Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 490 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Całość - kwota brutto 3 404 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Luty 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Marzec 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Kwiecień 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Maj 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Czerwiec 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Lipiec 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Sierpień 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Wrzesień 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Październik 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Listopad 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Grudzień 3 404,00 332,23 51,06 83,40 264,36 2 687,00 22,00 2 650,95
Rocznie 40 848,00 3 986,76 612,72 1 000,80 269,28 32 244,00 0,00 31 811,40
Wynagrodzenie pracownika 3 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 101 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Luty 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Marzec 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Kwiecień 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Maj 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Czerwiec 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Lipiec 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Sierpień 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Wrzesień 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Październik 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Listopad 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Grudzień 3 404,00 332,23 221,26 56,85 86,80 4 101,14 zł
Rocznie 40 848,00 3 986,76 2 655,12 682,20 1 041,60 49 213,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 404 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 651 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 651 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 101 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 263 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Całość - kwota brutto 3 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Luty 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Marzec 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Kwiecień 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Maj 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Czerwiec 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Lipiec 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Sierpień 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Wrzesień 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Październik 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Listopad 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Grudzień 3 299,00 321,98 49,49 0,00 263,48 2 342,00 281,00 2 383,01
Rocznie 39 588,00 3 863,76 593,88 0,00 3 161,76 28 104,00 216,00 28 596,12
Wynagrodzenie pracownika 3 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Luty 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Marzec 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Kwiecień 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Maj 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Czerwiec 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Lipiec 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Sierpień 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Wrzesień 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Październik 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Listopad 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Grudzień 3 299,00 321,98 214,44 0,00 84,13 3 919,55 zł
Rocznie 39 588,00 3 863,76 2 573,28 0,00 1 009,56 47 034,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 383 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 383 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 2 882 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Luty 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Marzec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Kwiecień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Maj 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Czerwiec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Lipiec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Sierpień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Wrzesień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Październik 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Listopad 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Grudzień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306,00 392,00 2 490,00
Rocznie 34 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 672,00 4 704,00 29 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 882 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Luty 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Marzec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Kwiecień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Maj 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Czerwiec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Lipiec 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Sierpień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Wrzesień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Październik 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Listopad 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Grudzień 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,00 zł
Rocznie 34 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 882 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 882 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 004 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 86,00 0,00 2 647,10
Luty 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 86,00 0,00 2 647,10
Marzec 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 86,00 0,00 2 647,10
Kwiecień 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 88,00 0,00 2 645,10
Maj 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 536,00 0,00 2 197,10
Czerwiec 3 004,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 536,00 0,00 2 197,10
Lipiec 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Sierpień 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Wrzesień 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Październik 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Listopad 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Grudzień 3 004,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 452,00 0,00 2 017,51
Rocznie 36 048,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 130,00 0,00 27 085,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 647 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.