Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 185 zł
Całość - kwota brutto 3 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Luty 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Marzec 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Kwiecień 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Maj 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Czerwiec 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Lipiec 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Sierpień 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Wrzesień 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Październik 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Listopad 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Grudzień 3 394,00 331,25 50,91 83,15 263,58 2 679,00 185,00 2 480,11
Rocznie 40 728,00 3 975,00 610,92 997,80 3 162,96 32 148,00 2 220,00 29 761,32
Wynagrodzenie pracownika 3 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 089 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Luty 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Marzec 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Kwiecień 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Maj 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Czerwiec 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Lipiec 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Sierpień 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Wrzesień 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Październik 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Listopad 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Grudzień 3 394,00 331,25 220,61 56,68 86,54 4 089,08 zł
Rocznie 40 728,00 3 975,00 2 647,32 680,16 1 038,48 49 068,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 089 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Całość - kwota brutto 3 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Luty 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Marzec 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Kwiecień 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Maj 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Czerwiec 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Lipiec 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Sierpień 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Wrzesień 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Październik 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Listopad 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Grudzień 3 282,00 320,32 49,23 0,00 262,12 2 330,00 170,00 2 480,33
Rocznie 39 384,00 3 843,84 590,76 0,00 3 145,44 27 960,00 2 040,00 29 763,96
Wynagrodzenie pracownika 3 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Luty 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Marzec 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Kwiecień 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Maj 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Czerwiec 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Lipiec 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Sierpień 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Wrzesień 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Październik 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Listopad 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Grudzień 3 282,00 320,32 213,33 0,00 83,69 3 899,34 zł
Rocznie 39 384,00 3 843,84 2 559,96 0,00 1 004,28 46 792,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 552,00 4 680,00 29 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 996 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Luty 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Marzec 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Kwiecień 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Maj 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Czerwiec 2 996,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 154,00 0,00 2 479,66
Lipiec 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Sierpień 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Wrzesień 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Październik 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Listopad 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Grudzień 2 996,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 115,00 0,00 2 290,97
Rocznie 35 952,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 614,00 0,00 28 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 996 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ