Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 260 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 24 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 305 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Luty 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Marzec 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Kwiecień 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Maj 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Czerwiec 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Lipiec 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Sierpień 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Wrzesień 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Październik 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Listopad 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Grudzień 305,00 29,77 4,58 7,47 23,69 13,00 0,00 239,49
Rocznie 3 660,00 357,24 54,96 89,64 0,00 156,00 0,00 2 873,88
Wynagrodzenie pracownika 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 367 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Luty 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Marzec 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Kwiecień 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Maj 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Czerwiec 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Lipiec 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Sierpień 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Wrzesień 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Październik 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Listopad 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Grudzień 305,00 29,77 19,83 5,09 7,78 367,47 zł
Rocznie 3 660,00 357,24 237,96 61,08 93,36 4 409,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 239 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 239 zł netto poniesie łączny koszt równy 367 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 34 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 28 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Całość - kwota brutto 348 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Luty 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Marzec 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Kwiecień 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Maj 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Czerwiec 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Lipiec 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Sierpień 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Wrzesień 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Październik 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Listopad 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Grudzień 348,00 33,96 5,22 0,00 27,79 247,00 30,00 251,39
Rocznie 4 176,00 407,52 62,64 0,00 333,48 2 964,00 24,00 3 016,68
Wynagrodzenie pracownika 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 34 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 413 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Luty 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Marzec 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Kwiecień 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Maj 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Czerwiec 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Lipiec 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Sierpień 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Wrzesień 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Październik 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Listopad 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Grudzień 348,00 33,96 22,62 0,00 8,88 413,46 zł
Rocznie 4 176,00 407,52 271,44 0,00 106,56 4 961,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 348 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 251 zł netto poniesie łączny koszt równy 413 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Luty 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Marzec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Kwiecień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Maj 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Czerwiec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Lipiec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Sierpień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Wrzesień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Październik 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Listopad 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Grudzień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 41,00 260,00
Rocznie 3 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892,00 492,00 3 120,00
Wynagrodzenie pracownika 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Luty 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Marzec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Kwiecień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Maj 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Czerwiec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Lipiec 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Sierpień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Wrzesień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Październik 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Listopad 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Grudzień 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 zł
Rocznie 3 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -7 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 264 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Luty 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Marzec 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Kwiecień 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Maj 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Czerwiec 264,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -6,90
Lipiec 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Sierpień 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Wrzesień 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Październik 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Listopad 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Grudzień 264,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -270,49
Rocznie 3 168,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 664,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -7 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.