Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 3 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Luty 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Marzec 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Kwiecień 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Maj 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Czerwiec 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Lipiec 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Sierpień 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Wrzesień 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Październik 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Listopad 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Grudzień 3 507,00 342,28 52,61 85,92 272,36 2 776,00 194,00 2 559,83
Rocznie 42 084,00 4 107,36 631,32 1 031,04 3 268,32 33 312,00 2 328,00 30 717,96
Wynagrodzenie pracownika 3 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Luty 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Marzec 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Kwiecień 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Maj 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Czerwiec 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Lipiec 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Sierpień 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Wrzesień 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Październik 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Listopad 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Grudzień 3 507,00 342,28 227,96 58,57 89,43 4 225,24 zł
Rocznie 42 084,00 4 107,36 2 735,52 702,84 1 073,16 50 702,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Całość - kwota brutto 3 388 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Luty 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Marzec 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Kwiecień 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Maj 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Czerwiec 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Lipiec 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Sierpień 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Wrzesień 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Październik 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Listopad 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Grudzień 3 388,00 330,67 50,82 0,00 270,59 2 405,00 176,00 2 559,92
Rocznie 40 656,00 3 968,04 609,84 0,00 3 247,08 28 860,00 2 112,00 30 719,04
Wynagrodzenie pracownika 3 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Luty 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Marzec 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Kwiecień 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Maj 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Czerwiec 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Lipiec 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Sierpień 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Wrzesień 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Październik 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Listopad 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Grudzień 3 388,00 330,67 220,22 0,00 86,40 4 025,29 zł
Rocznie 40 656,00 3 968,04 2 642,64 0,00 1 036,80 48 303,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 388 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Całość - kwota brutto 2 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Luty 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Marzec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Kwiecień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Maj 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Czerwiec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Lipiec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Sierpień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Wrzesień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Październik 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Listopad 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Grudzień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 403,00 2 560,00
Rocznie 35 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 440,00 4 836,00 30 720,00
Wynagrodzenie pracownika 2 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Luty 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Marzec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Kwiecień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Maj 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Czerwiec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Lipiec 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Sierpień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Wrzesień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Październik 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Listopad 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Grudzień 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 zł
Rocznie 35 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 092 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Luty 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Marzec 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Kwiecień 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Maj 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Czerwiec 3 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 170,00 0,00 2 559,66
Lipiec 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Sierpień 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Wrzesień 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Październik 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Listopad 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Grudzień 3 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 131,00 0,00 2 370,97
Rocznie 37 104,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 806,00 0,00 29 583,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 560 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ