Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 744 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 358 zł
Zaliczka na podatek 2 814 zł
Całość - kwota brutto 30 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 2 814,00 21 025,85
Luty 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 2 814,00 21 025,85
Marzec 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 2 814,00 21 025,85
Kwiecień 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 2 814,00 21 025,85
Maj 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 4 762,00 19 077,85
Czerwiec 30 360,00 2 963,14 455,40 743,82 2 357,79 25 948,00 8 303,00 15 536,85
Lipiec 30 360,00 2 526,84 388,35 743,82 2 403,09 26 451,00 8 464,00 15 833,90
Sierpień 30 360,00 0,00 0,00 743,82 2 665,46 29 366,00 9 397,00 17 553,72
Wrzesień 30 360,00 0,00 0,00 743,82 2 665,46 29 366,00 9 397,00 17 553,72
Październik 30 360,00 0,00 0,00 743,82 2 665,46 29 366,00 9 397,00 17 553,72
Listopad 30 360,00 0,00 0,00 743,82 2 665,46 29 366,00 9 397,00 17 553,72
Grudzień 30 360,00 0,00 0,00 743,82 2 665,46 29 366,00 9 397,00 17 553,72
Rocznie 364 320,00 20 305,68 3 120,75 8 925,84 29 877,13 328 969,00 49 895,00 222 320,60
Wynagrodzenie pracownika 30 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 973 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 507 zł
Fundusz Pracy (FP) 744 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Luty 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Marzec 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Kwiecień 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Maj 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Czerwiec 30 360,00 2 963,14 1 973,40 507,01 774,18 36 577,73 zł
Lipiec 30 360,00 2 526,84 1 682,85 507,01 774,18 35 850,88 zł
Sierpień 30 360,00 0,00 0,00 507,01 774,18 31 641,19 zł
Wrzesień 30 360,00 0,00 0,00 507,01 774,18 31 641,19 zł
Październik 30 360,00 0,00 0,00 507,01 774,18 31 641,19 zł
Listopad 30 360,00 0,00 0,00 507,01 774,18 31 641,19 zł
Grudzień 30 360,00 0,00 0,00 507,01 774,18 31 641,19 zł
Rocznie 364 320,00 20 305,68 13 523,25 6 084,12 9 290,16 413 523,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 026 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 026 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 273 zł
Zaliczka na podatek 2 424 zł
Całość - kwota brutto 28 457 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Luty 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Marzec 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Kwiecień 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Maj 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Czerwiec 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Lipiec 28 457,00 2 777,40 426,86 0,00 2 272,75 20 202,00 2 424,00 20 555,75
Sierpień 28 457,00 863,88 132,73 0,00 2 471,44 21 968,00 2 636,00 22 352,79
Wrzesień 28 457,00 0,00 0,00 0,00 2 561,13 22 766,00 2 732,00 23 163,95
Październik 28 457,00 0,00 0,00 0,00 2 561,13 22 766,00 2 732,00 23 163,95
Listopad 28 457,00 0,00 0,00 0,00 2 561,13 22 766,00 2 732,00 23 163,95
Grudzień 28 457,00 0,00 0,00 0,00 2 561,13 22 766,00 2 732,00 23 163,95
Rocznie 341 484,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 625,21 254 446,00 1 906,00 258 898,84
Wynagrodzenie pracownika 28 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 850 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 697 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Luty 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Marzec 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Kwiecień 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Maj 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Czerwiec 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Lipiec 28 457,00 2 777,40 1 849,71 0,00 725,66 33 809,77 zł
Sierpień 28 457,00 863,88 575,28 0,00 725,66 30 621,82 zł
Wrzesień 28 457,00 0,00 0,00 0,00 725,66 29 182,66 zł
Październik 28 457,00 0,00 0,00 0,00 725,66 29 182,66 zł
Listopad 28 457,00 0,00 0,00 0,00 725,66 29 182,66 zł
Grudzień 28 457,00 0,00 0,00 0,00 725,66 29 182,66 zł
Rocznie 341 484,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 707,92 384 020,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 556 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 556 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 384 zł
Całość - kwota brutto 24 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Luty 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Marzec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Kwiecień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Maj 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Czerwiec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Lipiec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Sierpień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Wrzesień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Październik 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Listopad 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Grudzień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 3 384,00 21 500,00
Rocznie 298 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 884,00 40 608,00 258 000,00
Wynagrodzenie pracownika 24 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Luty 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Marzec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Kwiecień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Maj 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Czerwiec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Lipiec 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Sierpień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Wrzesień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Październik 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Listopad 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Grudzień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 884,00 zł
Rocznie 298 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 332 zł
Zaliczka na podatek 6 068 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 6 068,00 0,00 17 515,56
Luty 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 7 868,00 0,00 15 715,56
Marzec 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 7 868,00 0,00 15 715,56
Kwiecień 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 7 868,00 0,00 15 715,56
Maj 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 7 868,00 0,00 15 715,56
Czerwiec 25 916,00 0,00 0,00 0,00 2 332,44 0,00 7 868,00 0,00 15 715,56
Lipiec 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Sierpień 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Wrzesień 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Październik 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Listopad 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Grudzień 25 916,00 176,27 72,24 0,00 2 332,44 15,08 7 784,00 0,00 15 535,97
Rocznie 310 992,00 1 057,62 433,44 0,00 27 989,28 0,00 92 112,00 0,00 189 309,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 516 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.