Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Luty 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Marzec 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Kwiecień 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Maj 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Czerwiec 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Lipiec 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Sierpień 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Wrzesień 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Październik 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Listopad 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Grudzień 290,00 28,30 4,35 7,11 0,00 0,00 0,00 250,24
Rocznie 3 480,00 339,60 52,20 85,32 0,00 0,00 0,00 3 002,88
Wynagrodzenie pracownika 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Luty 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Marzec 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Kwiecień 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Maj 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Czerwiec 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Lipiec 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Sierpień 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Wrzesień 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Październik 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Listopad 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Grudzień 290,00 28,30 18,85 4,84 7,40 349,39 zł
Rocznie 3 480,00 339,60 226,20 58,08 88,80 4 192,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 32 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 26 zł
Zaliczka na podatek 17 zł
Całość - kwota brutto 331 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Luty 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Marzec 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Kwiecień 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Maj 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Czerwiec 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Lipiec 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Sierpień 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Wrzesień 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Październik 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Listopad 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Grudzień 331,00 32,31 4,97 0,00 26,43 235,00 17,00 250,29
Rocznie 3 972,00 387,72 59,64 0,00 317,16 2 820,00 204,00 3 003,48
Wynagrodzenie pracownika 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 32 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 393 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Luty 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Marzec 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Kwiecień 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Maj 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Czerwiec 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Lipiec 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Sierpień 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Wrzesień 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Październik 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Listopad 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Grudzień 331,00 32,31 21,52 0,00 8,44 393,27 zł
Rocznie 3 972,00 387,72 258,24 0,00 101,28 4 719,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 331 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 393 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Luty 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Marzec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Kwiecień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Maj 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Czerwiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Lipiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Sierpień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Wrzesień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Październik 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Listopad 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Grudzień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Rocznie 3 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 468,00 3 000,00
Wynagrodzenie pracownika 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Luty 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Marzec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Kwiecień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Maj 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Czerwiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Lipiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Sierpień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Wrzesień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Październik 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Listopad 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Grudzień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Rocznie 3 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 250 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Luty 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Marzec 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Kwiecień 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Maj 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Czerwiec 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Lipiec 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Sierpień 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Wrzesień 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Październik 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Listopad 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Grudzień 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -13,59
Rocznie 3 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 250 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.