Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie chorobowe 765 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 424 zł
Zaliczka na podatek 2 902 zł
Całość - kwota brutto 31 211 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 2 902,00 21 606,09
Luty 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 2 902,00 21 606,09
Marzec 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 2 902,00 21 606,09
Kwiecień 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 2 902,00 21 606,09
Maj 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 5 584,00 18 924,09
Czerwiec 31 211,00 3 046,19 468,17 764,67 2 423,88 26 682,00 8 538,00 15 970,09
Lipiec 31 211,00 2 028,54 311,73 764,67 2 529,55 27 856,00 8 914,00 16 662,51
Sierpień 31 211,00 0,00 0,00 764,67 2 740,17 30 196,00 9 663,00 18 043,16
Wrzesień 31 211,00 0,00 0,00 764,67 2 740,17 30 196,00 9 663,00 18 043,16
Październik 31 211,00 0,00 0,00 764,67 2 740,17 30 196,00 9 663,00 18 043,16
Listopad 31 211,00 0,00 0,00 764,67 2 740,17 30 196,00 9 663,00 18 043,16
Grudzień 31 211,00 0,00 0,00 764,67 2 740,17 30 196,00 9 663,00 18 043,16
Rocznie 374 532,00 20 305,68 3 120,75 9 176,04 30 773,68 338 928,00 52 185,00 228 196,85
Wynagrodzenie pracownika 31 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 029 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 521 zł
Fundusz Pracy (FP) 765 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Luty 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Marzec 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Kwiecień 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Maj 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Czerwiec 31 211,00 3 046,19 2 028,72 521,22 795,88 37 603,01 zł
Lipiec 31 211,00 2 028,54 1 350,93 521,22 795,88 35 907,57 zł
Sierpień 31 211,00 0,00 0,00 521,22 795,88 32 528,10 zł
Wrzesień 31 211,00 0,00 0,00 521,22 795,88 32 528,10 zł
Październik 31 211,00 0,00 0,00 521,22 795,88 32 528,10 zł
Listopad 31 211,00 0,00 0,00 521,22 795,88 32 528,10 zł
Grudzień 31 211,00 0,00 0,00 521,22 795,88 32 528,10 zł
Rocznie 374 532,00 20 305,68 13 523,25 6 254,64 9 550,56 424 166,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 211 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 606 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 606 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 855 zł
Ubezpieczenie rentowe 439 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 336 zł
Zaliczka na podatek 2 492 zł
Całość - kwota brutto 29 251 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Luty 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Marzec 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Kwiecień 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Maj 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Czerwiec 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Lipiec 29 251,00 2 854,90 438,77 0,00 2 336,16 20 766,00 2 492,00 21 129,25
Sierpień 29 251,00 321,38 49,36 0,00 2 599,22 23 104,00 2 772,00 23 508,56
Wrzesień 29 251,00 0,00 0,00 0,00 2 632,59 23 401,00 2 808,00 23 810,29
Październik 29 251,00 0,00 0,00 0,00 2 632,59 23 401,00 2 808,00 23 810,29
Listopad 29 251,00 0,00 0,00 0,00 2 632,59 23 401,00 2 808,00 23 810,29
Grudzień 29 251,00 0,00 0,00 0,00 2 632,59 23 401,00 2 808,00 23 810,29
Rocznie 351 012,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 482,70 262 070,00 1 969,00 266 654,47
Wynagrodzenie pracownika 29 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 855 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 901 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 717 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 753 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Luty 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Marzec 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Kwiecień 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Maj 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Czerwiec 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Lipiec 29 251,00 2 854,90 1 901,32 0,00 745,90 34 753,12 zł
Sierpień 29 251,00 321,38 214,01 0,00 745,90 30 532,29 zł
Wrzesień 29 251,00 0,00 0,00 0,00 745,90 29 996,90 zł
Październik 29 251,00 0,00 0,00 0,00 745,90 29 996,90 zł
Listopad 29 251,00 0,00 0,00 0,00 745,90 29 996,90 zł
Grudzień 29 251,00 0,00 0,00 0,00 745,90 29 996,90 zł
Rocznie 351 012,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 950,80 393 791,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 251 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 129 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 753 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 479 zł
Całość - kwota brutto 25 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Luty 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Marzec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Kwiecień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Maj 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Czerwiec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Lipiec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Sierpień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Wrzesień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Październik 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Listopad 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Grudzień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 463,00 3 479,00 22 100,00
Rocznie 306 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 556,00 41 748,00 265 200,00
Wynagrodzenie pracownika 25 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Luty 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Marzec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Kwiecień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Maj 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Czerwiec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Lipiec 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Sierpień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Wrzesień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Październik 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Listopad 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Grudzień 25 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 579,00 zł
Rocznie 306 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 397 zł
Zaliczka na podatek 6 299 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 6 299,00 0,00 17 941,58
Luty 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 8 099,00 0,00 16 141,58
Marzec 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 8 099,00 0,00 16 141,58
Kwiecień 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 8 099,00 0,00 16 141,58
Maj 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 8 099,00 0,00 16 141,58
Czerwiec 26 638,00 0,00 0,00 0,00 2 397,42 0,00 8 099,00 0,00 16 141,58
Lipiec 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Sierpień 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Wrzesień 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Październik 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Listopad 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Grudzień 26 638,00 176,27 72,24 0,00 2 397,42 15,08 8 015,00 0,00 15 961,99
Rocznie 319 656,00 1 057,62 433,44 0,00 28 769,04 0,00 94 884,00 0,00 194 421,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 942 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.