Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 267 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Luty 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Marzec 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Kwiecień 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Maj 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Czerwiec 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Lipiec 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Sierpień 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Wrzesień 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Październik 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Listopad 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Grudzień 267,00 26,06 4,01 6,54 0,00 0,00 0,00 230,39
Rocznie 3 204,00 312,72 48,12 78,48 0,00 0,00 0,00 2 764,68
Wynagrodzenie pracownika 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 322 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Luty 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Marzec 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Kwiecień 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Maj 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Czerwiec 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Lipiec 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Sierpień 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Wrzesień 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Październik 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Listopad 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Grudzień 267,00 26,06 17,36 4,46 6,81 321,69 zł
Rocznie 3 204,00 312,72 208,32 53,52 81,72 3 860,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 322 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 24 zł
Zaliczka na podatek 16 zł
Całość - kwota brutto 305 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Luty 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Marzec 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Kwiecień 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Maj 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Czerwiec 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Lipiec 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Sierpień 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Wrzesień 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Październik 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Listopad 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Grudzień 305,00 29,77 4,58 0,00 24,36 217,00 16,00 230,29
Rocznie 3 660,00 357,24 54,96 0,00 292,32 2 604,00 192,00 2 763,48
Wynagrodzenie pracownika 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 362 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Luty 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Marzec 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Kwiecień 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Maj 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Czerwiec 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Lipiec 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Sierpień 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Wrzesień 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Październik 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Listopad 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Grudzień 305,00 29,77 19,83 0,00 7,78 362,38 zł
Rocznie 3 660,00 357,24 237,96 0,00 93,36 4 348,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 362 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Luty 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Marzec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Kwiecień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Maj 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Czerwiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Lipiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Sierpień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Wrzesień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Październik 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Listopad 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Grudzień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Rocznie 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 432,00 2 760,00
Wynagrodzenie pracownika 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Luty 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Marzec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Kwiecień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Maj 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Czerwiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Lipiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Sierpień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Wrzesień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Październik 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Listopad 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Grudzień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Rocznie 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 230 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Luty 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Marzec 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Kwiecień 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Maj 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Czerwiec 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Lipiec 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Sierpień 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Wrzesień 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Październik 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Listopad 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Grudzień 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -33,59
Rocznie 2 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 178,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ