Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie chorobowe 660 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 093 zł
Zaliczka na podatek 1 393 zł
Całość - kwota brutto 26 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 1 393,00 19 769,19
Luty 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 1 393,00 19 769,19
Marzec 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 1 393,00 19 769,19
Kwiecień 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 1 393,00 19 769,19
Maj 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 1 393,00 19 769,19
Czerwiec 26 950,00 2 630,32 404,25 660,28 2 092,96 23 005,00 4 097,00 17 065,19
Lipiec 26 950,00 1 557,70 239,40 660,28 2 204,34 24 243,00 5 553,00 16 735,28
Sierpień 26 950,00 0,00 0,00 660,28 2 366,07 26 040,00 5 967,00 17 956,65
Wrzesień 26 950,00 0,00 0,00 660,28 2 366,07 26 040,00 5 967,00 17 956,65
Październik 26 950,00 0,00 0,00 660,28 2 366,07 26 040,00 5 967,00 17 956,65
Listopad 26 950,00 0,00 0,00 660,28 2 366,07 26 040,00 5 967,00 17 956,65
Grudzień 26 950,00 0,00 0,00 660,28 2 366,07 26 040,00 5 967,00 17 956,65
Rocznie 323 400,00 17 339,62 2 664,90 7 923,36 26 592,45 292 473,00 46 450,00 222 429,67
Wynagrodzenie pracownika 26 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 752 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 450 zł
Fundusz Pracy (FP) 660 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Luty 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Marzec 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Kwiecień 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Maj 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Czerwiec 26 950,00 2 630,32 1 751,75 450,07 687,23 32 469,37 zł
Lipiec 26 950,00 1 557,70 1 037,40 450,07 687,23 30 682,40 zł
Sierpień 26 950,00 0,00 0,00 450,07 687,23 28 087,30 zł
Wrzesień 26 950,00 0,00 0,00 450,07 687,23 28 087,30 zł
Październik 26 950,00 0,00 0,00 450,07 687,23 28 087,30 zł
Listopad 26 950,00 0,00 0,00 450,07 687,23 28 087,30 zł
Grudzień 26 950,00 0,00 0,00 450,07 687,23 28 087,30 zł
Rocznie 323 400,00 17 339,62 11 547,90 5 400,84 8 246,76 365 935,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 769 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 769 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 019 zł
Zaliczka na podatek 1 312 zł
Całość - kwota brutto 25 277 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Luty 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Marzec 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Kwiecień 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Maj 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Czerwiec 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Lipiec 25 277,00 2 467,04 379,16 0,00 2 018,77 17 945,00 1 312,00 19 100,03
Sierpień 25 277,00 70,34 10,78 0,00 2 267,63 20 157,00 1 474,00 21 454,25
Wrzesień 25 277,00 0,00 0,00 0,00 2 274,93 20 222,00 1 479,00 21 523,07
Październik 25 277,00 0,00 0,00 0,00 2 274,93 20 222,00 1 479,00 21 523,07
Listopad 25 277,00 0,00 0,00 0,00 2 274,93 20 222,00 1 479,00 21 523,07
Grudzień 25 277,00 0,00 0,00 0,00 2 274,93 20 222,00 1 479,00 21 523,07
Rocznie 303 324,00 17 339,62 2 664,90 0,00 25 498,74 226 660,00 16 574,00 241 246,74
Wynagrodzenie pracownika 25 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 643 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 619 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Luty 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Marzec 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Kwiecień 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Maj 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Czerwiec 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Lipiec 25 277,00 2 467,04 1 643,01 0,00 644,57 30 031,62 zł
Sierpień 25 277,00 70,34 46,83 0,00 644,57 26 038,74 zł
Wrzesień 25 277,00 0,00 0,00 0,00 644,57 25 921,57 zł
Październik 25 277,00 0,00 0,00 0,00 644,57 25 921,57 zł
Listopad 25 277,00 0,00 0,00 0,00 644,57 25 921,57 zł
Grudzień 25 277,00 0,00 0,00 0,00 644,57 25 921,57 zł
Rocznie 303 324,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 734,84 339 946,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 006 zł
Całość - kwota brutto 22 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Luty 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Marzec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Kwiecień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Maj 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Czerwiec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Lipiec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Sierpień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Wrzesień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Październik 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Listopad 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Grudzień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 685,00 3 006,00 19 100,00
Rocznie 265 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 220,00 36 072,00 229 200,00
Wynagrodzenie pracownika 22 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Luty 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Marzec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Kwiecień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Maj 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Czerwiec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Lipiec 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Sierpień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Wrzesień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Październik 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Listopad 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Grudzień 22 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 106,00 zł
Rocznie 265 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 143 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 143,00 0,00 17 881,00
Luty 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 943,00 0,00 16 081,00
Marzec 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 943,00 0,00 16 081,00
Kwiecień 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 943,00 0,00 16 081,00
Maj 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 943,00 0,00 16 081,00
Czerwiec 23 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 943,00 0,00 16 081,00
Lipiec 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Sierpień 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Wrzesień 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Październik 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Listopad 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Grudzień 23 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 858,00 0,00 15 902,41
Rocznie 276 288,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 81 006,00 0,00 193 700,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 881 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.