Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 21 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 271 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Luty 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Marzec 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Kwiecień 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Maj 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Czerwiec 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Lipiec 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Sierpień 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Wrzesień 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Październik 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Listopad 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Grudzień 271,00 26,45 4,07 6,64 21,05 0,00 0,00 212,79
Rocznie 3 252,00 317,40 48,84 79,68 0,00 0,00 0,00 2 553,48
Wynagrodzenie pracownika 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 327 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Luty 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Marzec 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Kwiecień 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Maj 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Czerwiec 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Lipiec 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Sierpień 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Wrzesień 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Październik 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Listopad 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Grudzień 271,00 26,45 17,62 4,53 6,91 326,51 zł
Rocznie 3 252,00 317,40 211,44 54,36 82,92 3 918,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 271 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 213 zł netto poniesie łączny koszt równy 327 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 25 zł
Zaliczka na podatek 26 zł
Całość - kwota brutto 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Luty 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Marzec 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Kwiecień 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Maj 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Czerwiec 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Lipiec 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Sierpień 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Wrzesień 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Październik 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Listopad 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Grudzień 308,00 30,06 4,62 0,00 24,60 219,00 26,00 222,44
Rocznie 3 696,00 360,72 55,44 0,00 295,20 2 628,00 24,00 2 669,28
Wynagrodzenie pracownika 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 30 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Luty 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Marzec 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Kwiecień 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Maj 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Czerwiec 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Lipiec 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Sierpień 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Wrzesień 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Październik 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Listopad 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Grudzień 308,00 30,06 20,02 0,00 7,86 365,94 zł
Rocznie 3 696,00 360,72 240,24 0,00 94,32 4 391,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 222 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 222 zł netto poniesie łączny koszt równy 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Luty 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Marzec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Kwiecień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Maj 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Czerwiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Lipiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Sierpień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Wrzesień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Październik 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Listopad 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Grudzień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 36,00 230,00
Rocznie 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 432,00 2 760,00
Wynagrodzenie pracownika 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Luty 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Marzec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Kwiecień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Maj 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Czerwiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Lipiec 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Sierpień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Wrzesień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Październik 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Listopad 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Grudzień 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 zł
Rocznie 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -37 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 234 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Luty 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Marzec 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Kwiecień 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Maj 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Czerwiec 234,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -36,90
Lipiec 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Sierpień 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Wrzesień 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Październik 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Listopad 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Grudzień 234,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -300,49
Rocznie 2 808,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 024,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -37 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.