Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 263 zł
Zaliczka na podatek 21 zł
Całość - kwota brutto 3 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Luty 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Marzec 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Kwiecień 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Maj 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Czerwiec 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Lipiec 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Sierpień 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Wrzesień 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Październik 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Listopad 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Grudzień 3 389,00 330,77 50,84 83,03 263,19 2 674,00 21,00 2 640,17
Rocznie 40 668,00 3 969,24 610,08 996,36 250,56 32 088,00 0,00 31 682,04
Wynagrodzenie pracownika 3 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Luty 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Marzec 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Kwiecień 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Maj 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Czerwiec 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Lipiec 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Sierpień 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Wrzesień 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Październik 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Listopad 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Grudzień 3 389,00 330,77 220,29 56,60 86,42 4 083,08 zł
Rocznie 40 668,00 3 969,24 2 643,48 679,20 1 037,04 48 996,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 3 286 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Luty 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Marzec 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Kwiecień 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Maj 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Czerwiec 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Lipiec 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Sierpień 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Wrzesień 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Październik 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Listopad 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Grudzień 3 286,00 320,71 49,29 0,00 262,44 2 333,00 280,00 2 373,60
Rocznie 39 432,00 3 848,52 591,48 0,00 3 149,28 27 996,00 216,00 28 483,20
Wynagrodzenie pracownika 3 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Luty 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Marzec 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Kwiecień 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Maj 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Czerwiec 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Lipiec 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Sierpień 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Wrzesień 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Październik 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Listopad 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Grudzień 3 286,00 320,71 213,59 0,00 83,80 3 904,10 zł
Rocznie 39 432,00 3 848,52 2 563,08 0,00 1 005,60 46 849,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 286 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 374 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 374 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 552,00 4 680,00 29 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 992 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 84,00 0,00 2 637,10
Luty 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 84,00 0,00 2 637,10
Marzec 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 84,00 0,00 2 637,10
Kwiecień 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 84,00 0,00 2 637,10
Maj 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 528,00 0,00 2 193,10
Czerwiec 2 992,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 532,00 0,00 2 189,10
Lipiec 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Sierpień 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Wrzesień 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Październik 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Listopad 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Grudzień 2 992,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 448,00 0,00 2 009,51
Rocznie 35 904,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 084,00 0,00 26 987,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 637 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.