Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 500 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 34 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 418 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Luty 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Marzec 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Kwiecień 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Maj 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Czerwiec 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Lipiec 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Sierpień 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Wrzesień 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Październik 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Listopad 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Grudzień 3 418,00 333,60 51,27 83,74 33,83 2 699,00 0,00 2 915,56
Rocznie 41 016,00 4 003,20 615,24 1 004,88 405,96 32 388,00 0,00 34 986,72
Wynagrodzenie pracownika 3 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Luty 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Marzec 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Kwiecień 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Maj 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Czerwiec 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Lipiec 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Sierpień 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Wrzesień 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Październik 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Listopad 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Grudzień 3 418,00 333,60 222,17 57,08 87,16 4 118,01 zł
Rocznie 41 016,00 4 003,20 2 666,04 684,96 1 045,92 49 416,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 418 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 916 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Całość - kwota brutto 3 309 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Luty 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Marzec 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Kwiecień 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Maj 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Czerwiec 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Lipiec 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Sierpień 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Wrzesień 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Październik 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Listopad 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Grudzień 3 309,00 322,96 49,64 0,00 264,28 2 349,00 172,00 2 500,12
Rocznie 39 708,00 3 875,52 595,68 0,00 3 171,36 28 188,00 2 064,00 30 001,44
Wynagrodzenie pracownika 3 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Luty 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Marzec 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Kwiecień 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Maj 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Czerwiec 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Lipiec 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Sierpień 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Wrzesień 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Październik 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Listopad 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Grudzień 3 309,00 322,96 215,09 0,00 84,38 3 931,43 zł
Rocznie 39 708,00 3 875,52 2 581,08 0,00 1 012,56 47 177,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 2 894 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Luty 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Marzec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Kwiecień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Maj 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Czerwiec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Lipiec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Sierpień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Wrzesień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Październik 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Listopad 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Grudzień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 394,00 2 500,00
Rocznie 34 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 780,00 4 728,00 30 000,00
Wynagrodzenie pracownika 2 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Luty 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Marzec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Kwiecień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Maj 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Czerwiec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Lipiec 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Sierpień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Wrzesień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Październik 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Listopad 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Grudzień 2 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00 zł
Rocznie 34 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 894 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 016 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 2 928,00
Luty 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 2 928,00
Marzec 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 2 928,00
Kwiecień 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 2 919,00
Maj 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 2 476,00
Czerwiec 3 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 2 476,00
Lipiec 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Sierpień 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Wrzesień 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Październik 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Listopad 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Grudzień 3 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 456,00 0,00 2 296,41
Rocznie 36 192,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 177,00 0,00 30 433,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 928 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.