień 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Październik 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Listopad 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Grudzień 3 379,00 329,79 50,69 0,00 269,87 2 399,00 288,00 2 440,77
Rocznie 40 548,00 3 957,48 608,28 0,00 3 238,44 28 788,00 216,00 29 289,24
Wynagrodzenie pracownika 3 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 015 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Luty 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Marzec 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Kwiecień 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Maj 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Czerwiec 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Lipiec 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Sierpień 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Wrzesień 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Październik 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Listopad 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Grudzień 3 379,00 329,79 219,64 0,00 86,17 4 014,60 zł
Rocznie 40 548,00 3 957,48 2 635,68 0,00 1 034,04 48 175,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 441 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 015 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 2 951 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Luty 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Marzec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Kwiecień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Maj 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Czerwiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Lipiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Sierpień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Wrzesień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Październik 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Listopad 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Grudzień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 401,00 2 550,00
Rocznie 35 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 332,00 4 812,00 30 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Luty 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Marzec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Kwiecień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Maj 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Czerwiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Lipiec 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Sierpień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Wrzesień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Październik 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Listopad 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Grudzień 2 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 zł
Rocznie 35 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 076 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 98,00 0,00 2 701,16
Luty 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 98,00 0,00 2 701,16
Marzec 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 98,00 0,00 2 701,16
Kwiecień 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 144,00 0,00 2 655,16
Maj 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 559,00 0,00 2 240,16
Czerwiec 3 076,00 0,00 0,00 0,00 276,84 0,00 559,00 0,00 2 240,16
Lipiec 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Sierpień 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Wrzesień 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Październik 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Listopad 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Grudzień 3 076,00 176,27 72,24 0,00 276,84 15,08 475,00 0,00 2 060,57
Rocznie 36 912,00 1 057,62 433,44 0,00 3 322,08 0,00 4 406,00 0,00 27 602,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 701 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.