Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 3 478 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Luty 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Marzec 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Kwiecień 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Maj 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Czerwiec 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Lipiec 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Sierpień 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Wrzesień 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Październik 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Listopad 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Grudzień 3 478,00 339,45 52,17 85,21 270,11 2 751,00 191,00 2 540,06
Rocznie 41 736,00 4 073,40 626,04 1 022,52 3 241,32 33 012,00 2 292,00 30 480,72
Wynagrodzenie pracownika 3 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Luty 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Marzec 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Kwiecień 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Maj 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Czerwiec 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Lipiec 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Sierpień 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Wrzesień 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Październik 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Listopad 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Grudzień 3 478,00 339,45 226,07 58,08 88,69 4 190,29 zł
Rocznie 41 736,00 4 073,40 2 712,84 696,96 1 064,28 50 283,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 478 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 3 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Luty 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Marzec 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Kwiecień 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Maj 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Czerwiec 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Lipiec 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Sierpień 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Wrzesień 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Październik 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Listopad 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Grudzień 3 361,00 328,03 50,42 0,00 268,43 2 386,00 174,00 2 540,12
Rocznie 40 332,00 3 936,36 605,04 0,00 3 221,16 28 632,00 2 088,00 30 481,44
Wynagrodzenie pracownika 3 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Luty 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Marzec 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Kwiecień 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Maj 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Czerwiec 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Lipiec 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Sierpień 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Wrzesień 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Październik 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Listopad 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Grudzień 3 361,00 328,03 218,47 0,00 85,70 3 993,20 zł
Rocznie 40 332,00 3 936,36 2 621,64 0,00 1 028,40 47 918,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 224,00 4 800,00 30 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 072 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Luty 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Marzec 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Kwiecień 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Maj 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Czerwiec 3 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 150,00 0,00 2 540,19
Lipiec 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Sierpień 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Wrzesień 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Październik 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Listopad 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Grudzień 3 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 336,99
Rocznie 36 864,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 548,00 0,00 29 263,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ