Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 466 zł
Ubezpieczenie chorobowe 761 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 413 zł
Zaliczka na podatek 2 887 zł
Całość - kwota brutto 31 069 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 2 887,00 21 509,59
Luty 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 2 887,00 21 509,59
Marzec 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 2 887,00 21 509,59
Kwiecień 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 2 887,00 21 509,59
Maj 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 5 446,00 18 950,59
Czerwiec 31 069,00 3 032,33 466,04 761,19 2 412,85 26 559,00 8 499,00 15 897,59
Lipiec 31 069,00 2 111,70 324,51 761,19 2 508,44 27 622,00 8 839,00 16 524,16
Sierpień 31 069,00 0,00 0,00 761,19 2 727,70 30 058,00 9 619,00 17 961,11
Wrzesień 31 069,00 0,00 0,00 761,19 2 727,70 30 058,00 9 619,00 17 961,11
Październik 31 069,00 0,00 0,00 761,19 2 727,70 30 058,00 9 619,00 17 961,11
Listopad 31 069,00 0,00 0,00 761,19 2 727,70 30 058,00 9 619,00 17 961,11
Grudzień 31 069,00 0,00 0,00 761,19 2 727,70 30 058,00 9 619,00 17 961,11
Rocznie 372 828,00 20 305,68 3 120,75 9 134,28 30 624,04 337 266,00 51 801,00 227 216,25
Wynagrodzenie pracownika 31 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 019 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 519 zł
Fundusz Pracy (FP) 761 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Luty 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Marzec 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Kwiecień 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Maj 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Czerwiec 31 069,00 3 032,33 2 019,49 518,85 792,26 37 431,93 zł
Lipiec 31 069,00 2 111,70 1 406,31 518,85 792,26 35 898,12 zł
Sierpień 31 069,00 0,00 0,00 518,85 792,26 32 380,11 zł
Wrzesień 31 069,00 0,00 0,00 518,85 792,26 32 380,11 zł
Październik 31 069,00 0,00 0,00 518,85 792,26 32 380,11 zł
Listopad 31 069,00 0,00 0,00 518,85 792,26 32 380,11 zł
Grudzień 31 069,00 0,00 0,00 518,85 792,26 32 380,11 zł
Rocznie 372 828,00 20 305,68 13 523,25 6 226,20 9 507,12 422 390,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 326 zł
Zaliczka na podatek 2 481 zł
Całość - kwota brutto 29 119 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Luty 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Marzec 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Kwiecień 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Maj 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Czerwiec 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Lipiec 29 119,00 2 842,01 436,79 0,00 2 325,62 20 672,00 2 481,00 21 033,94
Sierpień 29 119,00 411,61 63,22 0,00 2 577,98 22 915,00 2 750,00 23 316,39
Wrzesień 29 119,00 0,00 0,00 0,00 2 620,71 23 295,00 2 795,00 23 702,89
Październik 29 119,00 0,00 0,00 0,00 2 620,71 23 295,00 2 795,00 23 702,89
Listopad 29 119,00 0,00 0,00 0,00 2 620,71 23 295,00 2 795,00 23 702,89
Grudzień 29 119,00 0,00 0,00 0,00 2 620,71 23 295,00 2 795,00 23 702,89
Rocznie 349 428,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 340,16 260 799,00 1 957,00 265 365,53
Wynagrodzenie pracownika 29 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 893 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 713 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Luty 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Marzec 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Kwiecień 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Maj 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Czerwiec 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Lipiec 29 119,00 2 842,01 1 892,74 0,00 742,54 34 596,29 zł
Sierpień 29 119,00 411,61 274,07 0,00 742,54 30 547,22 zł
Wrzesień 29 119,00 0,00 0,00 0,00 742,54 29 861,54 zł
Październik 29 119,00 0,00 0,00 0,00 742,54 29 861,54 zł
Listopad 29 119,00 0,00 0,00 0,00 742,54 29 861,54 zł
Grudzień 29 119,00 0,00 0,00 0,00 742,54 29 861,54 zł
Rocznie 349 428,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 910,48 392 167,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 119 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 034 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 463 zł
Całość - kwota brutto 25 463 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Luty 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Marzec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Kwiecień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Maj 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Czerwiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Lipiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Sierpień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Wrzesień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Październik 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Listopad 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Grudzień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Rocznie 305 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 440,00 41 556,00 264 000,00
Wynagrodzenie pracownika 25 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Luty 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Marzec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Kwiecień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Maj 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Czerwiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Lipiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Sierpień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Wrzesień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Październik 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Listopad 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Grudzień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Rocznie 305 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 387 zł
Zaliczka na podatek 6 261 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 6 261,00 0,00 17 870,38
Luty 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 8 061,00 0,00 16 070,38
Marzec 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 8 061,00 0,00 16 070,38
Kwiecień 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 8 061,00 0,00 16 070,38
Maj 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 8 061,00 0,00 16 070,38
Czerwiec 26 518,00 0,00 0,00 0,00 2 386,62 0,00 8 061,00 0,00 16 070,38
Lipiec 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Sierpień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Wrzesień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Październik 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Listopad 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Grudzień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 2 386,62 15,08 7 976,00 0,00 15 891,79
Rocznie 318 216,00 1 057,62 433,44 0,00 28 639,44 0,00 94 422,00 0,00 193 573,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 870 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.