Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 018 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie chorobowe 758 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 401 zł
Zaliczka na podatek 1 667 zł
Całość - kwota brutto 30 919 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 919,00 3 017,69 463,79 757,52 2 401,20 26 430,00 1 667,00 22 611,80
Luty 30 919,00 3 017,69 463,79 757,52 2 401,20 26 430,00 1 667,00 22 611,80
Marzec 30 919,00 3 017,69 463,79 757,52 2 401,20 26 430,00 1 667,00 22 611,80
Kwiecień 30 919,00 3 017,69 463,79 757,52 2 401,20 26 430,00 1 667,00 22 611,80
Maj 30 919,00 3 017,69 463,79 757,52 2 401,20 26 430,00 3 489,00 20 789,80
Czerwiec 30 919,00 2 251,17 345,95 757,52 2 480,79 27 314,00 6 260,00 18 823,57
Lipiec 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Sierpień 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Wrzesień 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Październik 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Listopad 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Grudzień 30 919,00 0,00 0,00 757,52 2 714,53 29 911,00 6 857,00 20 589,95
Rocznie 371 028,00 17 339,62 2 664,90 9 090,24 30 773,97 338 930,00 57 559,00 253 600,27
Wynagrodzenie pracownika 30 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 018 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 010 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 516 zł
Fundusz Pracy (FP) 758 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 919,00 3 017,69 2 009,74 516,35 788,44 37 251,22 zł
Luty 30 919,00 3 017,69 2 009,74 516,35 788,44 37 251,22 zł
Marzec 30 919,00 3 017,69 2 009,74 516,35 788,44 37 251,22 zł
Kwiecień 30 919,00 3 017,69 2 009,74 516,35 788,44 37 251,22 zł
Maj 30 919,00 3 017,69 2 009,74 516,35 788,44 37 251,22 zł
Czerwiec 30 919,00 2 251,17 1 499,20 516,35 788,44 35 974,16 zł
Lipiec 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Sierpień 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Wrzesień 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Październik 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Listopad 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Grudzień 30 919,00 0,00 0,00 516,35 788,44 32 223,79 zł
Rocznie 371 028,00 17 339,62 11 547,90 6 196,20 9 461,28 415 573,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 612 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 612 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 315 zł
Zaliczka na podatek 1 505 zł
Całość - kwota brutto 28 983 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Luty 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Marzec 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Kwiecień 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Maj 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Czerwiec 28 983,00 2 828,74 434,75 0,00 2 314,76 20 576,00 1 505,00 21 899,75
Lipiec 28 983,00 367,18 56,40 0,00 2 570,35 22 848,00 1 671,00 24 318,07
Sierpień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 2 608,47 23 186,00 1 695,00 24 679,53
Wrzesień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 2 608,47 23 186,00 1 695,00 24 679,53
Październik 28 983,00 0,00 0,00 0,00 2 608,47 23 186,00 1 695,00 24 679,53
Listopad 28 983,00 0,00 0,00 0,00 2 608,47 23 186,00 1 695,00 24 679,53
Grudzień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 2 608,47 23 186,00 1 695,00 24 679,53
Rocznie 347 796,00 17 339,62 2 664,90 0,00 29 501,26 262 234,00 19 176,00 279 114,22
Wynagrodzenie pracownika 28 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 884 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 710 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Luty 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Marzec 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Kwiecień 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Maj 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Czerwiec 28 983,00 2 828,74 1 883,90 0,00 739,06 34 434,70 zł
Lipiec 28 983,00 367,18 244,50 0,00 739,06 30 333,74 zł
Sierpień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 739,06 29 722,06 zł
Wrzesień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 739,06 29 722,06 zł
Październik 28 983,00 0,00 0,00 0,00 739,06 29 722,06 zł
Listopad 28 983,00 0,00 0,00 0,00 739,06 29 722,06 zł
Grudzień 28 983,00 0,00 0,00 0,00 739,06 29 722,06 zł
Rocznie 347 796,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 868,72 385 552,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 983 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 447 zł
Całość - kwota brutto 25 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Luty 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Marzec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Kwiecień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Maj 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Czerwiec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Lipiec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Sierpień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Wrzesień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Październik 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Listopad 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Grudzień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 278,00 3 447,00 21 900,00
Rocznie 304 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 336,00 41 364,00 262 800,00
Wynagrodzenie pracownika 25 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Luty 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Marzec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Kwiecień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Maj 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Czerwiec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Lipiec 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Sierpień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Wrzesień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Październik 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Listopad 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Grudzień 25 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 347,00 zł
Rocznie 304 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 222 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 222,00 0,00 20 175,00
Luty 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 0,00 18 375,00
Marzec 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 0,00 18 375,00
Kwiecień 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 0,00 18 375,00
Maj 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 0,00 18 375,00
Czerwiec 26 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 0,00 18 375,00
Lipiec 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Sierpień 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Wrzesień 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Październik 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Listopad 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Grudzień 26 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 938,00 0,00 18 195,41
Rocznie 316 764,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 93 960,00 0,00 221 222,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 175 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.