Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie chorobowe 747 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 369 zł
Zaliczka na podatek 2 828 zł
Całość - kwota brutto 30 502 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 2 828,00 21 123,35
Luty 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 2 828,00 21 123,35
Marzec 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 2 828,00 21 123,35
Kwiecień 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 2 828,00 21 123,35
Maj 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 4 898,00 19 053,35
Czerwiec 30 502,00 2 977,00 457,53 747,30 2 368,82 26 070,00 8 342,00 15 609,35
Lipiec 30 502,00 2 443,68 375,57 747,30 2 424,19 26 685,00 8 539,00 15 972,26
Sierpień 30 502,00 0,00 0,00 747,30 2 677,92 29 505,00 9 442,00 17 634,78
Wrzesień 30 502,00 0,00 0,00 747,30 2 677,92 29 505,00 9 442,00 17 634,78
Październik 30 502,00 0,00 0,00 747,30 2 677,92 29 505,00 9 442,00 17 634,78
Listopad 30 502,00 0,00 0,00 747,30 2 677,92 29 505,00 9 442,00 17 634,78
Grudzień 30 502,00 0,00 0,00 747,30 2 677,92 29 505,00 9 442,00 17 634,78
Rocznie 366 024,00 20 305,68 3 120,75 8 967,60 30 026,71 330 630,00 50 279,00 223 302,26
Wynagrodzenie pracownika 30 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 983 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 509 zł
Fundusz Pracy (FP) 747 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 749 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Luty 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Marzec 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Kwiecień 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Maj 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Czerwiec 30 502,00 2 977,00 1 982,63 509,38 777,80 36 748,81 zł
Lipiec 30 502,00 2 443,68 1 627,47 509,38 777,80 35 860,33 zł
Sierpień 30 502,00 0,00 0,00 509,38 777,80 31 789,18 zł
Wrzesień 30 502,00 0,00 0,00 509,38 777,80 31 789,18 zł
Październik 30 502,00 0,00 0,00 509,38 777,80 31 789,18 zł
Listopad 30 502,00 0,00 0,00 509,38 777,80 31 789,18 zł
Grudzień 30 502,00 0,00 0,00 509,38 777,80 31 789,18 zł
Rocznie 366 024,00 20 305,68 13 523,25 6 112,56 9 333,60 415 299,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 123 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 749 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 790 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 283 zł
Zaliczka na podatek 2 436 zł
Całość - kwota brutto 28 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Luty 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Marzec 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Kwiecień 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Maj 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Czerwiec 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Lipiec 28 590,00 2 790,38 428,85 0,00 2 283,37 20 297,00 2 436,00 20 651,76
Sierpień 28 590,00 773,02 118,80 0,00 2 492,84 22 159,00 2 659,00 22 546,26
Wrzesień 28 590,00 0,00 0,00 0,00 2 573,10 22 872,00 2 745,00 23 272,26
Październik 28 590,00 0,00 0,00 0,00 2 573,10 22 872,00 2 745,00 23 272,26
Listopad 28 590,00 0,00 0,00 0,00 2 573,10 22 872,00 2 745,00 23 272,26
Grudzień 28 590,00 0,00 0,00 0,00 2 573,10 22 872,00 2 745,00 23 272,26
Rocznie 343 080,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 768,83 255 726,00 1 918,00 260 197,62
Wynagrodzenie pracownika 28 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 790 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 700 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 33 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Luty 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Marzec 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Kwiecień 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Maj 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Czerwiec 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Lipiec 28 590,00 2 790,38 1 858,35 0,00 729,05 33 967,78 zł
Sierpień 28 590,00 773,02 514,80 0,00 729,05 30 606,87 zł
Wrzesień 28 590,00 0,00 0,00 0,00 729,05 29 319,05 zł
Październik 28 590,00 0,00 0,00 0,00 729,05 29 319,05 zł
Listopad 28 590,00 0,00 0,00 0,00 729,05 29 319,05 zł
Grudzień 28 590,00 0,00 0,00 0,00 729,05 29 319,05 zł
Rocznie 343 080,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 748,60 385 657,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 652 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 400 zł
Całość - kwota brutto 25 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Luty 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Marzec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Kwiecień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Maj 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Czerwiec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Lipiec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Sierpień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Wrzesień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Październik 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Listopad 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Grudzień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 400,00 21 600,00
Rocznie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 40 800,00 259 200,00
Wynagrodzenie pracownika 25 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Luty 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Marzec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Kwiecień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Maj 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Czerwiec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Lipiec 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Sierpień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Wrzesień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Październik 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Listopad 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Grudzień 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 zł
Rocznie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 343 zł
Zaliczka na podatek 6 107 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 6 107,00 0,00 17 585,76
Luty 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 7 907,00 0,00 15 785,76
Marzec 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 7 907,00 0,00 15 785,76
Kwiecień 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 7 907,00 0,00 15 785,76
Maj 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 7 907,00 0,00 15 785,76
Czerwiec 26 036,00 0,00 0,00 0,00 2 343,24 0,00 7 907,00 0,00 15 785,76
Lipiec 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Sierpień 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Wrzesień 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Październik 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Listopad 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Grudzień 26 036,00 176,27 72,24 0,00 2 343,24 15,08 7 822,00 0,00 15 607,17
Rocznie 312 432,00 1 057,62 433,44 0,00 28 118,88 0,00 92 574,00 0,00 190 157,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 586 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.