Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 270 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 313 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Luty 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Marzec 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Kwiecień 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Maj 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Czerwiec 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Lipiec 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Sierpień 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Wrzesień 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Październik 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Listopad 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Grudzień 313,00 30,55 4,70 7,67 0,00 20,00 0,00 270,08
Rocznie 3 756,00 366,60 56,40 92,04 0,00 240,00 0,00 3 240,96
Wynagrodzenie pracownika 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 31 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 5 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Luty 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Marzec 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Kwiecień 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Maj 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Czerwiec 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Lipiec 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Sierpień 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Wrzesień 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Październik 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Listopad 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Grudzień 313,00 30,55 20,35 5,23 7,98 377,11 zł
Rocznie 3 756,00 366,60 244,20 62,76 95,76 4 525,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 35 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 29 zł
Zaliczka na podatek 18 zł
Całość - kwota brutto 357 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Luty 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Marzec 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Kwiecień 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Maj 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Czerwiec 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Lipiec 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Sierpień 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Wrzesień 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Październik 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Listopad 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Grudzień 357,00 34,84 5,36 0,00 28,51 253,00 18,00 270,29
Rocznie 4 284,00 418,08 64,32 0,00 342,12 3 036,00 216,00 3 243,48
Wynagrodzenie pracownika 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 35 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Luty 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Marzec 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Kwiecień 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Maj 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Czerwiec 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Lipiec 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Sierpień 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Wrzesień 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Październik 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Listopad 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Grudzień 357,00 34,84 23,21 0,00 9,11 424,16 zł
Rocznie 4 284,00 418,08 278,52 0,00 109,32 5 089,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 357 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 313 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Luty 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Marzec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Kwiecień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Maj 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Czerwiec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Lipiec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Sierpień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Wrzesień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Październik 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Listopad 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Grudzień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 43,00 270,00
Rocznie 3 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 516,00 3 240,00
Wynagrodzenie pracownika 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Luty 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Marzec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Kwiecień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Maj 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Czerwiec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Lipiec 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Sierpień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Wrzesień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Październik 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Listopad 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Grudzień 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 zł
Rocznie 3 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 270 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Luty 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Marzec 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Kwiecień 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Maj 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Czerwiec 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Lipiec 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Sierpień 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Wrzesień 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Październik 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Listopad 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Grudzień 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 6,41
Rocznie 3 240,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.