Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 005 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie chorobowe 754 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 391 zł
Zaliczka na podatek 2 858 zł
Całość - kwota brutto 30 785 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 2 858,00 21 315,58
Luty 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 2 858,00 21 315,58
Marzec 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 2 858,00 21 315,58
Kwiecień 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 2 858,00 21 315,58
Maj 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 5 172,00 19 001,58
Czerwiec 30 785,00 3 004,62 461,78 754,23 2 390,79 26 314,00 8 420,00 15 753,58
Lipiec 30 785,00 2 277,96 350,07 754,23 2 466,25 27 153,00 8 689,00 16 247,49
Sierpień 30 785,00 0,00 0,00 754,23 2 702,77 29 781,00 9 530,00 17 798,00
Wrzesień 30 785,00 0,00 0,00 754,23 2 702,77 29 781,00 9 530,00 17 798,00
Październik 30 785,00 0,00 0,00 754,23 2 702,77 29 781,00 9 530,00 17 798,00
Listopad 30 785,00 0,00 0,00 754,23 2 702,77 29 781,00 9 530,00 17 798,00
Grudzień 30 785,00 0,00 0,00 754,23 2 702,77 29 781,00 9 530,00 17 798,00
Rocznie 369 420,00 20 305,68 3 120,75 9 050,76 30 324,84 333 942,00 51 037,00 225 254,97
Wynagrodzenie pracownika 30 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 005 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 001 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 514 zł
Fundusz Pracy (FP) 754 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Luty 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Marzec 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Kwiecień 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Maj 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Czerwiec 30 785,00 3 004,62 2 001,03 514,11 785,02 37 089,78 zł
Lipiec 30 785,00 2 277,96 1 517,07 514,11 785,02 35 879,16 zł
Sierpień 30 785,00 0,00 0,00 514,11 785,02 32 084,13 zł
Wrzesień 30 785,00 0,00 0,00 514,11 785,02 32 084,13 zł
Październik 30 785,00 0,00 0,00 514,11 785,02 32 084,13 zł
Listopad 30 785,00 0,00 0,00 514,11 785,02 32 084,13 zł
Grudzień 30 785,00 0,00 0,00 514,11 785,02 32 084,13 zł
Rocznie 369 420,00 20 305,68 13 523,25 6 169,32 9 420,24 418 838,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 785 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 316 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 316 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 433 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 304 zł
Zaliczka na podatek 2 458 zł
Całość - kwota brutto 28 854 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Luty 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Marzec 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Kwiecień 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Maj 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Czerwiec 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Lipiec 28 854,00 2 816,15 432,81 0,00 2 304,45 20 484,00 2 458,00 20 842,51
Sierpień 28 854,00 592,63 91,08 0,00 2 535,33 22 536,00 2 704,00 22 930,64
Wrzesień 28 854,00 0,00 0,00 0,00 2 596,86 23 083,00 2 770,00 23 487,18
Październik 28 854,00 0,00 0,00 0,00 2 596,86 23 083,00 2 770,00 23 487,18
Listopad 28 854,00 0,00 0,00 0,00 2 596,86 23 083,00 2 770,00 23 487,18
Grudzień 28 854,00 0,00 0,00 0,00 2 596,86 23 083,00 2 770,00 23 487,18
Rocznie 346 248,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 053,92 258 256,00 1 939,00 262 776,93
Wynagrodzenie pracownika 28 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 876 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 707 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 281 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Luty 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Marzec 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Kwiecień 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Maj 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Czerwiec 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Lipiec 28 854,00 2 816,15 1 875,51 0,00 735,77 34 281,43 zł
Sierpień 28 854,00 592,63 394,68 0,00 735,77 30 577,08 zł
Wrzesień 28 854,00 0,00 0,00 0,00 735,77 29 589,77 zł
Październik 28 854,00 0,00 0,00 0,00 735,77 29 589,77 zł
Listopad 28 854,00 0,00 0,00 0,00 735,77 29 589,77 zł
Grudzień 28 854,00 0,00 0,00 0,00 735,77 29 589,77 zł
Rocznie 346 248,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 829,24 388 906,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 843 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 843 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 281 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 431 zł
Całość - kwota brutto 25 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Luty 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Marzec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Kwiecień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Maj 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Czerwiec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Lipiec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Sierpień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Wrzesień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Październik 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Listopad 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Grudzień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 185,00 3 431,00 21 800,00
Rocznie 302 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 220,00 41 172,00 261 600,00
Wynagrodzenie pracownika 25 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Luty 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Marzec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Kwiecień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Maj 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Czerwiec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Lipiec 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Sierpień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Wrzesień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Październik 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Listopad 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Grudzień 25 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 231,00 zł
Rocznie 302 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 365 zł
Zaliczka na podatek 6 184 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 6 184,00 0,00 17 728,07
Luty 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 7 984,00 0,00 15 928,07
Marzec 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 7 984,00 0,00 15 928,07
Kwiecień 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 7 984,00 0,00 15 928,07
Maj 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 7 984,00 0,00 15 928,07
Czerwiec 26 277,00 0,00 0,00 0,00 2 364,93 0,00 7 984,00 0,00 15 928,07
Lipiec 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Sierpień 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Wrzesień 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Październik 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Listopad 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Grudzień 26 277,00 176,27 72,24 0,00 2 364,93 15,08 7 899,00 0,00 15 749,48
Rocznie 315 324,00 1 057,62 433,44 0,00 28 379,16 0,00 93 498,00 0,00 191 865,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.