Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 059 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie chorobowe 768 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 434 zł
Zaliczka na podatek 1 696 zł
Całość - kwota brutto 31 344 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 344,00 3 059,17 470,16 767,93 2 434,21 26 797,00 1 696,00 22 916,53
Luty 31 344,00 3 059,17 470,16 767,93 2 434,21 26 797,00 1 696,00 22 916,53
Marzec 31 344,00 3 059,17 470,16 767,93 2 434,21 26 797,00 1 696,00 22 916,53
Kwiecień 31 344,00 3 059,17 470,16 767,93 2 434,21 26 797,00 1 696,00 22 916,53
Maj 31 344,00 3 059,17 470,16 767,93 2 434,21 26 797,00 3 794,00 20 818,53
Czerwiec 31 344,00 2 043,77 314,10 767,93 2 539,64 27 968,00 6 410,00 19 268,56
Lipiec 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Sierpień 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Wrzesień 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Październik 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Listopad 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Grudzień 31 344,00 0,00 0,00 767,93 2 751,85 30 326,00 6 952,00 20 872,22
Rocznie 376 128,00 17 339,62 2 664,90 9 215,16 31 221,79 343 909,00 58 700,00 256 986,53
Wynagrodzenie pracownika 31 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 059 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 037 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 523 zł
Fundusz Pracy (FP) 768 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 763 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 344,00 3 059,17 2 037,36 523,44 799,27 37 763,24 zł
Luty 31 344,00 3 059,17 2 037,36 523,44 799,27 37 763,24 zł
Marzec 31 344,00 3 059,17 2 037,36 523,44 799,27 37 763,24 zł
Kwiecień 31 344,00 3 059,17 2 037,36 523,44 799,27 37 763,24 zł
Maj 31 344,00 3 059,17 2 037,36 523,44 799,27 37 763,24 zł
Czerwiec 31 344,00 2 043,77 1 361,10 523,44 799,27 36 071,58 zł
Lipiec 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Sierpień 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Wrzesień 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Październik 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Listopad 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Grudzień 31 344,00 0,00 0,00 523,44 799,27 32 666,71 zł
Rocznie 376 128,00 17 339,62 11 547,90 6 281,28 9 591,24 420 888,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 344 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 917 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 917 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 763 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 867 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 346 zł
Zaliczka na podatek 1 525 zł
Całość - kwota brutto 29 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Luty 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Marzec 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Kwiecień 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Maj 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Czerwiec 29 380,00 2 867,49 440,70 0,00 2 346,46 20 857,00 1 525,00 22 200,35
Lipiec 29 380,00 134,68 20,70 0,00 2 630,22 23 380,00 1 710,00 24 884,40
Sierpień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 2 644,20 23 504,00 1 719,00 25 016,80
Wrzesień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 2 644,20 23 504,00 1 719,00 25 016,80
Październik 29 380,00 0,00 0,00 0,00 2 644,20 23 504,00 1 719,00 25 016,80
Listopad 29 380,00 0,00 0,00 0,00 2 644,20 23 504,00 1 719,00 25 016,80
Grudzień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 2 644,20 23 504,00 1 719,00 25 016,80
Rocznie 352 560,00 17 339,62 2 664,90 0,00 29 929,98 266 042,00 19 455,00 283 170,50
Wynagrodzenie pracownika 29 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 867 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 910 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 720 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 906 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Luty 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Marzec 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Kwiecień 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Maj 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Czerwiec 29 380,00 2 867,49 1 909,70 0,00 749,19 34 906,38 zł
Lipiec 29 380,00 134,68 89,70 0,00 749,19 30 353,57 zł
Sierpień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 749,19 30 129,19 zł
Wrzesień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 749,19 30 129,19 zł
Październik 29 380,00 0,00 0,00 0,00 749,19 30 129,19 zł
Listopad 29 380,00 0,00 0,00 0,00 749,19 30 129,19 zł
Grudzień 29 380,00 0,00 0,00 0,00 749,19 30 129,19 zł
Rocznie 352 560,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 990,28 390 437,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 906 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 494 zł
Całość - kwota brutto 25 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Luty 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Marzec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Kwiecień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Maj 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Czerwiec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Lipiec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Sierpień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Wrzesień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Październik 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Listopad 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Grudzień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555,00 3 494,00 22 200,00
Rocznie 308 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 660,00 41 928,00 266 400,00
Wynagrodzenie pracownika 25 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Luty 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Marzec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Kwiecień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Maj 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Czerwiec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Lipiec 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Sierpień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Wrzesień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Październik 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Listopad 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Grudzień 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 694,00 zł
Rocznie 308 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 338 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 338,00 0,00 20 421,00
Luty 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 138,00 0,00 18 621,00
Marzec 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 138,00 0,00 18 621,00
Kwiecień 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 138,00 0,00 18 621,00
Maj 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 138,00 0,00 18 621,00
Czerwiec 26 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 138,00 0,00 18 621,00
Lipiec 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Sierpień 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Wrzesień 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Październik 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Listopad 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Grudzień 26 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 053,00 0,00 18 442,41
Rocznie 321 108,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 95 346,00 0,00 224 180,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 421 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.