Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 29 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 23 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 294 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Luty 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Marzec 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Kwiecień 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Maj 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Czerwiec 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Lipiec 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Sierpień 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Wrzesień 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Październik 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Listopad 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Grudzień 294,00 28,69 4,41 7,20 22,83 4,00 0,00 230,87
Rocznie 3 528,00 344,28 52,92 86,40 0,00 48,00 0,00 2 770,44
Wynagrodzenie pracownika 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 29 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Luty 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Marzec 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Kwiecień 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Maj 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Czerwiec 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Lipiec 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Sierpień 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Wrzesień 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Październik 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Listopad 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Grudzień 294,00 28,69 19,11 4,91 7,49 354,20 zł
Rocznie 3 528,00 344,28 229,32 58,92 89,88 4 250,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 231 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 231 zł netto poniesie łączny koszt równy 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 33 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 27 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Całość - kwota brutto 335 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Luty 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Marzec 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Kwiecień 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Maj 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Czerwiec 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Lipiec 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Sierpień 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Wrzesień 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Październik 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Listopad 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Grudzień 335,00 32,70 5,03 0,00 26,75 238,00 29,00 241,96
Rocznie 4 020,00 392,40 60,36 0,00 321,00 2 856,00 24,00 2 903,52
Wynagrodzenie pracownika 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 33 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Luty 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Marzec 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Kwiecień 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Maj 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Czerwiec 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Lipiec 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Sierpień 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Wrzesień 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Październik 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Listopad 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Grudzień 335,00 32,70 21,78 0,00 8,55 398,03 zł
Rocznie 4 020,00 392,40 261,36 0,00 102,60 4 776,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 335 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 242 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 242 zł netto poniesie łączny koszt równy 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Luty 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Marzec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Kwiecień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Maj 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Czerwiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Lipiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Sierpień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Wrzesień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Październik 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Listopad 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Grudzień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 39,00 250,00
Rocznie 3 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 468,00 3 000,00
Wynagrodzenie pracownika 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Luty 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Marzec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Kwiecień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Maj 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Czerwiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Lipiec 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Sierpień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Wrzesień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Październik 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Listopad 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Grudzień 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 zł
Rocznie 3 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -17 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 254 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Luty 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Marzec 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Kwiecień 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Maj 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Czerwiec 254,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -16,90
Lipiec 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Sierpień 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Wrzesień 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Październik 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Listopad 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Grudzień 254,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -280,49
Rocznie 3 048,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 784,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 254 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -17 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.