Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 990 zł
Ubezpieczenie rentowe 460 zł
Ubezpieczenie chorobowe 751 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 379 zł
Zaliczka na podatek 1 647 zł
Całość - kwota brutto 30 636 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 636,00 2 990,07 459,54 750,58 2 379,22 26 186,00 1 647,00 22 409,59
Luty 30 636,00 2 990,07 459,54 750,58 2 379,22 26 186,00 1 647,00 22 409,59
Marzec 30 636,00 2 990,07 459,54 750,58 2 379,22 26 186,00 1 647,00 22 409,59
Kwiecień 30 636,00 2 990,07 459,54 750,58 2 379,22 26 186,00 1 647,00 22 409,59
Maj 30 636,00 2 990,07 459,54 750,58 2 379,22 26 186,00 3 287,00 20 769,59
Czerwiec 30 636,00 2 389,27 367,20 750,58 2 441,61 26 879,00 6 160,00 18 527,34
Lipiec 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Sierpień 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Wrzesień 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Październik 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Listopad 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Grudzień 30 636,00 0,00 0,00 750,58 2 689,69 29 635,00 6 794,00 20 401,73
Rocznie 367 632,00 17 339,62 2 664,90 9 006,96 30 475,85 335 619,00 56 799,00 251 345,67
Wynagrodzenie pracownika 30 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 990 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 991 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 512 zł
Fundusz Pracy (FP) 751 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 636,00 2 990,07 1 991,34 511,62 781,22 36 910,25 zł
Luty 30 636,00 2 990,07 1 991,34 511,62 781,22 36 910,25 zł
Marzec 30 636,00 2 990,07 1 991,34 511,62 781,22 36 910,25 zł
Kwiecień 30 636,00 2 990,07 1 991,34 511,62 781,22 36 910,25 zł
Maj 30 636,00 2 990,07 1 991,34 511,62 781,22 36 910,25 zł
Czerwiec 30 636,00 2 389,27 1 591,20 511,62 781,22 35 909,31 zł
Lipiec 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Sierpień 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Wrzesień 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Październik 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Listopad 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Grudzień 30 636,00 0,00 0,00 511,62 781,22 31 928,84 zł
Rocznie 367 632,00 17 339,62 11 547,90 6 139,44 9 374,64 412 033,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 294 zł
Zaliczka na podatek 1 491 zł
Całość - kwota brutto 28 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Luty 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Marzec 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Kwiecień 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Maj 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Czerwiec 28 718,00 2 802,88 430,77 0,00 2 293,59 20 387,00 1 491,00 21 699,76
Lipiec 28 718,00 522,34 80,28 0,00 2 530,38 22 492,00 1 645,00 23 940,00
Sierpień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 2 584,62 22 974,00 1 680,00 24 453,38
Wrzesień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 2 584,62 22 974,00 1 680,00 24 453,38
Październik 28 718,00 0,00 0,00 0,00 2 584,62 22 974,00 1 680,00 24 453,38
Listopad 28 718,00 0,00 0,00 0,00 2 584,62 22 974,00 1 680,00 24 453,38
Grudzień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 2 584,62 22 974,00 1 680,00 24 453,38
Rocznie 344 616,00 17 339,62 2 664,90 0,00 29 215,02 259 684,00 18 991,00 276 405,46
Wynagrodzenie pracownika 28 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 867 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 704 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Luty 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Marzec 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Kwiecień 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Maj 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Czerwiec 28 718,00 2 802,88 1 866,67 0,00 732,31 34 119,86 zł
Lipiec 28 718,00 522,34 347,88 0,00 732,31 30 320,53 zł
Sierpień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 732,31 29 450,31 zł
Wrzesień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 732,31 29 450,31 zł
Październik 28 718,00 0,00 0,00 0,00 732,31 29 450,31 zł
Listopad 28 718,00 0,00 0,00 0,00 732,31 29 450,31 zł
Grudzień 28 718,00 0,00 0,00 0,00 732,31 29 450,31 zł
Rocznie 344 616,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 787,72 382 291,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 416 zł
Całość - kwota brutto 25 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Luty 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Marzec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Kwiecień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Maj 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Czerwiec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Lipiec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Sierpień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Wrzesień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Październik 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Listopad 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Grudzień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 093,00 3 416,00 21 700,00
Rocznie 301 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 116,00 40 992,00 260 400,00
Wynagrodzenie pracownika 25 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Luty 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Marzec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Kwiecień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Maj 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Czerwiec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Lipiec 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Sierpień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Wrzesień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Październik 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Listopad 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Grudzień 25 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 116,00 zł
Rocznie 301 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 145 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 145,00 0,00 20 011,00
Luty 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 945,00 0,00 18 211,00
Marzec 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 945,00 0,00 18 211,00
Kwiecień 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 945,00 0,00 18 211,00
Maj 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 945,00 0,00 18 211,00
Czerwiec 26 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 945,00 0,00 18 211,00
Lipiec 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Sierpień 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Wrzesień 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Październik 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Listopad 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Grudzień 26 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 860,00 0,00 18 032,41
Rocznie 313 872,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 93 030,00 0,00 219 260,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 011 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ