Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Całość - kwota brutto 3 474 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Luty 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Marzec 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Kwiecień 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Maj 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Czerwiec 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Lipiec 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Sierpień 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Wrzesień 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Październik 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Listopad 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Grudzień 3 474,00 339,06 52,11 85,11 269,79 2 748,00 30,00 2 697,93
Rocznie 41 688,00 4 068,72 625,32 1 021,32 357,12 32 976,00 0,00 32 375,16
Wynagrodzenie pracownika 3 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Luty 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Marzec 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Kwiecień 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Maj 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Czerwiec 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Lipiec 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Sierpień 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Wrzesień 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Październik 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Listopad 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Grudzień 3 474,00 339,06 225,81 58,02 88,58 4 185,47 zł
Rocznie 41 688,00 4 068,72 2 709,72 696,24 1 062,96 50 225,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 698 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 698 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 3 365 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Luty 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Marzec 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Kwiecień 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Maj 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Czerwiec 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Lipiec 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Sierpień 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Wrzesień 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Październik 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Listopad 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Grudzień 3 365,00 328,42 50,48 0,00 268,75 2 389,00 287,00 2 430,67
Rocznie 40 380,00 3 941,04 605,76 0,00 3 225,00 28 668,00 216,00 29 168,04
Wynagrodzenie pracownika 3 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Luty 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Marzec 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Kwiecień 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Maj 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Czerwiec 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Lipiec 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Sierpień 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Wrzesień 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Październik 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Listopad 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Grudzień 3 365,00 328,42 218,73 0,00 85,81 3 997,96 zł
Rocznie 40 380,00 3 941,04 2 624,76 0,00 1 029,72 47 975,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 431 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 431 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 224,00 4 800,00 30 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 064 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 96,00 0,00 2 692,24
Luty 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 96,00 0,00 2 692,24
Marzec 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 96,00 0,00 2 692,24
Kwiecień 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 134,00 0,00 2 654,24
Maj 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 555,00 0,00 2 233,24
Czerwiec 3 064,00 0,00 0,00 0,00 275,76 0,00 555,00 0,00 2 233,24
Lipiec 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Sierpień 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Wrzesień 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Październik 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Listopad 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Grudzień 3 064,00 176,27 72,24 0,00 275,76 15,08 471,00 0,00 2 053,65
Rocznie 36 768,00 1 057,62 433,44 0,00 3 309,12 0,00 4 358,00 0,00 27 519,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 692 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.