Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 23 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 232 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Luty 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Marzec 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Kwiecień 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Maj 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Czerwiec 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Lipiec 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Sierpień 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Wrzesień 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Październik 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Listopad 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Grudzień 232,00 22,64 3,48 5,68 0,00 0,00 0,00 200,20
Rocznie 2 784,00 271,68 41,76 68,16 0,00 0,00 0,00 2 402,40
Wynagrodzenie pracownika 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 23 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Luty 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Marzec 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Kwiecień 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Maj 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Czerwiec 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Lipiec 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Sierpień 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Wrzesień 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Październik 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Listopad 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Grudzień 232,00 22,64 15,08 3,87 5,91 279,50 zł
Rocznie 2 784,00 271,68 180,96 46,44 70,92 3 354,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 232 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 21 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Całość - kwota brutto 265 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Luty 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Marzec 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Kwiecień 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Maj 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Czerwiec 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Lipiec 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Sierpień 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Wrzesień 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Październik 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Listopad 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Grudzień 265,00 25,86 3,98 0,00 21,16 188,00 14,00 200,00
Rocznie 3 180,00 310,32 47,76 0,00 253,92 2 256,00 168,00 2 400,00
Wynagrodzenie pracownika 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 26 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Luty 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Marzec 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Kwiecień 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Maj 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Czerwiec 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Lipiec 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Sierpień 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Wrzesień 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Październik 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Listopad 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Grudzień 265,00 25,86 17,23 0,00 6,76 314,85 zł
Rocznie 3 180,00 310,32 206,76 0,00 81,12 3 778,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Luty 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Marzec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Kwiecień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Maj 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Czerwiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Lipiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Sierpień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Wrzesień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Październik 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Listopad 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Grudzień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 31,00 200,00
Rocznie 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 372,00 2 400,00
Wynagrodzenie pracownika 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Luty 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Marzec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Kwiecień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Maj 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Czerwiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Lipiec 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Sierpień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Wrzesień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Październik 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Listopad 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Grudzień 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 zł
Rocznie 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 200 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Luty 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Marzec 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Kwiecień 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Maj 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Czerwiec 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Lipiec 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Sierpień 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Wrzesień 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Październik 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Listopad 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Grudzień 200,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -63,59
Rocznie 2 400,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.