Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 23 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 18 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Luty 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Marzec 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Kwiecień 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Maj 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Czerwiec 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Lipiec 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Sierpień 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Wrzesień 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Październik 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Listopad 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Grudzień 236,00 23,03 3,54 5,78 18,33 0,00 0,00 185,32
Rocznie 2 832,00 276,36 42,48 69,36 0,00 0,00 0,00 2 223,84
Wynagrodzenie pracownika 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 23 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 284 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Luty 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Marzec 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Kwiecień 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Maj 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Czerwiec 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Lipiec 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Sierpień 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Wrzesień 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Październik 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Listopad 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Grudzień 236,00 23,03 15,34 3,94 6,02 284,33 zł
Rocznie 2 832,00 276,36 184,08 47,28 72,24 3 411,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 185 zł netto poniesie łączny koszt równy 284 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 21 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Luty 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Marzec 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Kwiecień 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Maj 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Czerwiec 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Lipiec 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Sierpień 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Wrzesień 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Październik 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Listopad 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Grudzień 269,00 26,25 4,04 0,00 21,48 191,00 23,00 194,31
Rocznie 3 228,00 315,00 48,48 0,00 257,76 2 292,00 12,00 2 331,72
Wynagrodzenie pracownika 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 7 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Luty 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Marzec 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Kwiecień 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Maj 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Czerwiec 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Lipiec 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Sierpień 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Wrzesień 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Październik 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Listopad 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Grudzień 269,00 26,25 17,49 0,00 6,86 319,60 zł
Rocznie 3 228,00 315,00 209,88 0,00 82,32 3 835,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 194 zł netto poniesie łączny koszt równy 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Luty 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Marzec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Kwiecień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Maj 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Czerwiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Lipiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Sierpień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Wrzesień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Październik 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Listopad 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Grudzień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Rocznie 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 372,00 2 400,00
Wynagrodzenie pracownika 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Luty 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Marzec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Kwiecień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Maj 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Czerwiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Lipiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Sierpień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Wrzesień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Październik 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Listopad 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Grudzień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Rocznie 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -67 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 204 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Luty 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Marzec 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Kwiecień 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Maj 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Czerwiec 204,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -66,90
Lipiec 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Sierpień 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Wrzesień 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Październik 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Listopad 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Grudzień 204,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -330,49
Rocznie 2 448,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 384,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -67 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.