Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 510 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 36 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 432 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Luty 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Marzec 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Kwiecień 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Maj 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Czerwiec 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Lipiec 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Sierpień 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Wrzesień 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Październik 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Listopad 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Grudzień 3 432,00 334,96 51,48 84,08 35,87 2 711,00 0,00 2 925,61
Rocznie 41 184,00 4 019,52 617,76 1 008,96 430,44 32 532,00 0,00 35 107,32
Wynagrodzenie pracownika 3 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 223 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 135 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Luty 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Marzec 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Kwiecień 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Maj 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Czerwiec 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Lipiec 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Sierpień 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Wrzesień 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Październik 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Listopad 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Grudzień 3 432,00 334,96 223,08 57,31 87,51 4 134,86 zł
Rocznie 41 184,00 4 019,52 2 676,96 687,72 1 050,12 49 618,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 432 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 135 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 265 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Całość - kwota brutto 3 321 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Luty 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Marzec 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Kwiecień 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Maj 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Czerwiec 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Lipiec 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Sierpień 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Wrzesień 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Październik 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Listopad 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Grudzień 3 321,00 324,13 49,82 0,00 265,23 2 358,00 172,00 2 509,82
Rocznie 39 852,00 3 889,56 597,84 0,00 3 182,76 28 296,00 2 064,00 30 117,84
Wynagrodzenie pracownika 3 321 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 946 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Luty 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Marzec 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Kwiecień 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Maj 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Czerwiec 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Lipiec 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Sierpień 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Wrzesień 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Październik 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Listopad 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Grudzień 3 321,00 324,13 215,87 0,00 84,68 3 945,68 zł
Rocznie 39 852,00 3 889,56 2 590,44 0,00 1 016,16 47 348,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 321 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 946 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 2 905 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Luty 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Marzec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Kwiecień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Maj 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Czerwiec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Lipiec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Sierpień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Wrzesień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Październik 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Listopad 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Grudzień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,00 395,00 2 510,00
Rocznie 34 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 888,00 4 740,00 30 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Luty 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Marzec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Kwiecień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Maj 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Czerwiec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Lipiec 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Sierpień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Wrzesień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Październik 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Listopad 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Grudzień 2 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 zł
Rocznie 34 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 905 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 028 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 2 938,00
Luty 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 2 938,00
Marzec 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 2 938,00
Kwiecień 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 2 921,00
Maj 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00 2 484,00
Czerwiec 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00 2 484,00
Lipiec 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Sierpień 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Wrzesień 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Październik 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Listopad 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Grudzień 3 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 459,00 0,00 2 305,41
Rocznie 36 336,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 219,00 0,00 30 535,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 938 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.