Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 3 464 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Luty 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Marzec 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Kwiecień 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Maj 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Czerwiec 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Lipiec 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Sierpień 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Wrzesień 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Październik 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Listopad 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Grudzień 3 464,00 338,09 51,96 84,87 269,02 2 739,00 190,00 2 530,06
Rocznie 41 568,00 4 057,08 623,52 1 018,44 3 228,24 32 868,00 2 280,00 30 360,72
Wynagrodzenie pracownika 3 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 173 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Luty 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Marzec 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Kwiecień 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Maj 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Czerwiec 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Lipiec 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Sierpień 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Wrzesień 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Październik 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Listopad 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Grudzień 3 464,00 338,09 225,16 57,85 88,33 4 173,43 zł
Rocznie 41 568,00 4 057,08 2 701,92 694,20 1 059,96 50 081,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 464 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 173 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 267 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 3 348 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Luty 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Marzec 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Kwiecień 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Maj 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Czerwiec 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Lipiec 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Sierpień 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Wrzesień 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Październik 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Listopad 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Grudzień 3 348,00 326,76 50,22 0,00 267,39 2 377,00 174,00 2 529,63
Rocznie 40 176,00 3 921,12 602,64 0,00 3 208,68 28 524,00 2 088,00 30 355,56
Wynagrodzenie pracownika 3 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 978 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Luty 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Marzec 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Kwiecień 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Maj 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Czerwiec 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Lipiec 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Sierpień 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Wrzesień 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Październik 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Listopad 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Grudzień 3 348,00 326,76 217,62 0,00 85,38 3 977,76 zł
Rocznie 40 176,00 3 921,12 2 611,44 0,00 1 024,56 47 733,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 348 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 978 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 2 928 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Luty 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Marzec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Kwiecień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Maj 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Czerwiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Lipiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Sierpień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Wrzesień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Październik 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Listopad 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Grudzień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Rocznie 35 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 104,00 4 776,00 30 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Luty 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Marzec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Kwiecień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Maj 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Czerwiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Lipiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Sierpień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Wrzesień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Październik 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Listopad 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Grudzień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Rocznie 35 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 059 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Luty 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Marzec 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Kwiecień 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Maj 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Czerwiec 3 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 147,00 0,00 2 530,19
Lipiec 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Sierpień 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Wrzesień 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Październik 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Listopad 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Grudzień 3 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 325,99
Rocznie 36 708,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 518,00 0,00 29 137,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ