Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Luty 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Marzec 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Kwiecień 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Maj 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Czerwiec 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Lipiec 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Sierpień 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Wrzesień 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Październik 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Listopad 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Grudzień 243,00 23,72 3,65 5,95 0,00 0,00 0,00 209,68
Rocznie 2 916,00 284,64 43,80 71,40 0,00 0,00 0,00 2 516,16
Wynagrodzenie pracownika 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Luty 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Marzec 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Kwiecień 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Maj 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Czerwiec 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Lipiec 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Sierpień 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Wrzesień 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Październik 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Listopad 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Grudzień 243,00 23,72 15,80 4,06 6,19 292,77 zł
Rocznie 2 916,00 284,64 189,60 48,72 74,28 3 513,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 27 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 22 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Całość - kwota brutto 277 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Luty 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Marzec 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Kwiecień 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Maj 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Czerwiec 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Lipiec 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Sierpień 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Wrzesień 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Październik 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Listopad 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Grudzień 277,00 27,04 4,16 0,00 22,12 197,00 14,00 209,68
Rocznie 3 324,00 324,48 49,92 0,00 265,44 2 364,00 168,00 2 516,16
Wynagrodzenie pracownika 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 27 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Luty 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Marzec 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Kwiecień 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Maj 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Czerwiec 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Lipiec 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Sierpień 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Wrzesień 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Październik 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Listopad 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Grudzień 277,00 27,04 18,01 0,00 7,07 329,12 zł
Rocznie 3 324,00 324,48 216,12 0,00 84,84 3 949,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Luty 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Marzec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Kwiecień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Maj 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Czerwiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Lipiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Sierpień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Wrzesień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Październik 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Listopad 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Grudzień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Rocznie 2 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 520,00
Wynagrodzenie pracownika 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 243 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Luty 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Marzec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Kwiecień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Maj 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Czerwiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Lipiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Sierpień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Wrzesień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Październik 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Listopad 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Grudzień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Rocznie 2 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 243 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 210 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Luty 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Marzec 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Kwiecień 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Maj 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Czerwiec 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Lipiec 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Sierpień 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Wrzesień 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Październik 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Listopad 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Grudzień 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -53,59
Rocznie 2 520,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 210 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.