Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 19 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 247 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Luty 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Marzec 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Kwiecień 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Maj 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Czerwiec 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Lipiec 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Sierpień 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Wrzesień 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Październik 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Listopad 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Grudzień 247,00 24,11 3,71 6,05 19,18 0,00 0,00 193,95
Rocznie 2 964,00 289,32 44,52 72,60 0,00 0,00 0,00 2 327,40
Wynagrodzenie pracownika 247 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 298 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Luty 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Marzec 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Kwiecień 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Maj 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Czerwiec 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Lipiec 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Sierpień 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Wrzesień 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Październik 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Listopad 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Grudzień 247,00 24,11 16,06 4,12 6,30 297,59 zł
Rocznie 2 964,00 289,32 192,72 49,44 75,60 3 571,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 247 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 194 zł netto poniesie łączny koszt równy 298 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 23 zł
Zaliczka na podatek 24 zł
Całość - kwota brutto 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Luty 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Marzec 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Kwiecień 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Maj 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Czerwiec 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Lipiec 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Sierpień 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Wrzesień 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Październik 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Listopad 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Grudzień 282,00 27,52 4,23 0,00 22,52 200,00 24,00 203,73
Rocznie 3 384,00 330,24 50,76 0,00 270,24 2 400,00 12,00 2 444,76
Wynagrodzenie pracownika 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 28 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Luty 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Marzec 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Kwiecień 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Maj 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Czerwiec 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Lipiec 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Sierpień 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Wrzesień 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Październik 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Listopad 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Grudzień 282,00 27,52 18,33 0,00 7,19 335,04 zł
Rocznie 3 384,00 330,24 219,96 0,00 86,28 4 020,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 204 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 204 zł netto poniesie łączny koszt równy 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Luty 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Marzec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Kwiecień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Maj 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Czerwiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Lipiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Sierpień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Wrzesień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Październik 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Listopad 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Grudzień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 33,00 210,00
Rocznie 2 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 520,00
Wynagrodzenie pracownika 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 243 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Luty 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Marzec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Kwiecień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Maj 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Czerwiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Lipiec 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Sierpień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Wrzesień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Październik 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Listopad 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Grudzień 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 zł
Rocznie 2 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 243 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -57 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 214 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Luty 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Marzec 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Kwiecień 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Maj 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Czerwiec 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -56,90
Lipiec 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Sierpień 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Wrzesień 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Październik 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Listopad 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Grudzień 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -320,49
Rocznie 2 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 264,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 214 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -57 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.