Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 073 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie chorobowe 772 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 446 zł
Zaliczka na podatek 2 427 zł
Całość - kwota brutto 31 490 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 490,00 3 073,42 472,35 771,51 2 445,54 26 923,00 2 427,00 22 300,18
Luty 31 490,00 3 073,42 472,35 771,51 2 445,54 26 923,00 2 427,00 22 300,18
Marzec 31 490,00 3 073,42 472,35 771,51 2 445,54 26 923,00 2 427,00 22 300,18
Kwiecień 31 490,00 3 073,42 472,35 771,51 2 445,54 26 923,00 5 752,00 18 975,18
Maj 31 490,00 3 073,42 472,35 771,51 2 445,54 26 923,00 6 509,00 18 218,18
Czerwiec 31 490,00 31,25 4,80 771,51 2 761,42 30 432,00 7 360,00 20 561,02
Lipiec 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Sierpień 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Wrzesień 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Październik 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Listopad 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Grudzień 31 490,00 0,00 0,00 771,51 2 764,66 30 468,00 7 369,00 20 584,83
Rocznie 377 880,00 15 398,35 2 366,55 9 258,12 31 577,08 347 855,00 71 116,00 248 163,90
Wynagrodzenie pracownika 31 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 073 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 047 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 526 zł
Fundusz Pracy (FP) 772 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 939 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 490,00 3 073,42 2 046,85 525,88 803,00 37 939,15 zł
Luty 31 490,00 3 073,42 2 046,85 525,88 803,00 37 939,15 zł
Marzec 31 490,00 3 073,42 2 046,85 525,88 803,00 37 939,15 zł
Kwiecień 31 490,00 3 073,42 2 046,85 525,88 803,00 37 939,15 zł
Maj 31 490,00 3 073,42 2 046,85 525,88 803,00 37 939,15 zł
Czerwiec 31 490,00 31,25 20,80 525,88 803,00 32 870,93 zł
Lipiec 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Sierpień 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Wrzesień 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Październik 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Listopad 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Grudzień 31 490,00 0,00 0,00 525,88 803,00 32 818,88 zł
Rocznie 377 880,00 15 398,35 10 255,05 6 310,56 9 636,00 419 479,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 939 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 880 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 357 zł
Zaliczka na podatek 1 532 zł
Całość - kwota brutto 29 512 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 512,00 2 880,37 442,68 0,00 2 357,01 20 951,00 1 532,00 22 299,94
Luty 29 512,00 2 880,37 442,68 0,00 2 357,01 20 951,00 1 532,00 22 299,94
Marzec 29 512,00 2 880,37 442,68 0,00 2 357,01 20 951,00 1 532,00 22 299,94
Kwiecień 29 512,00 2 880,37 442,68 0,00 2 357,01 20 951,00 1 532,00 22 299,94
Maj 29 512,00 2 880,37 442,68 0,00 2 357,01 20 951,00 1 532,00 22 299,94
Czerwiec 29 512,00 996,50 153,15 0,00 2 552,61 22 690,00 1 659,00 24 150,74
Lipiec 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Sierpień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Wrzesień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Październik 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Listopad 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Grudzień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 2 656,08 23 610,00 1 727,00 25 128,92
Rocznie 354 144,00 15 398,35 2 366,55 0,00 30 274,14 269 105,00 19 681,00 286 423,96
Wynagrodzenie pracownika 29 512 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 880 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 918 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 723 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 512,00 2 880,37 1 918,28 0,00 752,55 35 063,20 zł
Luty 29 512,00 2 880,37 1 918,28 0,00 752,55 35 063,20 zł
Marzec 29 512,00 2 880,37 1 918,28 0,00 752,55 35 063,20 zł
Kwiecień 29 512,00 2 880,37 1 918,28 0,00 752,55 35 063,20 zł
Maj 29 512,00 2 880,37 1 918,28 0,00 752,55 35 063,20 zł
Czerwiec 29 512,00 996,50 663,65 0,00 752,55 31 924,70 zł
Lipiec 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Sierpień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Wrzesień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Październik 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Listopad 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Grudzień 29 512,00 0,00 0,00 0,00 752,55 30 264,55 zł
Rocznie 354 144,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 030,60 388 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 512 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 510 zł
Całość - kwota brutto 25 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Luty 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Marzec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Kwiecień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Maj 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Czerwiec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Lipiec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Sierpień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Wrzesień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Październik 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Listopad 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Grudzień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 648,00 3 510,00 22 300,00
Rocznie 309 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 776,00 42 120,00 267 600,00
Wynagrodzenie pracownika 25 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Luty 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Marzec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Kwiecień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Maj 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Czerwiec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Lipiec 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Sierpień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Wrzesień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Październik 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Listopad 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Grudzień 25 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 810,00 zł
Rocznie 309 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 197 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 197,00 0,00 22 300,19
Luty 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 197,00 0,00 22 300,19
Marzec 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 197,00 0,00 22 300,19
Kwiecień 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 495,00 0,00 19 002,19
Maj 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 229,00 0,00 18 268,19
Czerwiec 26 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 229,00 0,00 18 268,19
Lipiec 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Sierpień 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Wrzesień 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Październik 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Listopad 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Grudzień 26 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 150,00 0,00 18 101,99
Rocznie 322 548,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 85 444,00 0,00 231 051,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ