Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie chorobowe 671 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 127 zł
Zaliczka na podatek 2 505 zł
Całość - kwota brutto 27 383 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 2 505,00 18 997,20
Luty 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 2 505,00 18 997,20
Marzec 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 2 505,00 18 997,20
Kwiecień 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 2 505,00 18 997,20
Maj 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 2 505,00 18 997,20
Czerwiec 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 6 560,00 14 942,20
Lipiec 27 383,00 2 672,58 410,75 670,88 2 126,59 23 379,00 7 481,00 14 021,20
Sierpień 27 383,00 1 597,62 245,50 670,88 2 238,21 24 619,00 7 878,00 14 752,79
Wrzesień 27 383,00 0,00 0,00 670,88 2 404,09 26 462,00 8 468,00 15 840,03
Październik 27 383,00 0,00 0,00 670,88 2 404,09 26 462,00 8 468,00 15 840,03
Listopad 27 383,00 0,00 0,00 670,88 2 404,09 26 462,00 8 468,00 15 840,03
Grudzień 27 383,00 0,00 0,00 670,88 2 404,09 26 462,00 8 468,00 15 840,03
Rocznie 328 596,00 20 305,68 3 120,75 8 050,56 26 740,70 294 120,00 41 580,00 202 062,31
Wynagrodzenie pracownika 27 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 780 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 457 zł
Fundusz Pracy (FP) 671 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Luty 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Marzec 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Kwiecień 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Maj 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Czerwiec 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Lipiec 27 383,00 2 672,58 1 779,90 457,30 698,26 32 991,04 zł
Sierpień 27 383,00 1 597,62 1 063,95 457,30 698,26 31 200,13 zł
Wrzesień 27 383,00 0,00 0,00 457,30 698,26 28 538,56 zł
Październik 27 383,00 0,00 0,00 457,30 698,26 28 538,56 zł
Listopad 27 383,00 0,00 0,00 457,30 698,26 28 538,56 zł
Grudzień 27 383,00 0,00 0,00 457,30 698,26 28 538,56 zł
Rocznie 328 596,00 20 305,68 13 523,25 5 487,60 8 379,12 376 291,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 997 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 997 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 051 zł
Zaliczka na podatek 2 187 zł
Całość - kwota brutto 25 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Luty 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Marzec 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Kwiecień 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Maj 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Czerwiec 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Lipiec 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Sierpień 25 678,00 2 506,17 385,17 0,00 2 050,80 18 229,00 2 187,00 18 548,38
Wrzesień 25 678,00 256,32 39,39 0,00 2 284,41 20 306,00 2 437,00 20 661,16
Październik 25 678,00 0,00 0,00 0,00 2 311,02 20 542,00 2 465,00 20 901,94
Listopad 25 678,00 0,00 0,00 0,00 2 311,02 20 542,00 2 465,00 20 901,94
Grudzień 25 678,00 0,00 0,00 0,00 2 311,02 20 542,00 2 465,00 20 901,94
Rocznie 308 136,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 623,87 227 764,00 1 710,00 231 754,02
Wynagrodzenie pracownika 25 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 669 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 629 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 508 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Luty 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Marzec 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Kwiecień 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Maj 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Czerwiec 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Lipiec 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Sierpień 25 678,00 2 506,17 1 669,07 0,00 654,79 30 508,03 zł
Wrzesień 25 678,00 256,32 170,69 0,00 654,79 26 759,80 zł
Październik 25 678,00 0,00 0,00 0,00 654,79 26 332,79 zł
Listopad 25 678,00 0,00 0,00 0,00 654,79 26 332,79 zł
Grudzień 25 678,00 0,00 0,00 0,00 654,79 26 332,79 zł
Rocznie 308 136,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 857,48 349 822,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 548 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 548 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 508 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 054 zł
Całość - kwota brutto 22 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Luty 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Marzec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Kwiecień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Maj 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Czerwiec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Lipiec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Sierpień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Wrzesień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Październik 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Listopad 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Grudzień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 963,00 3 054,00 19 400,00
Rocznie 269 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 556,00 36 648,00 232 800,00
Wynagrodzenie pracownika 22 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Luty 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Marzec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Kwiecień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Maj 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Czerwiec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Lipiec 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Sierpień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Wrzesień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Październik 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Listopad 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Grudzień 22 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 454,00 zł
Rocznie 269 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 105 zł
Zaliczka na podatek 5 258 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 5 258,00 0,00 16 022,35
Luty 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 7 058,00 0,00 14 222,35
Marzec 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 7 058,00 0,00 14 222,35
Kwiecień 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 7 058,00 0,00 14 222,35
Maj 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 7 058,00 0,00 14 222,35
Czerwiec 23 385,00 0,00 0,00 0,00 2 104,65 0,00 7 058,00 0,00 14 222,35
Lipiec 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Sierpień 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Wrzesień 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Październik 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Listopad 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Grudzień 23 385,00 176,27 72,24 0,00 2 104,65 15,08 6 974,00 0,00 14 042,76
Rocznie 280 620,00 1 057,62 433,44 0,00 25 255,80 0,00 82 392,00 0,00 171 390,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 022 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.