Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 27 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Luty 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Marzec 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Kwiecień 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Maj 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Czerwiec 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Lipiec 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Sierpień 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Wrzesień 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Październik 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Listopad 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Grudzień 278,00 27,13 4,17 6,81 0,00 0,00 0,00 239,89
Rocznie 3 336,00 325,56 50,04 81,72 0,00 0,00 0,00 2 878,68
Wynagrodzenie pracownika 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 27 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Luty 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Marzec 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Kwiecień 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Maj 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Czerwiec 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Lipiec 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Sierpień 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Wrzesień 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Październik 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Listopad 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Grudzień 278,00 27,13 18,07 4,64 7,09 334,93 zł
Rocznie 3 336,00 325,56 216,84 55,68 85,08 4 019,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 25 zł
Zaliczka na podatek 17 zł
Całość - kwota brutto 318 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Luty 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Marzec 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Kwiecień 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Maj 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Czerwiec 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Lipiec 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Sierpień 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Wrzesień 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Październik 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Listopad 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Grudzień 318,00 31,04 4,77 0,00 25,40 226,00 17,00 239,79
Rocznie 3 816,00 372,48 57,24 0,00 304,80 2 712,00 204,00 2 877,48
Wynagrodzenie pracownika 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Luty 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Marzec 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Kwiecień 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Maj 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Czerwiec 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Lipiec 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Sierpień 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Wrzesień 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Październik 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Listopad 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Grudzień 318,00 31,04 20,67 0,00 8,11 377,82 zł
Rocznie 3 816,00 372,48 248,04 0,00 97,32 4 533,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 38 zł
Całość - kwota brutto 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Luty 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Marzec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Kwiecień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Maj 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Czerwiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Lipiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Sierpień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Wrzesień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Październik 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Listopad 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Grudzień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 38,00 240,00
Rocznie 3 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 456,00 2 880,00
Wynagrodzenie pracownika 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Luty 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Marzec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Kwiecień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Maj 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Czerwiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Lipiec 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Sierpień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Wrzesień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Październik 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Listopad 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Grudzień 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 zł
Rocznie 3 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 240 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Luty 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Marzec 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Kwiecień 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Maj 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Czerwiec 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Lipiec 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Sierpień 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Wrzesień 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Październik 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Listopad 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Grudzień 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -23,59
Rocznie 2 880,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 240 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ