Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 22 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Luty 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Marzec 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Kwiecień 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Maj 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Czerwiec 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Lipiec 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Sierpień 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Wrzesień 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Październik 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Listopad 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Grudzień 282,00 27,52 4,23 6,91 21,90 0,00 0,00 221,44
Rocznie 3 384,00 330,24 50,76 82,92 0,00 0,00 0,00 2 657,28
Wynagrodzenie pracownika 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Luty 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Marzec 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Kwiecień 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Maj 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Czerwiec 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Lipiec 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Sierpień 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Wrzesień 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Październik 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Listopad 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Grudzień 282,00 27,52 18,33 4,71 7,19 339,75 zł
Rocznie 3 384,00 330,24 219,96 56,52 86,28 4 077,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 221 zł netto poniesie łączny koszt równy 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 26 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Luty 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Marzec 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Kwiecień 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Maj 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Czerwiec 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Lipiec 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Sierpień 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Wrzesień 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Październik 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Listopad 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Grudzień 322,00 31,43 4,83 0,00 25,72 229,00 27,00 232,54
Rocznie 3 864,00 377,16 57,96 0,00 308,64 2 748,00 24,00 2 790,48
Wynagrodzenie pracownika 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Luty 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Marzec 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Kwiecień 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Maj 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Czerwiec 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Lipiec 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Sierpień 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Wrzesień 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Październik 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Listopad 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Grudzień 322,00 31,43 20,93 0,00 8,21 382,57 zł
Rocznie 3 864,00 377,16 251,16 0,00 98,52 4 590,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 233 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 233 zł netto poniesie łączny koszt równy 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 38 zł
Całość - kwota brutto 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Luty 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Marzec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Kwiecień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Maj 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Czerwiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Lipiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Sierpień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Wrzesień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Październik 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Listopad 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Grudzień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Rocznie 3 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 456,00 2 880,00
Wynagrodzenie pracownika 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Luty 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Marzec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Kwiecień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Maj 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Czerwiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Lipiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Sierpień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Wrzesień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Październik 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Listopad 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Grudzień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Rocznie 3 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -27 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 244 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Luty 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Marzec 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Kwiecień 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Maj 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Czerwiec 244,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -26,90
Lipiec 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Sierpień 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Wrzesień 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Październik 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Listopad 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Grudzień 244,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -290,49
Rocznie 2 928,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 904,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 244 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -27 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.