Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 280 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 32 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 25 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 328 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Luty 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Marzec 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Kwiecień 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Maj 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Czerwiec 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Lipiec 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Sierpień 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Wrzesień 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Październik 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Listopad 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Grudzień 328,00 32,01 4,92 8,04 25,47 33,00 0,00 257,56
Rocznie 3 936,00 384,12 59,04 96,48 0,00 396,00 0,00 3 090,72
Wynagrodzenie pracownika 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 32 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Luty 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Marzec 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Kwiecień 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Maj 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Czerwiec 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Lipiec 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Sierpień 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Wrzesień 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Październik 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Listopad 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Grudzień 328,00 32,01 21,32 5,48 8,37 395,18 zł
Rocznie 3 936,00 384,12 255,84 65,76 100,44 4 742,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 328 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 258 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 258 zł netto poniesie łączny koszt równy 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 30 zł
Zaliczka na podatek 32 zł
Całość - kwota brutto 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Luty 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Marzec 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Kwiecień 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Maj 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Czerwiec 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Lipiec 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Sierpień 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Wrzesień 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Październik 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Listopad 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Grudzień 375,00 36,60 5,63 0,00 29,95 266,00 32,00 270,90
Rocznie 4 500,00 439,20 67,56 0,00 359,40 3 192,00 24,00 3 250,80
Wynagrodzenie pracownika 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Luty 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Marzec 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Kwiecień 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Maj 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Czerwiec 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Lipiec 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Sierpień 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Wrzesień 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Październik 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Listopad 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Grudzień 375,00 36,60 24,38 0,00 9,57 445,55 zł
Rocznie 4 500,00 439,20 292,56 0,00 114,84 5 346,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 271 zł netto poniesie łączny koszt równy 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Całość - kwota brutto 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Luty 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Marzec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Kwiecień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Maj 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Czerwiec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Lipiec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Sierpień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Wrzesień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Październik 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Listopad 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Grudzień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 44,00 280,00
Rocznie 3 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 108,00 528,00 3 360,00
Wynagrodzenie pracownika 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Luty 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Marzec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Kwiecień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Maj 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Czerwiec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Lipiec 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Sierpień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Wrzesień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Październik 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Listopad 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Grudzień 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 zł
Rocznie 3 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 284 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Luty 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Marzec 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Kwiecień 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Maj 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Czerwiec 284,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 13,10
Lipiec 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Sierpień 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Wrzesień 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Październik 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Listopad 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Grudzień 284,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -250,49
Rocznie 3 408,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 424,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 284 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.