Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 466 zł
Ubezpieczenie chorobowe 761 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 412 zł
Zaliczka na podatek 1 677 zł
Całość - kwota brutto 31 061 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 061,00 3 031,55 465,92 760,99 2 412,23 26 553,00 1 677,00 22 713,31
Luty 31 061,00 3 031,55 465,92 760,99 2 412,23 26 553,00 1 677,00 22 713,31
Marzec 31 061,00 3 031,55 465,92 760,99 2 412,23 26 553,00 1 677,00 22 713,31
Kwiecień 31 061,00 3 031,55 465,92 760,99 2 412,23 26 553,00 1 677,00 22 713,31
Maj 31 061,00 3 031,55 465,92 760,99 2 412,23 26 553,00 3 592,00 20 798,31
Czerwiec 31 061,00 2 181,87 335,30 760,99 2 500,46 27 533,00 6 310,00 18 972,38
Lipiec 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Sierpień 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Wrzesień 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Październik 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Listopad 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Grudzień 31 061,00 0,00 0,00 760,99 2 727,00 30 050,00 6 889,00 20 684,01
Rocznie 372 732,00 17 339,62 2 664,90 9 131,88 30 923,61 340 598,00 57 944,00 254 727,99
Wynagrodzenie pracownika 31 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 019 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 519 zł
Fundusz Pracy (FP) 761 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 061,00 3 031,55 2 018,97 518,72 792,05 37 422,29 zł
Luty 31 061,00 3 031,55 2 018,97 518,72 792,05 37 422,29 zł
Marzec 31 061,00 3 031,55 2 018,97 518,72 792,05 37 422,29 zł
Kwiecień 31 061,00 3 031,55 2 018,97 518,72 792,05 37 422,29 zł
Maj 31 061,00 3 031,55 2 018,97 518,72 792,05 37 422,29 zł
Czerwiec 31 061,00 2 181,87 1 453,05 518,72 792,05 36 006,69 zł
Lipiec 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Sierpień 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Wrzesień 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Październik 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Listopad 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Grudzień 31 061,00 0,00 0,00 518,72 792,05 32 371,77 zł
Rocznie 372 732,00 17 339,62 11 547,90 6 224,64 9 504,60 417 348,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 061 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 713 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 325 zł
Zaliczka na podatek 1 511 zł
Całość - kwota brutto 29 115 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Luty 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Marzec 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Kwiecień 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Maj 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Czerwiec 29 115,00 2 841,62 436,73 0,00 2 325,30 20 669,00 1 511,00 22 000,35
Lipiec 29 115,00 289,90 44,52 0,00 2 590,25 23 024,00 1 684,00 24 506,33
Sierpień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 2 620,35 23 292,00 1 703,00 24 791,65
Wrzesień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 2 620,35 23 292,00 1 703,00 24 791,65
Październik 29 115,00 0,00 0,00 0,00 2 620,35 23 292,00 1 703,00 24 791,65
Listopad 29 115,00 0,00 0,00 0,00 2 620,35 23 292,00 1 703,00 24 791,65
Grudzień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 2 620,35 23 292,00 1 703,00 24 791,65
Rocznie 349 380,00 17 339,62 2 664,90 0,00 29 643,80 263 498,00 19 265,00 280 466,68
Wynagrodzenie pracownika 29 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 892 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 713 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 592 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Luty 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Marzec 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Kwiecień 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Maj 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Czerwiec 29 115,00 2 841,62 1 892,48 0,00 742,44 34 591,54 zł
Lipiec 29 115,00 289,90 193,02 0,00 742,44 30 340,36 zł
Sierpień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 742,44 29 857,44 zł
Wrzesień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 742,44 29 857,44 zł
Październik 29 115,00 0,00 0,00 0,00 742,44 29 857,44 zł
Listopad 29 115,00 0,00 0,00 0,00 742,44 29 857,44 zł
Grudzień 29 115,00 0,00 0,00 0,00 742,44 29 857,44 zł
Rocznie 349 380,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 909,28 387 176,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 115 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 592 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 463 zł
Całość - kwota brutto 25 463 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Luty 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Marzec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Kwiecień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Maj 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Czerwiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Lipiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Sierpień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Wrzesień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Październik 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Listopad 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Grudzień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 3 463,00 22 000,00
Rocznie 305 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 440,00 41 556,00 264 000,00
Wynagrodzenie pracownika 25 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Luty 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Marzec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Kwiecień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Maj 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Czerwiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Lipiec 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Sierpień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Wrzesień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Październik 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Listopad 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Grudzień 25 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 463,00 zł
Rocznie 305 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 261 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 261,00 0,00 20 257,00
Luty 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,00 0,00 18 457,00
Marzec 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,00 0,00 18 457,00
Kwiecień 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,00 0,00 18 457,00
Maj 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,00 0,00 18 457,00
Czerwiec 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061,00 0,00 18 457,00
Lipiec 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Sierpień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Wrzesień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Październik 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Listopad 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Grudzień 26 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 976,00 0,00 18 278,41
Rocznie 318 216,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 94 422,00 0,00 222 212,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 257 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.