Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 28 zł
Całość - kwota brutto 3 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Luty 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Marzec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Kwiecień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Maj 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Czerwiec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Lipiec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Sierpień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Wrzesień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Październik 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Listopad 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Grudzień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 28,00 2 688,92
Rocznie 41 520,00 4 052,40 622,80 1 017,24 339,84 32 832,00 0,00 32 267,04
Wynagrodzenie pracownika 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Luty 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Marzec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Kwiecień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Maj 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Czerwiec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Lipiec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Sierpień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Wrzesień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Październik 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Listopad 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Grudzień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Rocznie 41 520,00 4 052,40 2 698,80 693,36 1 058,76 50 023,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 689 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 689 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 3 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Luty 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Marzec 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Kwiecień 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Maj 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Czerwiec 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Lipiec 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Sierpień 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Wrzesień 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Październik 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Listopad 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Grudzień 3 352,00 327,16 50,28 0,00 267,71 2 380,00 286,00 2 421,25
Rocznie 40 224,00 3 925,92 603,36 0,00 3 212,52 28 560,00 216,00 29 055,00
Wynagrodzenie pracownika 3 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 983 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Luty 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Marzec 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Kwiecień 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Maj 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Czerwiec 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Lipiec 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Sierpień 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Wrzesień 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Październik 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Listopad 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Grudzień 3 352,00 327,16 217,88 0,00 85,47 3 982,51 zł
Rocznie 40 224,00 3 925,92 2 614,56 0,00 1 025,64 47 790,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 421 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 421 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 983 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 2 928 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Luty 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Marzec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Kwiecień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Maj 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Czerwiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Lipiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Sierpień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Wrzesień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Październik 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Listopad 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Grudzień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 342,00 398,00 2 530,00
Rocznie 35 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 104,00 4 776,00 30 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Luty 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Marzec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Kwiecień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Maj 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Czerwiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Lipiec 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Sierpień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Wrzesień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Październik 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Listopad 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Grudzień 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 zł
Rocznie 35 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 94 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 052 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 94,00 0,00 2 683,32
Luty 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 94,00 0,00 2 683,32
Marzec 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 94,00 0,00 2 683,32
Kwiecień 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 125,00 0,00 2 652,32
Maj 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 552,00 0,00 2 225,32
Czerwiec 3 052,00 0,00 0,00 0,00 274,68 0,00 552,00 0,00 2 225,32
Lipiec 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Sierpień 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Wrzesień 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Październik 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Listopad 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Grudzień 3 052,00 176,27 72,24 0,00 274,68 15,08 467,00 0,00 2 046,73
Rocznie 36 624,00 1 057,62 433,44 0,00 3 296,16 0,00 4 313,00 0,00 27 433,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 683 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.