Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 20 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 259 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Luty 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Marzec 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Kwiecień 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Maj 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Czerwiec 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Lipiec 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Sierpień 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Wrzesień 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Październik 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Listopad 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Grudzień 259,00 25,28 3,89 6,35 20,11 0,00 0,00 203,37
Rocznie 3 108,00 303,36 46,68 76,20 0,00 0,00 0,00 2 440,44
Wynagrodzenie pracownika 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 312 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Luty 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Marzec 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Kwiecień 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Maj 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Czerwiec 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Lipiec 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Sierpień 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Wrzesień 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Październik 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Listopad 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Grudzień 259,00 25,28 16,84 4,33 6,61 312,06 zł
Rocznie 3 108,00 303,36 202,08 51,96 79,32 3 744,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 203 zł netto poniesie łączny koszt równy 312 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 29 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 24 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Całość - kwota brutto 295 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Luty 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Marzec 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Kwiecień 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Maj 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Czerwiec 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Lipiec 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Sierpień 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Wrzesień 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Październik 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Listopad 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Grudzień 295,00 28,79 4,43 0,00 23,56 209,00 25,00 213,14
Rocznie 3 540,00 345,48 53,16 0,00 282,72 2 508,00 24,00 2 557,68
Wynagrodzenie pracownika 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 29 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 351 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Luty 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Marzec 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Kwiecień 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Maj 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Czerwiec 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Lipiec 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Sierpień 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Wrzesień 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Październik 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Listopad 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Grudzień 295,00 28,79 19,18 0,00 7,53 350,50 zł
Rocznie 3 540,00 345,48 230,16 0,00 90,36 4 206,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 213 zł netto poniesie łączny koszt równy 351 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Całość - kwota brutto 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Luty 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Marzec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Kwiecień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Maj 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Czerwiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Lipiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Sierpień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Wrzesień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Październik 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Listopad 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Grudzień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Rocznie 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 420,00 2 640,00
Wynagrodzenie pracownika 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Luty 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Marzec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Kwiecień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Maj 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Czerwiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Lipiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Sierpień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Wrzesień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Październik 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Listopad 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Grudzień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Rocznie 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -47 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 224 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Luty 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Marzec 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Kwiecień 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Maj 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Czerwiec 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -46,90
Lipiec 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Sierpień 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Wrzesień 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Październik 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Listopad 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Grudzień 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -310,49
Rocznie 2 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 144,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 224 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -47 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.