Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Luty 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Marzec 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Kwiecień 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Maj 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Czerwiec 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Lipiec 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Sierpień 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Wrzesień 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Październik 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Listopad 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Grudzień 255,00 24,89 3,83 6,25 0,00 0,00 0,00 220,03
Rocznie 3 060,00 298,68 45,96 75,00 0,00 0,00 0,00 2 640,36
Wynagrodzenie pracownika 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 25 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Luty 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Marzec 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Kwiecień 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Maj 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Czerwiec 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Lipiec 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Sierpień 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Wrzesień 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Październik 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Listopad 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Grudzień 255,00 24,89 16,58 4,26 6,51 307,24 zł
Rocznie 3 060,00 298,68 198,96 51,12 78,12 3 686,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 23 zł
Zaliczka na podatek 15 zł
Całość - kwota brutto 291 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Luty 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Marzec 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Kwiecień 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Maj 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Czerwiec 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Lipiec 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Sierpień 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Wrzesień 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Październik 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Listopad 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Grudzień 291,00 28,40 4,37 0,00 23,24 207,00 15,00 219,99
Rocznie 3 492,00 340,80 52,44 0,00 278,88 2 484,00 180,00 2 639,88
Wynagrodzenie pracownika 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Luty 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Marzec 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Kwiecień 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Maj 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Czerwiec 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Lipiec 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Sierpień 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Wrzesień 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Październik 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Listopad 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Grudzień 291,00 28,40 18,92 0,00 7,42 345,74 zł
Rocznie 3 492,00 340,80 227,04 0,00 89,04 4 148,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 291 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Całość - kwota brutto 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Luty 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Marzec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Kwiecień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Maj 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Czerwiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Lipiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Sierpień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Wrzesień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Październik 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Listopad 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Grudzień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 35,00 220,00
Rocznie 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 420,00 2 640,00
Wynagrodzenie pracownika 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Luty 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Marzec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Kwiecień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Maj 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Czerwiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Lipiec 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Sierpień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Wrzesień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Październik 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Listopad 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Grudzień 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 zł
Rocznie 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 220 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Luty 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Marzec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Kwiecień 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Maj 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Czerwiec 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Lipiec 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Sierpień 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Wrzesień 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Październik 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Listopad 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Grudzień 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -43,59
Rocznie 2 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.